SORU BANKASI Filtrele

Bankacılık Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hisse senedinin özelliklerinden değildir?

A) Bir ortaklık belgesidir
B) Bir borçlanma senedidir
C) Kıymetli evraktır
D) Şirketin zararına ortak olunur

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kurulunun faaliyetlerinden değildir?

A) Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği yapma
B) Sermaye piyasası araçlarının ihraç yoluyla satışına aracılık etme
C) Kıymetli madenlerin alım satımının yapılmasına aracılık etme
D) Yatırım danışmanlığı için kredi sağlama

Soru 3

Aşağıdaki döviz piyasası ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Döviz piyasaları farklı ulusal paraların birbirine dönüşümünü sağlayan kurumsal yapı niteliğindedirler
B) Döviz piyasasının temel aracı kurumları ticari bankalardır
C) Döviz piyasasında işlemler peşindir. Vadeli işlem yapılmaz
D) Döviz piyasasında döviz arz eden satıcılar, döviz talep eden alıcılar ve aracı kurumlar vardır

Soru 4

Diğer devletlerin paralarına serbestçe ve kolaylıkla çevrilebilen döviz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Efektif döviz B) Döviz poliçeleri
C) Konvertibl döviz D) Mevduat dövizleri

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasasının özelliklerinden değildir?

A) Evrensel nitelik taşımak
B) Satıcılarla ilgili olmak
C) Hiç kapanmamak
D) Tam rekabet piyasalarına yakın piyasa olmak

Soru 6

Menkul kıymetler borsası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir şirketin hisselerinin borsada değerlenmesi o şirketin başarısının en iyi göstergesidir
B) İşletmelerin finans ihtiyaçlarını gidermede önemli bir kaynaktır
C) Ekonomiye kaynak sağlamada etkin bir rol üstlenmişlerdir
D) Mal alım satım işlemlerinde etkin bir rol oynar

Soru 7

Hangisi yatırım araçlarından biri değildir?

A) Mevduat faizi B) Devlet tahvili
C) Yastık altı birikimi D) Repo

Soru 8

Hangi işlem sonucu tasarruf hesaplanır?

A) Kar – Zarar B) Gelir – Gider
C) Aylık Kazanç – Faiz D) Gelir + Gider

Soru 9

Hangisi yatırımı riskli kılar?

A) Yatırımı borç ile yapmak
B) Tasarrufla yatırım yapmak
C) Yatırım öncesi araştırma yapmak
D) Olası getirileri hesaplamak

Soru 10

Hangisi mali piyasasının unsurları arasında yer almaz?

A) Tasarrufu olmayanlar B) Yatırımcılar
C) Yatırım araçları D) Aracı kuruluşlar

Soru 11

Hangisi sermaye piyasası faaliyetlerinden biri değildir?

A) Alım satıma aracılık yapmak
B) Danışmanlık yapmak
C) Bankacılık işlemleri yapmak
D) Portföy yönetmek

Soru 12

Hangisi hisse senedinin sahiplerine sağladığı haklardan biri değildir?

A) Temettü (Kar Payı) B) Faiz
C) Bilgi alma D) Yönetime katılma

Soru 13

Hangisi hisse senedi çıkarma yetkisine sahip değildir?

A) Özel kanunla kurulmuş kuruluşlar
B) Anonim şirketler
C) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
D) Limitet şirketler

Soru 14

Bilgilendirme görevlerini yerine getirmeyen, düzenlemelere uyum sağlamayan şirketlerin hisse senetlerinin işlem gördüğü pazar hangisidir?

A) Birincil pazarlar B) Fon pazarı
C) Yeni ekonomi pazarı D) Gözaltı pazarı

Soru 15

Borsada işlemlerin başlaması ve bitmesi arasında geçen süreye ne denir?

A) Lot B) Emir
C) Seans D) Endeks

Soru 16

Hangisi tahvil türlerinden biri değildir?

A) Primli tahviller B) İkramiyeli tahviller
C) Devlet tahvili D) Türev tahviller

Soru 17

Hangisi tahvilin özelliklerinden biridir?

A) Sabit getirilidir
B) Yönetime katılma hakkı sağlar
C) Kar- zarar ortaklığı sağlar
D) Risklidir

Soru 18

Hangisi tahvilin şekil şartlarından biri değildir?

A) Şirket unvanı B) Yetkili iki imza
C) Sermaye miktarı D) Pay adedi

Soru 19

Tahvilin üzerindeki yazılı değere ne denir?

A) İhraç değeri B) Nominal (İtibari) değer
C) Piyasa değeri D) Primli değer

Soru 20

Hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin işlem gördüğü örgütlü pazarlara ne denir?

A) Pazar B) Piyasa
C) Borsa D) Banka
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 60 soru listeleniyor