SORU BANKASI Filtrele

Bacalar ve Yanma Verimliliği Soruları


Soru 1

Bacanın iç yüzeyinin yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) DelikliB) GirintiliC) Pürüzsüz
D) ParlakE) 45° açılı

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi paslanmaz çelik baca modüllerinde birleştirme tekniği olarak kullanılmaz?

A) KaynaklıB) KelepçeliC) Kenetli
D) LehimliE) Vidalı

Soru 3

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi baca etiketinde bulunmaz?

A) İmalatçı adı B) Baca montaj yılı
C) Baca gazının yönü D) Kullanılan bağlantı şekli
E) Kuruluşun tanıtım numarası

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi gaz yakıtlı cihazların minimum baca yüksekliğini metre cinsinden verir?

A) 2B) 4C) 8D) 10E) 15

Soru 5

Baca modülleri montajında şaft içi sabitleme kelepçelerinin bağlanması gereken aralık, metre cinsinden aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 10B) 7C) 5D) 4E) 3

Soru 6

Montaj sonrası fiziksel kontrolde aşağıdaki maddelerden hangisi kontrol edilmez?

A) Kaynak kalitesi
B) Montajın tasarıma uygunluğu
C) Baca sistemi elemanlarının hasar durumu
D) Duman yolu güzergâhının tasarıma uygunluğu
E) Baca sisteminin amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı

Soru 7

Aşağıda verilen durumlardan hangisi gerçekleştiğinde baca ağır kusurlu olarak değerlendirilir?

A) Çatı statik desteklerin yetersiz olması
B) Çatı askı kelepçelerinin yetersiz olması
C) Bacanın banyo ve tuvalet içinden geçmesi
D) Test analiz manşonunun uygunsuz montajlanması
E) Baca modül birleşimlerine vidalı bağlantı yapılması

Soru 8

Baca gazı hızının ölçümünde aşağıdaki ölçüm cihazlarından hangisi kullanılmalıdır?

A) AvometreB) ManifoldC) Manometre
D) Pitot tüpüE) Türbülatör

Soru 9

Baca gazı analiz edilirken cihazın çalıştırılması gereken konum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maksimum B) Minimum
C) Düşük alev boyunda D) Oda sıcaklığında
E) Kapatıldıktan sonra

Soru 10

50 cm çapındaki duman kanalında yapılacak olan baca gazı analizi için dirsek dönüşünden önce santimetre cinsinden alınması gereken ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10B) 100C) 150D) 200E) 300

Soru 11

Bacanın atmosfere açıldığı uç kısmına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baca başıB) Baca ağzıC) Baca duvarı
D) Baca şapkasıE) Baca gövdesi

Soru 12

Aşağıdaki maddelerden hangisi baca problemlerinden biri değildir?

A) YoğuşmaB) Geri tepmeC) İleri tepme
D) Yetersiz baca çekişiE) Rüzgârdan etkilenme

Soru 13

Kapasitesi 400000 kcal/h ve baca yüksekliği 19 m olan katı yakıtlı bir kazanın baca çapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 40B) 45C) 50D) 55E) 60

Soru 14

Tek kolon hâlinde zeminden çatıya kadar yükselen, birden fazla birimin kullanabileceği şekilde tasarlanmış bacalara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) AdiB) ŞöntC) Müstakil
D) MetalE) Üç cidarlı

Soru 15

Metal bacalarda baca gazı analizinin çevre yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasını sağlayan modül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düz boruB) T boruC) Fleksi boru
D) Dirsek boruE) Gaz ölçüm borusu

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hermetik bacalı cihazların yanması için gerekli olan havanın sağlandığı yerdir?

A) İç ortamB) EşanjörC) Fan
D) BrülörE) Dış ortam

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinde minimum hermetik baca çıkış (insanların kullandığı yöne doğru ise kaldırım payı da hesaplanarak) yüksekliği metre cinsinden verilmiştir?

A) 1B) 1,5C) 2D) 3E) 3,5

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hermetik bacanın çıkışı ile çatı arası mesafenin minimum olması gereken metre değeridir?

A) 0,5B) 1C) 1,5D) 2E) 2,5

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi LPG veya doğal gazlı bacaların yıl içerisinde yapılması gereken temizlik sayısıdır?

A) 1B) 2C) 3D) 4E) 6

Soru 20

Yanmanın tam olmadığı zamanlarda açığa çıkan ve zehirleyici özelliği olan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azot gazıB) Doğal gazC) Karbondioksit
D) KarbonmonoksitE) Sülfürik asit
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 24 soru listeleniyor