SORU BANKASI Filtrele

5.6.Sınıf Okuma Becerileri Soruları

Soru 1

Kitaplar boş vakitlerimizde en samimi yoldaş, candan arkadaş, dert ortağıdır. Bizi teselli eder, bize ümit ve cesaret verir, bizi cahillikten kurtarırlar. Kitaplar, hayatımız ve saadetimiz için evimizde birinci derecede bulunması gerekli eşyalardandır. Her kitap, bize yeni ufuklardan aydınlık getiren bir penceredir. Bu asırda karanlıkta oturmak doğru değildir.

Yukarıdaki metne göre kitap neye benzetilmemiştir?

A) samimi yoldaşa B) candan arkadaşa
C) pencereye D) pusula
Soru 2

Kitaplar boş vakitlerimizde en samimi yoldaş, candan arkadaş, dert ortağıdır. Bizi teselli eder, bize ümit ve cesaret verir, bizi cahillikten kurtarırlar. Kitaplar, hayatımız ve saadetimiz için evimizde birinci derecede bulunması gerekli eşyalardandır. Her kitap, bize yeni ufuklardan aydınlık getiren bir penceredir. Bu asırda karanlıkta oturmak doğru değildir.

Kitap okumakla aşağıdakilerden hangisini kazanamayız?

A) dert ortağı B) arkadaş
C) para D) neşe
Soru 3

PAZAR YERİNDE BİR ÇOCUK
Pazara gitmeyi çok severdim. Pazar çantamı doldurmadan önce başlarım kalabalığın arasında dolaşmaya. Bir süre, öylece pazarlık edenlere bakarım. “Üzüm kaça?” “Aman iyisinden koy!” “Yumurtalar taze mi?” diye, peş peşe soru soranları seyretmesi, öyle eğlenceli olur ki.

Alışveriş yapmadan önce yazar ne yaparmış?

A) Kalabalığın arasında dolaşırmış.
B) Pazar yerinin dışında otururmuş.
C) Yemek yermiş.
D) Fiyatlara bakarmış.
Soru 4

Kitabı okurken bir de baktım ki kitabın kahramanlarından biri oluvermişim. Tırtılı, kelebeği, salyangozu kitabın sayfaları arasında aramaya koyulmuşum.

Kitap hakkında bu yorumu yapan okur için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kitap, okuru kendi dünyasına çekmiştir.
B) Kitabı çocukluğunda okumuştur.
C) Kitapta kendinden bir şeyler bulmuştur.
D) Kitap, ona yaşanmışlık havası vermiştir.
Soru 5

(1) Oltalara yem taktım ve nasıl atması gerektiğini arkadaşıma gösterdim. (2) Balık yakalarsa nasıl çekeceğini anlattım. (3) İkimiz de oltalarımızı suya fırlattık. (4) Balığın oltaya vurmasını beklemek bence çok keyifliydi.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargıdır?

A) 1B) 2C) 3D) 4
Soru 6

Hoca kadılık yaparken bir adam gelmiş:
-Hoca Efendi affedersiniz, size bir şey danışacağım. Geçen gün, komşuların size ait olduğunu söyledikleri bir inek, tarlada bizim ineğin karnına boynuzunu geçirip onu öldürmüş. Ne yapmam gerekir? Hoca sakalını sıvazladıktan sonra :
- Hayvanı dava edemezsin ya! Sahibinin de suçu yok işte. Ne bilsin böyle olacağını, demiş.
Adam tekrar söze başlamış:
-Demin ben bir yanlışlık yaptım ölen inek benim değil, seninmiş demiş.
Hoca yerinden doğrulup başını rafa çevirmiş:
-Bak, demiş. Şimdi iş değişti. O halde verin raftaki kara kaplı kitabı da bakalım!

Metne göre hoca fikrini ne zaman değiştirmiş?

A) Kendi ineğinin öldüğünü öğrenince.
B) Komşusunun ineğinin öldüğünü öğrenince.
C) Olayın tarlada olduğunu öğrenince.
D) Adam yanına gelince.
Soru 7

Hoca kadılık yaparken bir adam gelmiş:
-Hoca Efendi affedersiniz, size bir şey danışacağım. Geçen gün,komşuların size ait olduğunu söyledikleri bir inek, tarlada bizim ineğin karnına boynuzunu geçirip onu öldürmüş. Ne yapmam gerekir? Hoca sakalını sıvazladıktan sonra :
- Hayvanı dava edemezsin ya! Sahibinin de suçu yok işte. Ne bilsin böyle olacağını, demiş.
Adam tekrar söze başlamış:
-Demin ben bir yanlışlık yaptım ölen inek benim değil, seninmiş demiş.
Hoca yerinden doğrulup başını rafa çevirmiş:
-Bak, demiş. Şimdi iş değişti. O halde verin raftaki kara kaplı kitabı da bakalım!

Yukarıdaki metne göre hocanın mesleği neymiş?

A) Kadılık B) Öğretmenlik
C) Doktorluk D) Mimarlık
Soru 8

Bir gün okul müdürü sınıfa kadar gelerek “Bedrettin odama gel!” deyip gitti. Çocuk edebiyatı dersindeydiler. Bedrettin, soran gözlerle önce müdürün aralık bıraktığı kapıya, sonra ders öğretmenine baktı.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi cevaplanamaz?

A) Bedrettin ’i odasına çağıran kimdir?
B) Bedrettin ders öğretmenine nasıl bakmıştır?
C) Okul müdürü, Bedrettin ’i hangi ders işlenirken çağırmıştır?
D) Ders öğretmeni Bedrettin ’e ne demiştir?
Soru 9

Kendinize güvenin! Sahip olduğunuz yeteneklere inanın! Kendi gücünüze inanmadıkça başarılı ve mutlu olamazsınız. Gücünüze inanır ve kendinize güvenirseniz daima başarılı olursunuz.

