SORU BANKASI Filtrele

Astronomi ve Uzay Bilimleri Soruları

1.  

Aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi kendi enerjisini üreten, ışık saçan yoğun plazma küresi özelliğini gösterir?

A) Güneş B) Jüpiter
C) Ay D) Venüs
2.  

Aşağıdaki ışın türlerinden hangisi dünya atmosferinden geçebilir?

A) Mikrodalga B) X-ışınları
C) Gama ışınları D) Radyo dalgaları
3.  

Hubble uzay teleskobundan elde edilen görüntülerin netlik ve büyütme oranı neden yeryüzündeki teleskoplardan üstündür?

A) Yeryüzünden kontrol edilebildiğinden
B) Enerjisini kendisi ürettiğinden
C) Atmosfer dışında olduğundan
D) Ayna ve mercek sistemi olduğundan
4.  

2 cm kalınlığındaki başparmağımızı 1 saniyelik açı ile görmek için yaklaşık kaç metre uzaktan bakmamız gerekir? (tan 1 = 0,0000048 alınız.)

A) 4167,6 B) 4167
C) 4166,7 D) 4166
5.  

Güneş sisteminde aşağıdaki gezegenlerden hangisi Güneş-Dünya arasında yer alır?

A) Neptün B) Mars
C) Jüpiter D) Merkür
6.  

Dünya’daki biyolojik yaşam için gerekli olan elementler aşağıdaki olaylardan hangisi sonucu oluşmuştur?

A) Süpernova patlaması
B) Güneş tutulması
C) Gök taşı düşmesi
D) Kara deliklerin oluşması
7.  

Görünür ışık için dalga boyu en büyük olan renk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeşil B) Sarı
C) Kırmızı D) Mavi
8.  

Nicolaus Copernicus’un astronomiye en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer merkezli evren modeli
B) Teleskopla ilk gözlemi yapması
C) Evrensel çekim yasası
D) Güneş merkezli evren modeli
9.  

Astronomide uzaklık birimi olarak parsek kullanır.

Doğru      Yanlış
10.  

Iraksım, uzaklıkla doğru orantılı olarak artar.

Doğru      Yanlış
11.  

Güneş’e göre küçük kütleli yıldızların evrimleri sonunda süpernova patlaması gerçekleşir.

Doğru      Yanlış
12.  

Kara cisim her dalga boyunda ışınım yayar.

Doğru      Yanlış
13.  

Ölçülen ışık şiddeti kullanılan alıcı ve filtreye bağlıdır.

Doğru      Yanlış
14.  

Aşağıdakilerden hangisi gök küresinin temel ögelerinden biri değildir?

A) Takım yıldız B) Eşlek
C) Zenit D) Öğlen çemberi
15.  

Kutup Yıldızı’nı belirlemede, aşağıdaki takımyıldızlardan hangisinden faydalanılır?

A) Küçükayı B) Büyükayı
C) İkizler D) Aslan
16.  

Kutup Yıldızı’nın çevren yüksekliği, gözlem yerinin hangi konsayısına eşittir?

A) Dik açıklık B) Saat açısı
C) Enlem D) Boylam
17.  

Kutup yıldızının tam zenit noktasında olduğu gözlem yerinin enlemi kaç derecedir?

A) 30B) 45C) 60D) 90
18.  

Gökyüzüne baktığımızda aynı bölgede gördüğümüz yıldızlardan daha parlak olanı en büyüktür.

Doğru      Yanlış
19.  

İnsan gözü çok uzak ve çok küçük cisimlerin uzaklıklarını karşılaştırmada yetersiz kalır.

Doğru      Yanlış
20.  

Yıldızlar, bulundukları takımyıldızında parlaklıklarına göre adlandırılır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 49 soru listeleniyor