SORU BANKASI Filtrele

10.Sınıf Biyoloji Soruları


Soru 1

20. yüzyılda Sanayi Devrimi ile insanoğlunun doğa ile olan ilişkisinde bir artış görülmüştür. İnsanoğlunun sınırsız ihtiyaçlarını karşılama isteği, sınırsız bir kaynak olarak gördüğü doğadan faydalanmasına, onu hor kullanmasına ve bu ilişki sonucunda çevreyi kirletmesine neden olmuştur. Özellikle II. Dünya Savaşından sonra çevre kirliliğinin büyük boyutlara ulaşması, artık ne olursa olsun büyümek yerine, özünde insana önem veren, mevcut ve gelecek kuşakların menfaatini gözeten, doğal ve kültürel kaynakların optimum kullanımını öngören, kalkınmanın her aşamasında ekonomik ve sosyal politikaların çevre politikaları ile uyumunu savunan sürdürülebilirlik politikasını gündeme getirmiştir.

Sürdürülebilirlik ile ilgili

I. Doğal kaynakların dünyada devamlılığını sağlar.

II. Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için atılmış önemli bir adımdır.

III. İnsanların doğadaki canlı kaynaklar üzerindeki olumsuz etkisini artırır.

ifadelerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız IIIB) I ve IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ekolojik dengenin bozulmasını engelleyecek tedbirlerden biri değildir?

A) Ağaçlandırma çalışmalarını yaygınlaştırmak
B) Tarımsal zararlılarla mücadelede kimyasal ilaç kullanımını artırmak
C) Fosil yakıt tüketimini azaltmak
D) Tasarruflu ampul kullanımını teşvik etmek
E) Geri dönüşüme katkıda bulunmak

Soru 3

Yakıldıklarında kükürt, karbon ve azot oksitleri yayan fosil yakıtlar hava kirliliğinin temel nedenidir.

Bu gazlar ve neden oldukları olumsuz etkilerle ile ilgili

I. Bu gazlar atmosferdeki su buharında çözünür ve kimyasal tepkimeler sonucu nitrik asit, sülfürik asit ve karbonik asit oluşur.

II. Gazların kimyasal tepkimeleri sonucu havadaki yağmur damlalarının pH değeri 4,5’lere düşer. Bu tür düşük pH değerindeki yağmura asit yağmurları adı verilir.

III. Asit yağmurları bitki, hayvan, bina, tarihi eser ve insanlara zarar verir.

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız IB) I ve IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III

Soru 4

I. Aşırı hayvan otlatılması

II. Yeni tarım alanları açmak

III. Toprağın yetersiz ya da fazla sulanması

IV. Aşırı ve plansız ağaç kesimi

Yukarıda verilen durumlardan hangileri erozyonu hızlandırır?

A) I ve IIB) II ve IVC) I, II ve III
D) I, III ve IVE) I, II, III ve IV

Soru 5

Biyokaçakçılık

I. Genetik çeşitlilik kaybı
II. Biyolojik çeşitlilik kaybı
III. Sürdürülebilirliğin olumsuz etkilenmesi

olaylarından hangilerine neden olabilir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) II ve IIIE) I, II ve III

Soru 6

Dünya genelinde doğal ortamların ve biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından en büyük sorun, düzensiz kentleşmedir.

Bu durum

I. Canlı türlerinin yaşam alanlarının işgal edilmesine

II. Doğal yaşam alanlarındaki madde ve enerji akışının bozulmasına

III. Ekosistemdeki canlı tür çeşitliliğinin azalmasına

verilenlerden hangisine neden olmaktadır?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) I, II ve III

Soru 7

Biyokaçakçılık, canlıların resmî izinler alınmadan yurt dışına götürülmesidir. Aşağıdakilerden hangisi biyokaçakçılığın önlenme yöntemlerinden değildir?

A) Sınır kapılarında kontrol sağlanması
B) Halkın bilinçlendirilmesi
C) Bilgilendirici tabelaların artırılması
D) Kıymetli bitki ve hayvan türlerin toplanıp saklanması
E) İrtibat merkezlerinin kurulması

Soru 8

I. Endemik ve nesli tehlike altında bulunan türlerin yer aldığı önemli alanların belirlenerek buralarda türlerin korunmasına öncelik verilmesi

II. Organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılarak korunması ve desteklenmesi

III. Zarar görmüş ekosistemlerin restorasyonu ve geri kazanımı için kaynak yaratılması

Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemizde biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalardandır?

