SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hurda çeliklerin eritilerek yeniden kullanılmasını sağlayan çelik üretim yöntemidir?

A) Bessemer-Thomas B) Asidik
C) Elektrik ark D) Siemens-Martin
E) Bazik

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi çeliğe adını veren, aynı zamanda çeliğin sertleştirildiği ortamlardan biridir?

A) DemirB) KayaC) KumD) TaşE) Yağ

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çeliğin dayanımını artıran bir elementtir?

A) AsitB) BakırC) Cüruf
D) NikelE) Oksijen

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi alaşımlı çeliktir?

A) DövülmüşB) KarbonluC) Demirli
D) ManganlıE) Haddelenmiş

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi çeliğin istenilen özelliklere getirilmesi için yapılan işlemlerden biridir?

A) Çelik bir yıl bekletilir. B) Çeliğin üzeri boyanır.
C) Çelik yağlanır. D) Çeliğe kaynak yapılır.
E) Çeliğin içine element katılır.

Soru 6

Çeliklere numara verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Numaralı çeliklerin yumuşak olması
B) Çelik türlerinin fazla olması
C) Depolanmayı kolaylaştırması
D) Numarasız çeliğin kırılgan olması
E) Taşıma kolaylığı sağlaması

Soru 7

Aşağıdaki çelik üretim yöntemlerinden hangisi Türkiye’de en sık kullanılmaktadır?

A) Elektrik Arkı B) Puddel
C) Bessmer D) Vakum
E) Siemens

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çeliğin sınıflandırılma yöntemi değildir?

A) Kullanım alanı B) Karbon oranı
C) Haddeleme D) Üretim şekli
E) Metalografik yapı

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çelik katkı elemanı olamaz?

A) ManganB) SilisyumC) Nikel
D) TitanyumE) Hidrojen

Soru 10

Malzeme numarası ile gösterim yöntemine göre 1.8550 malzemesinin cinsi nedir?

A) BakırB) AlüminyumC) Yarı iletken
D) Alaşımlı ÇelikE) Alaşımlı Bakır

Soru 11

St45 olarak gösterilen malzeme için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) %4,5 oranında karbon içerir
B) Eriyik çelik 45 saatte soğutulmuştur
C) Yüksek alaşımlı çeliktir
D) Çekme dayanımı en az 450 N/mm² ’dir
E) Yüksek fırında 45 saat durmuştur

Soru 12

Cq30 olarak gösterilmiş olan alaşımsız çeliğin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fosfor ve kükürt miktarı düşüktür
B) Alevle yüzeyi sertleştirilebilir
C) Soğuk şekillendirilebilir
D) Fosforu düşüktür
E) Kükürtü çok düşüktür

Soru 13

Kimyasal gösterimi 15Cr4 olarak verilen düşük alaşımlı çeliğin krom oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) %1B) %2C) %3D) %4E) %15

Soru 14

Kimyasal gösterimi X8 CrNi 18 8 olarak verilen yüksek alaşımlı çeliğin krom oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) %8B) %18C) %0,8D) %0,18E) %18,8
Seçilen
Soru
Sayısı
0