SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Çizim Soruları


Soru 1

Autocad programında ZOOM komutu aşağıdaki işlemlerden hangisini yapar?

A) Ekrandaki nesnelere yakından ve uzaktan bakmak için kullanılır
B) Katman oluşturmak için kullanılır
C) Kırpmak için kullanılır
D) Radius (yay) oluşturmak için kullanılır

Soru 2

ZOOM SCALE komutu aşağıdaki işlemlerden hangisi için kullanılır?

A) Blok oluştururken kullanılır
B) Pah kırarken kullanılır
C) Ölçek vererek yakınlaştırma-uzaklaştırma için kullanılır
D) Çokgen oluştururken kullanılır

Soru 3

PAN komutunun kulanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Slayt oluşturmak
B) Çizimin görünüm ölçeğini değiştirmek
C) Çizim Penceresini taşımak
D) Resmi ölçülendirmek

Soru 4

ZOOM-WINDOW komutunun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Limits komutuyla ayarlanmış çizim limitlerini ekrana yerleştirmek
B) Seçilen noktayı ekranın merkezine göre verilen oranda göstermek
C) Çizimin tamamını ekranda görüntülemek
D) Pencere içerine alınan bölgeyi ekranı kaplayacak Gekilde büyültmek

Soru 5

ZOOM- PREVIOUS komutunu aşağıdaki işlemlerden hangisi için kullanırız?

A) Bir önceki “Zoom” işlemlerine sırayla dönmek için kullanırız
B) Pencere içerine alınan bölgeyi ekranı kaplayacak şekilde büyütmek için kullanırız
C) Limits komutuyla ayarlanmış çizim limitlerini ekrana yerleştirmek için kullanırız
D) Çizim üzerinde istenilen ayrıntıyı görüntülemek için kullanırız

Soru 6

Yazı komutları, teknik resimde değişik bilgiler vermek amacıyla yazı yazmada kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 7

Justify komutu, yazının nereye hizalanacağı konusunda seçenekler sunmaktadır.

Doğru      Yanlış

Soru 8

%c yazının önüne yazılırsa % işareti konulur.

Doğru      Yanlış

Soru 9

“Mtext” yazı komutu, daha önceden yazı komutları veya ölçülendirme esnasında yazılmış olan yazıların üzerinde değişiklik yapmak için kullanılan bir komuttur.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Yazı karakterlerini seçerken yabancı dil karakterleri içeren stillerin seçilmesi, yazı yazarken kolaylık sağlayacaktır.

Doğru      Yanlış

Soru 11

“Text Style” komutu, kullanıcılara çizim programlarının sunduğu standart yazı tiplerinin dışında çizimlerinde kendi yazı tiplerini oluşturmalarına olanak sağlayan bir komuttur.

Doğru      Yanlış

Soru 12

“Edit Text” komutu, çok satırlı (multiline text) yazı yazmak için kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi doğrusal ölçülendirme komutudur?

A) Dimangular B) Dimordinate
C) Dimradius D) Dimlinear

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çap ölçülendirme komutudur?

A) Dimradius B) Dimbaseline
C) Dimdiameter D) Dimaligned

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ölçü yazısının düzenlenmesi komutudur?

A) Dimscale B) Dimangular
C) Dimedit D) Scale

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ölçü yazısı ve oklarının ölçeğini ayarlar?

A) Dimedit B) Dimscale
C) Leader D) Dimaligned

Soru 17

Açılar Aşağıdaki hangi komutla ölçülendirilir?

A) Dimradius B) Dimaligned
C) Dimangular D) Dimcontinue

Soru 18

Ölçülendirme stilleri aşağıdaki hangi komutla ayarlanır?

A) Dimstyle B) Dimscale
C) Dimformat D) Dimordinate

Soru 19

Ölçülendirme stilinde oklar ve bağlama çizgileri aşağıdakilerden hangisiyle ayarlanır?

A) Lines and Arrows B) Text
C) Alternate Units D) Primary Units

Soru 20

Autocad programında ölçülendirme stilinde yazıların özellikleri ve stilleri aşağıdakilerden hangisi ile ayarlanır?

A) Primary units B) Fit
C) Tolerances D) Text
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...11
11 Sayfada Toplam 204 soru listeleniyor