A) Yalnız IB) I ve IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III

Soru 9

Aşağıdaki

I. Birey sayısında azalma
II. Tür kaybı
III. Ekosistemin zenginleşmesi
IV. Ekosistemin diğer bileşenlerinin olumsuz etkilenmesi

ifadelerinden hangileri biyokaçakçılığın etkilerinden değildir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) I, II ve III

Soru 10

Aşağıda verilen

I. Anadolu parsı
II. Anadolu yaban koyunu
III. Yılanboyun kuşu
IV. Asya fili

canlılardan hangilerinin Türkiye’de soyu tükenmiştir?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II, III ve IV D) II ve III
E) I, III ve IV

Soru 11

Aşağıdaki ifadelerden hangileri

I. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlamak
II. Soyu tükenme tehlikesi altında olan türleri korumak
III. Soyu tükenmiş canlıları tespit etmek

gen bankalarının kurulma amaçlarından biri değildir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) Yalnız III
D) I ve IIE) I, II ve III

Soru 12

Endemik türler ile ilgili

I. Sadece sınırlı bir coğrafi alanda yaşayabilir.
II. Sayılarının fazla olması biyolojik çeşitliliği artırır.
III. Doğal yaşama zarar vermek endemik tür sayısını etkilemez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız IB) I ve IIC) I ve III
D) II ve IIIE) I, II ve III

Soru 13

Doğada bulunan nadir türler veya korunmak istenilen türlerin tekrar yetiştirilmek, saklamak veya çeşitliliğini artırmak amaçlı koruma altına alındıkları özel yerlere gen bankaları denir.

Gen bankalarının kurulma amacı ile ilgili

I. Gelecekte insanların besin ihtiyaçlarının karşılanması

II. İlaç yapımında kullanılması

III. Gelecek nesillere türlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması

IV. Deneylerde kullanılması

ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve IIB) I, III ve IVC) I, II ve III
D) II, III ve VE) I, II, III ve IV

Soru 14

Havası çok kirlenmiş olan bir şehirde havayı temizlemek için bir dizi önlem alınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik önlemlerden biridir?

A) Fabrika bacalarına filtre takmak
B) Yakacak olarak kömür kullanımını azaltmak
C) Radyasyonlu atıkları ayrı toplayarak etkisiz hâle getirmek
D) Bölgeyi ağaçlandırmak
E) Fabrikalara arıtma tesisi kurmak

Soru 15

İnsan etkinliklerinden kaynaklanan ve sera etkisi yapan gazların atmosferdeki oranının artmasıyla ortaya çıkan küresel ısınmanın iklimi etkileyeceği düşünülmektedir. Son yıllarda, kutuplardaki buzulların erimesi, çatlaması ve kopması küresel ısınmanın birer sonucu olarak görülmektedir.

Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?

A) Volkanik etkinliklerin artması
B) Deniz ve okyanuslarda su seviyesinin yükselmesi
C) Yer altı sularının azalması
D) Kurak bölgelerin genişlemesi
E) Bitki örtüsünün değişmesi

Soru 16

I. Tarım arazilerinin üzerine ev ve sanayi tesislerinin kurulması
II. Plansız olarak yapılan karayolu çalışmaları
III. Tarımda zararlılarla kimyasal mücadele yerine biyolojik mücadelenin kullanılması

Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri doğal hayata zarar verir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I ve II
D) I ve IIIE) II ve III

Soru 17

Doğal çevrenin bozulmasında ve kirliliğin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

A) Endüstriyel atıklar B) Besin artıkları
C) Nükleer atıklar D) Tıbbi atıklar
E) Ozon tabakasını tahrip eden maddeler

Soru 18

I. Bacalara filtre takılması
II. Doğal gaz kullanılması
III. Egzoz gazı ölçümleri
IV. Kömür yakılması

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hava kirliliği görülen şehirlerde alınması gereken önlemlerdendir?

A) Yalnız IB) Yalnız IIC) I, IV
D) I, II, IIIE) II, III, IV

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi insanların çevreye olumlu etkilerinden biri değildir?

A) Yeşil alanların çoğalması
B) Fabrikalarda arıtma tesislerinin bulunması
C) Erozyonu önleme çalışmaları
D) Millî parkların oluşturulması
E) Tarım ilaçlarının ürün artırmak için bolca kullanılması

Soru 20

Doğanın korunmasıyla ilgili aşağıdaki önlemlerden hangisi en dar kapsamlıdır?

