SORU BANKASI Filtrele

12.Sınıf Biyoloji Soruları

Soru 1

Çimlenmekte olan bir tohumda, fotosentez yapana kadar geçen süreçte, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Mitoz bölünme B) Besin depolama
C) Hücresel farklılaşma D) Enerji üretimi
E) Enzim faaliyeti
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ince zarlı, bol sitoplazmalı, büyük çekirdekli ve devamlı çoğalabilen hücrelerden meydana gelir?

A) Kambiyum B) Parankima doku
C) Kollenkima doku D) Epidermis
E) Mantar doku
Soru 3

Çiçekli bitkilerin üremesi sırasında;

I. Üretken çekirdekten sperm çekirdeği oluşması,
II. Çiçek tozlarının dişi organın tepeciğine ulaşması,
III. Polen kesesinin patlaması

olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) I, II, IIIB) I, III, IIC) III, II, I
D) II, III, IE) II, I, III
Soru 4

Kapalı tohumlu diploit bir bitkide,

I. Mikrospordan tüp çekirdeğinin oluşması,
II. Triploit endosperm çekirdeğinin oluşması,
III. Zigottan embriyo oluşması,
IV. Üretken (generatif) çekirdekten sperm çekirdeklerinin oluşması

olaylarından hangileri mitozla gerçekleşir?

A) I ve IIB) II ve IIIC) II ve IV
D) I, III ve IVE) II, III ve IV
Soru 5

I. Hücreleri canlıdır.
II. Hücre çeperleri kalınlaşmıştır.
III. Hücreleri bölünme özelliğine sahiptir.
IV. Sitoplazmaları azdır.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri meristem dokuya aittir?

A) I ve IIB) I ve IIIC) I, II ve III
D) I, II ve IVE) I, III ve IV
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, böceklerle tozlaşan bitkilerde, tozlaşmayı artıran bir uyum değildir?

A) Bitkinin tatlı öz su salgılaması
B) Çiçek polenlerinin yapışkan olması
C) Çiçeklerin kokulu maddeler salgılaması
D) Çiçeklerin parlak ve çekici renklerde olması
E) Erkek ve dişi çiçeklerin ayrı bitkilerde bulunması
Soru 7

Çiçekli bitkilerde aşağıdaki olaylardan hangisi döllenmeden sonra gerçekleşir?

A) Polenin çimlenmesi
B) Besi dokusunun oluşması
C) Polenin stigmaya konması
D) Antipot hücrelerinin oluşması
E) Polen tüpünün embriyo kesesine ulaşması
Soru 8

Çiçekli bitkilerin embriyo kesesindeki

I. Polar çekirdek,
II. Antipot çekirdek,
III. Sinerjit çekirdek,
IV. Yumurta

gibi hücre çeşitlerinden hangileri döllenerek tohum oluşumuna katılır?

A) I ve IIB) I ve IVC) II ve III
D) I, II ve IIIE) II, III ve IV
Soru 9

Bitkilerin;

I. çok sayıda çiçek tozu oluşturma,
II. güzel görünüşlü ve hoş kokulu çiçeğe sahip olma,
III. kolay uçabilecek çiçek tozuna sahip olma

özelliklerinden hangisi ya da hangileri rüzgârla tozlaşan bitkilerde görülmesi gerekmez?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIIE) II ve III
Soru 10

Bir bitkinin çiçeğinde bulunan yapılar ve görevleriyle ilgili olarak;

I. Erkek organda polenler oluşur.
II. Dişi organda önce mayoz sonra mitoz bölünme sonucu yumurta oluşur.
III. Taç yapraklar tozlaşmada etkilidir.

gibi ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız IB) I ve IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II, III
Soru 11

Çiçekli bir bitkide döllenme sonucu oluşmuş bir tohumda aşağıda verilen yapılardan hangisi bulunmaz?

A) Sinergit çekirdek B) Çenekler
C) Embriyonik kök D) Embriyonik gövde
E) Endosperm (besin dokusu)
Soru 12

Çiçekli bitkilerde endosperm (besi doku) aşağıda verilen yapılardan hangisinin döllenmesi sonucu oluşur?

A) Sinergit çekirdek B) Antipot çekirdek
C) Mikrospor D) Yumurta çekirdeği
E) Polar çekirdek
Soru 13

Tam çiçekte erkek ve dişi üreme organlarının her ikisi de bulunur.

Doğru      Yanlış
Soru 14

Bir tohum, içten dışa doğru kabuk, besi doku, embriyo olmak üzere üç kısımdan oluşur.

Doğru      Yanlış
Soru 15

Meristem doku hücreleri ince zarlı, büyük çekirdekli, bol sitoplazmalı bir yapıya sahiptir.

Doğru      Yanlış
Soru 16

Tohum çimlenme için uygun koşullar sağlanıncaya kadar.

Doğru      Yanlış
Soru 17

Meristem dokuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hücrelerinde mitoz bölünme görülür
B) Hücreleri küçük, ince çeperli ve canlıdır
C) Büyüme bölgelerinde bulunur
D) Kökte bulunmaz
Soru 18

Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi, bir bitkinin çiçekli bitki olduğuna karar vermek için kullanılabilir?

A) Fotosentez yapması
B) Solunum yapması
C) Meyve oluşturması
D) Dişi ve erkek üreme hücresi oluşturması
Soru 19

Lalelerin 5-10°C’de çiçeklerini kapatması, 15-20°C’de çiçek açması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Fotonasti B) Fototropizma
C) Termonasti D) Sismonasti
Soru 20

Tam bir çiçekle ilgili olarak aşağıdaki olaylardan hangisi yanlıştır?

A) Polenler erkek organda oluşturulur.
B) Taç yapraklar tozlaşmaya yardımcı olur.
C) Çanak yapraklar iç kısımdaki yapıları korur.
D) Yumurtalık tohum taslağını oluşturur.
E) Dişicik borusu embriyo kesesini oluşturur.
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...25
25 Sayfada Toplam 491 soru listeleniyor