Böyle söyleyen bir kişi aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanırsa kendisiyle çelişmez?

A) Bunun üstesinden tek başıma gelemem, uğraştırıcı görünüyor.
B) Bunu başarabilmem için arkadaşlarımın yanımda olması şart.
C) Bunun zor olmasından korkmuyorum, başarabilirim.
D) Bilmiyorum, acaba yapabilir miyim, diye çok düşündüm.
Soru 10

Kanın en önemli görevlerinden biri hücrelere ve dokulara oksijen, hormon ve besin maddeleri taşımaktır. Ayrıca vücut sıcaklığının korunmasında da önemli bir role sahiptir. Pıhtılaşmayı sağlamak ve zararlı organizmalara karşı vücudu korumak da kanın görevleri arasındadır.

Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Besin Maddeleri
B) Zararlı Organizmalar
C) Kanın Görevleri
D) Vücut Sıcaklığının Korunması
Soru 11

Düğme, kumaştaki dikilecek yere yerleştirilir. İğne, kumaşın arka tarafından batırılıp düğmenin bir deliğinden geçirilir. Sonra iğne, düğmenin başka bir deliğinden geçirilip kumaşa da batırılarak kumaşın arkasından çıkarılır. Düğme sağlam bir şekilde yerine oturunca arkasından düğüm atılır.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır?

A) Terzilik zor bir meslek midir?
B) Dikiş çeşitleri nelerdir?
C) Artık kumaşlarla neler yapılabilir?
D) Düğme nasıl dikilir?
Soru 12

Bilmediğim bu şehirde, şu köşebaşında,
Telaşlı kalabalıklar arasından
Şimdi tam aklımdan geçtiğin anda,
Karşıma çıkıversen hey dost!

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hırs B) Özlem
C) Fedakarlık D) Kaygı
Soru 13

İyi bir yazı, iyi bir gözleme dayanır. Sanatçı; çevresini, kişi veya nesneleri en iyi biçimde gözlemleme yeteneğine sahip olmalıdır. İnsanları, nesneleri iyi tasvir etmek, gerçek anlamda başarılı bir gözlemle mümkündür.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazı yazmada gözlemin önemi
B) Eleştirinin sanata katkısı
C) Sanatta kalıcı olmanın zorlukları
D) Yazarların duygusal yapısı
Soru 14

Düşmanlarımı bağışlıyorum
Daha çok seviyorum dostlarımı
Her uyanışımda.

Bu dizelerde altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş anlamlılık (anlamdaşlık) B) Karşıt (zıt) anlamlılık
C) Yakın anlamlılık D) Eş seslilik (sesteşlik)
Soru 15

Anneannemden dinlediğim masalları yazlıkta çocuklara anlatırdım. Önceleri biri Nedret, iki üç dinleyicim olurdu. Sonra dinleyicilerin sayısı arttı. Ben duvara sırtımı verirdim, ötekiler karşıma sıralanırdı. Yaz akşamlarının en keyifli vaktiydi bu saatler.

Bu metindeki altı çizili kelime aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisidir?

A) Yer B) Zaman
C) Ana karakter D) Olay
Soru 16

İznik Gölü, Marmara Havzası göllerinin en genişi ve su düzeyi en yüksek olanıdır. Barındırdığı hayatın çeşitliliği bakımından çok zengin bir göldür. Bu özelliklerini kendisini besleyen kaynaklara borçludur.

Bu metinde “İznik Gölü” ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Nerede yer aldığına
B) Bulunduğu bölgenin en geniş gölü olduğuna
C) Çok çeşitli canlıya ev sahipliği yaptığına
D) Birçok ırmak tarafından beslendiğine
Soru 17

Her daim mavi ve yeşilin tonlarıyla çalkalanan ılık göller ovalara bereket saçıyor. Bu göllerin
derinliklerinde salınan bitkiler, kıvrılarak kayan balıklar eşsiz görüntüler sunuyor. Biz de kuş sesleri arasında bu gölün çevresindeki saklı güzellikleri aradık.

Bu metinde aşağıdaki duyu organlarının hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?

A) Dokunma B) Duyma
C) Tatma D) Görme
Soru 18
..
Var varırsan çayıra, sür sürersen tarlayı. Söylenmemiş sözümü kulaksız dinler isen, açarsın kalp gözünü.
Söyleyeceğim şu ki: Babamı uyutmak için beşiğini sallarken o beşiği beş parça ettim. Babam develere, develer anama haber verdi. Anam üç kulaçlık yoldan dağları aşarak geldi.
Bir varmış, bir yokmuş.
...

Giriş bölümünden bir kesitin alındığı bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Masal B) Hikaye
C) Anı D) Haber yazısı
Soru 19

Güneş batmak üzereydi. Aynalı Kahve ’de sıcak, kırmızı, dumanlı birer bardak çay içip orayı konuştuk. Biz konuşurken mahallenin sevimli köpeği sürekli etrafımızda dönüyordu.

Bu metindeki altı çizili söz grubu hikayenin hangi ögesini bildirmektedir?

A) Yer B) Zaman
C) Olay D) Karakter
Soru 20

Sonbaharda ilk yağmurlardan sonra şapkalı mantarlar ortaya çıkar. Onları, ağaç gövdelerinde ya da çürümüş yaprakların arasında görebilirsiniz. Bu ilginç canlı grubu, “doğanın temizleyicileri” olarak bilinir. Çünkü doğadaki canlı artıklarının ortadan kaldırılmasını sağlar.

Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sonbahar B) Şapkalı mantarlar
C) Doğadaki canlılar D) Yağmur
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 40 soru listeleniyor