A) Ormanların sürekliliğinin korunması
B) Zehirli fabrika atıklarının arıtılması
C) Tarım ilaçlarının kullanımının en aza indrigenmesi
D) Bir tür hayvanın avlanmasının yasaklanması
E) Arıtılmamış atıkların denizlere atılmasının yasaklanması
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...17
17 Sayfada Toplam 321 soru listeleniyor

NBA Jersey Sale Indiana Pacers Jersey Luka Doncic Jersey Jersey Washington Wizards Jersey Orlando Magic Jersey Trae Young Jersey Jersey Kobe Bryant Jersey Jersey NBA Jersey Utah Jazz Jersey Indiana Pacers Jersey Devin Booker Jersey Jersey Minnesota Timberwolves Jersey Oklahoma City Thunder Jersey Ja Morant Jersey Jersey Philadelphia 76ers Jersey James Harden Jersey Jersey Trae Young Jersey Jersey Boston Celtics Jersey Minnesota Timberwolves Jersey Milwaukee Bucks Jersey Jayson Tatum Jersey Jersey Ja Morant Jersey Jersey Kevin Durant Jersey Jersey Cleveland Cavaliers Jersey Minnesota Timberwolves Jersey Ja Morant Jersey Jersey LeBron James Jersey Jersey Kobe Bryant Jersey Jersey Donovan Mitchell Jersey Jersey Russell Westbrook Jersey Jersey

Houston Texans.com, Comcast SportsNet and SportsTalk 980 to provide reside coverage
Houston Texans Starter Logo Graphic T-Shirt - Black
ARLINGTON, Va. – The Washington Richesse Draft Day Party and uniform unveiling on Friday, June 22, at the Kettler Richesse Iceplex in Arlington, Va., will function current and former Richesse players, free skating, involved games, a locker room trip, new merchandise on sale as well as – the evening’s highlight – an amazing show to reveal the team’ohydrates new red, white and blue uniforms.
Houston Texans Fanatics Branded Big & Tall Color Pop T-Shirt - Black
Free tickets for the event are “sold out,” but fans can watch the consistent unveiling live on WashingtonCaps.com as well as Comcast SportsNet, which will provide live interview from Kettler Capitals Iceplex during “Buenos aires Post Live” at 5 g.m. and live protection of the unveiling during “SportsNite” from 6:30 p.meters. Immediately following the unveiling SportsTalk 980 will broadcast a one-hour show coming from Kettler Capitals Iceplex, featuring reaction to the newest uniforms and coverage with the NHL Entry Draft as the very first round unfolds in Columbus, Kansas.
Houston Texans Nike Icon Legend Performance T-Shirt - White
Comcast SportsNet play-by-play announcer Joe Beninati will emcee the introduction and participate in a cell discussion during the show on SportsTalk 980. Bj Sorenson from Comcast SportsNet will also be a part of the section discussion.

Fans at Kettler Capitals Iceplex will likely be treated to a variety of routines, including:
Appearances and autograph sessions together with Capitals alumni Mike Gartner along with Rod Langway – both Hall regarding Famers – as well as Yvon Labre and Kelly Callier. Visits and autographs from skipper Chris Clark and teammates Ben Clymer, Brent Manley, Brian Pothier and Jeff Schultz. Free skate boarding on the public rink (fans are encouraged to bring their skates as rentals are limited). Merchandise stands offering the initial chance to own new-look Capitals items. Interactive games both inside Kettler Richesse Iceplex and outside on the parking deck. A tour of the Capitals’ new locker area and training area. Food and beverage stations catered by Arlington restaurants The Front Page and also Rock Bottom Brewery. The chance to watch stay coverage of the first rounded of the NHL Entry Draft about giant screens in both rinks in addition to 42-inch plasma televisions on the “Draft Central” mezzanine stage.
Gartner’s visit is the first public appearance in Buenos aires, D.C., by the Capitals’ second-leading job scorer since he retired with 1998. He and the some other current and former Capitals will sign autographs and/or skate on the public rink after the homogeneous unveiling.
Houston Texans NFL x Darius Rucker Collection by Fanatics Band T-Shirt - Black
The new merchandise for sale at Kettler Capitals Iceplex will include a variety of hats, long- and short-sleeved T-shirts and golfing shirts – including items manufactured for children and female fans. Your Capitals will also begin accepting pre-orders for the new uniforms. A result of the production time required to create the new Reebok EDGE Uniform System for all 30 NHL teams, nothing of he new clothing, league-wide, will be available for purchase until Sept.
ladies Justin Reid Houston Texans Jerseys Uniform
Fans who purchase a uniform from the Capitals will receive any Caps travel mug remembering the unveiling of the fresh uniforms as a give along with purchase, while supplies past. Fans not attending the actual Draft Day Party as well as uniform unveiling can find numerous preordering jerseys from the Capitals about WashingtonCaps.com beginning on Saturday, June 23.
ladies Whitney Mercilus Houston Texans Jerseys Uniform
Doors will open up for the event at Your five:30 p.m. Fans are asked to be in his or her seats or in front of a single of the many TV screens by 6:30 p.mirielle. with the uniform unveiling starting point at approximately 6:Forty p.m.

