SORU BANKASI Filtrele

11.Sınıf Biyoloji Soruları

Soru 1

Sağlıklı bir dişinin üreme sisteminde 28 günde bir gerçekleşen olaylara menstrual döngü denir. Menstrual döngü sırasında verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez?

A) Kandaki östrojen miktarı korpus luteum evresinde artar.
B) Folikül evresinde FSH miktarı artar.
C) Ovulasyon evresinde östrojen miktarı artar.
D) Menstruasyon evresinde progesteron miktarı azalır.
E) Ovulasyon evresinde LH miktarı artar.
Soru 2

Menstrual döngünün yaklaşık 14. gününe kadar hem LH hem de FSH hormonunda artış gözlenir. Bu dönemde FSH hormonunun miktarının artmasının nedeni;

I. Folikül hücrelerinden salgılanan östrojen hormonunun pozitif geri bildirim etkisi

II. Oksitosin hormonunun uterus duvarını etkilemesi

III. Yumurtadan salgılanan koryonik gonadotropin (HCG) hormonun miktarındaki artış

yukarıda verilenlerden hangileriyle açıklanır?

A) Yalnız IB) I ve IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III
Soru 3

Erkekte sperm oluşumu (spermatogenez) sırasında gerçekleşen olaylar ve evreler eşleştirildiğinde, aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?

A) Profaz I - DNA eşlenmesi
B) Metafaz I - Kardeş kromatidlerin ayrılması
C) Profaz II - Krossing over
D) Anafaz I - Kromozom sayısının yarıya inmesi
E) Metafaz II - Homolog kromozomların ayrılması
Soru 4

Sperm hücreleri olgunlaşmasını tamamlayıp hareket yeteneği kazandıktan sonra erkek üreme sisteminin hangi kısmına geçer?

A) Seminifer tüpçükler B) Vas deferens kanalı
C) Epididimis D) Üretra
E) Üreter
Soru 5

Rahimin düzenli bir şekilde, her ay hamilelik için hazırlanmasını sağlayan hormon hangisidir?

A) Oksitosin B) Lüteinleştici hormon
C) Progesteron D) Prolaktin
E) Folikül uyarıcı hormon
Soru 6

I. Sperm hücrelerinin beslenmesini sağlamak

II. İkincil erkeklik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak

III. İnhibin hormonu üretmek

Yukarıda verilenlerden hangileri testislerdeki sertoli hücrelerinin görevlerindendir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve II
D) I ve IIIE) II ve III
Soru 7

Sperm hücrelerinin olgunlaşmasını tamamlayarak hareket etme yeteneği kazandığı yapı hangisidir?

A) ÜretraB) Prostat beziC) Testisler
D) EpididimisE) Seminal kesecik
Soru 8

İnsanda üretilen sağlıklı sperm ve yumurta hücreleri için verilenlerden hangisi ortak değildir?

A) Mayoz bölünme sonucu oluşma
B) Bir tane eşey kromozomu taşıma
C) Döllenme olayına katılma
D) Haploit (n) kromozom içerme
E) Hareket etme yeteneğine sahip olma
Soru 9

AIDS ile ilgili;

I. Etkeni HIV virüsüdür.

II. Bu virüs insan vücuduna girdiğinde bireyin bağışıklık sistemini zayıflatır.

III. Kan yoluyla ya da cinsel temasla bulaşır.

IV. Aşı ile korunma vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I, II ve IIIB) I, II ve IVC) I, III ve IV
D) II, III ve IVE) II ve IV
Soru 10

I. AIDS

II. SARS

III. HPV

IV. Menenjit

V. Frengi

Yukarıda verilenlerden hangileri cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde yer alır?

A) l,ll ve lllB) l, ll ve lVC) l, lll ve V
D) l ve lVE) l, ll, lll ve lV
Soru 11

Yukarıdaki şekilde insan dişi üreme sistemine ait yapılar gösterilmiştir.

Döllenmenin gerçekleşmesinden sonra zigotun doğuma kadar bulunduğu kısım hangi numara ile gösterilmiştir?

A) IB) IIC) IIID) IVE) V
Soru 12

İnsanda gerçekleşen;

I. Spermatogenez

II. Organogenez

III. Döllenme

IV. Oogenez

olaylarından hangileri rahimde gerçekleşir?

A) Yalnız IIIB) Yalnız IIC) I ve II
D) I ve IVE) III ve IV
Soru 13

İnsanlarda normal bir yumurta hücresi;

I. mayoz bölünme ile oluşma,

II. hareketsiz olma,

III. haploit kromozom içerme

özelliklerinden hangileri ile normal bir sperm hücresinden farklılık gösterir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) II ve III
Soru 14

İnsanda spermatogenez ve oogenezde;

I. mayozla oluşan olgun gamet sayısı,

II. mayozla oluşan gametlerin kromozom sayısı,

III. mayozla oluşan olgun gametlerin büyüklüğü

özelliklerinden hangileri farklıdır?

A) I ve IIB) II ve IIIC) Yalnız II
D) I ve IIIE) I, II ve III
Soru 15

Aşağıdaki maddelerden hangisi sağlıklı bir insanda süzülme ile bowman kapsülüne geçen maddelerden değildir?

A) KreatinB) VitaminC) Üre
D) MineralE) Alyuvar
Soru 16

Morula evresinde,

I. Hücre sayısı artar.

II. Blastomerdeki madde miktarı zigottakinden azdır.

III. Farklılaşmanın başladığı evredir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız IB) Yalnız IIIC) I ve II
D) II ve IIIE) I, II ve III
Soru 17

İnsan embriyosunun gelişimi sırasında;- Segmentasyon- Blastula- Gastrula evreleri görülür. Bu evrelerin tamamında ortak olarak görülen olay hangisidir?

A) Farklılaşmanın görülmesi
B) Hücre sayısının artması
C) Hücrelerin kenarlara göç etmesi
D) Programlanmış hücre ölümleri
E) İlk bağırsak boşluğunun oluşması
Soru 18

I. Folik asit eksikliği

II. Demir eksikliği

III. Zigotu oluşturan kromozom çiftlerinde olağan dışı durum oluşması

IV. Aşırı röntgen çektirme

V. Belirli dönemlerde ultrasonografi ile inceleme yaptırma

Yukarıdakilerden hangisi hamilelikte bebeğin gelişimini olumsuz etkileyen faktörlerden değildir?

A) IB) IIC) IIID) IVE) V
Soru 19

İnsan embriyosunu dıştan kuşatan ilk zar hangisidir?

A) VitellüsB) KoryonC) Amniyon
D) AllantoyisE) Plasenta
Soru 20

I. Vitellüs kesesi

II. Amniyon zarı

III. Allantoyis

IV. Koryon

Yukarıdakilerden hangileri göbek kordonunun oluşumuna katılır?

A) I ve IIIB) III ve IVC) I ve IV
D) I, III ve IVE) II ve IV
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...26
26 Sayfada Toplam 508 soru listeleniyor