Event Schedule

5:30 delaware.m. - Doors Available to Public

Open Skate on Blue rink
Houston Texans Fanatics Branded NFL x Bud Light T-Shirt - Navy
6:Thirty p.m. - All supporters with red tickets are required to be seated in Red-colored rink seating area.

Fans with blue lotto tickets are requested to gather around monitors

6:50 p.m. - Unveiling from the new uniform

7:00 p.michael. - Live NHL Entry Draft display begins

7:30 p.m. * Locker room tours

8:00 p.m. - Alumni and Gamer autograph sessions begin

9:00 p.m. - Alumni and Gamer autograph sessions end

10:00 p.m. - Draft day Party concludes
All Times Eastern
Houston, Va. ndash; The Houston Richesse will celebrate the NFLrsquo;utes Hockey is for Everyone thirty days at their game against the Atlanta Thrashers on Friday, Feb. Five. The game kicks off a month-long motivation designed to celebrate hockeyrsquo;s advancement and diversity.
Houston Texans Starter Logo Graphic T-Shirt - White
In keeping with the gamersquo;s theme of Hockey is for Everyone, youth players by Fort Dupontrsquo;s ldquo;Kids about Icerdquo; will form the Caps A flag Tunnel and the Ice Group will be from the Montgomery Youth Dance shoes Association Under-16 Girls. During the intermission there'll be a shootout featuring players through Special Hockey Houston together with members of the Houston IceDogs, NOVA Awesome Cats, Baltimore Saints and Montgomery Cheetahs taking part. Sitting in Greenrsquo;s Gang and Ovirsquo;s Crazy 8s will be children from the Fort Dupont Cannons.
Houston Texans Starter Throwback Logo T-Shirt - Red
Continuing with Handbags is for Everyone month, upon Monday, Feb. 8 secretary coach Dean Evason, forwards Alex Ovechkin and Alexander Semin and also Slapshot will visit one of the Richesse adopted D.C. Open Schools ndash; Emery Education Campus inside Northeast Houston ndash; for a Lids Hockey School visit, where they will teach the students distinct drills and donate dance shoes equipment. That night Capitals forward Brooks Laich will pay a visit to Fort Dupontrsquo;s ldquo;Learn to Playrdquo; Kids Deshaun Watson Houston Texans Jerseys Uniform system and skate with youngsters and show them some dance shoes skills. The Capitals Youngsters Hockey Department and Laich may donate helmets, pucks and branches to the program after the program. On Friday, Feb. Twenty-six the Capitals will be visiting the other adopted D.Do. Public School ndash; King Elementary School in Southeast Oregon ndash; for the second February Limits Hockey School visit. As soon as the Caps lead students in a hockey clinic they will donate a set of street hockey products.
ladies Laremy Tunsil Houston Texans Jerseys Uniform
Following the monthrsquo;s Hockey is perfect for Everyone theme the Capitals are partnering with the Junior Womenrsquo;s Hockey League to show the third annual 2010 JWHL Problem Cup which will be held Feb. 12-15 at Kettler Capitals Iceplex. The Freshman Womenrsquo;s Hockey League will be the premier developmental league regarding prospective female collegiate people in the US and Canada. The actual league includes teams coming from across North America including Alberta, B . c ., Ontario, Manitoba, Minnesota and Massachusetts. The leaguersquo;s local group is the Houston Pride away from Rockville, Md. The Championship sport will take place at 13 a.m. on Monday, Feb. 15, at Kettler Richesse Iceplex. Admission to the tournament is free of charge and the tournament schedule is available at www.jwhl.org.
ladies Zach Cunningham Houston Texans Jerseys Uniform
To complete Hockey is for Everyone thirty days the Houston Capitals are generally proud to support the local high school graduation hockey state championship video games for Maryland and The state of virginia. The Northern Virginia Scholastic American football League (NVSHL) and the Maryland Scholastic Hockey League (MSHL) will host the actual ldquo;Capitals Cuprdquo; state championship competition for high school hockey. The actual Maryland Championship game will need place on Saturday, Feb. Something like 20, at 7 p.mirielle. at The Gardens Ice Home in Laurel, Md. The The state of virginia championship game will take place on Friday, Feb. 26, from 7 p.m. from Kettler Capitals Iceplex in Houston, Va. More resources for the tournaments visit the nfl websites at www.nvshl.org and www.mshl.org.
ladies Ross Blacklock Houston Texans Jerseys Uniform
Hockey is designed for Everyone
Hockey is for Everyone month is an initiative that runs in the course of February and celebrates hockeyrsquo;ersus growth and diversity. Hockey is designed for Everyone provides support and different programming to nonprofit junior hockey organizations across The usa that are committed to offering kids of all backgrounds the opportunity to perform hockey. Since its inception, Hockey is for Everyone has exposed more than 45,000 kids to unique hockey encounters.