SORU BANKASI Filtrele

Alternatif Turizm Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi alternatif turizmin özelliklerinden biri değildir?

A) Yerel halk ile turist etkileşimine uyumludur.
B) Yerel ve özgün mimariyi dikkate alır.
C) Büyük ölçekli uzman tur operatörlerinin kontrolünde turlar düzenlenmektedir.
D) Sürdürülebilir anlayışı temel alan, yavaş bir gelişim göstermektedir.
E) Küçük ölçekli, yerel yatırım veya girişimlere öncelik vermektedir.

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, alternatif turizmin özelliklerinden biridir?

A) Bireye yöneliktir ve maliyeti yüksektir.
B) Doğal çevreye zarar veren yönlere sahiptir.
C) Genellikle sahillerde yoğunlaşır.
D) Gelişim hızlı ve tüketim yönlüdür.
E) Taşıma kapasitelerini zorlar.

Soru 3

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kitle turizmi, bireye yöneliktir ve maliyeti yüksektir.
B) Alternatif turizmde mekân ve zaman açısından yayılma yoktur.
C) Alternatif türlerin birçoğu, kırsal alanlarda gerçekleşmektedir.
D) Kitle turizmi doğa dostudur.
E) Doğal kaynakların büyük bir kısmı yenilenebilir özelliktedir.

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, alternatif turistlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Bireysel ya da küçük gruplar hâlinde seyahat eder.
B) Keşfetmeyi sever.
C) Uzun süre bir yerde kalabilir.
D) Çevreye duyarsızdır.
E) Kültürel değerlere saygılıdır.

Soru 5

Alternatif turizm tanımları incelendiğinde turizmin birçok paydaştan oluştuğu görülmektedir.

  1. Uluslararası tur operatörleri
  2. Doğal çekicilikler
  3. Yerel halk
  4. Yerel kültür
  5. Turistler

Yukarıdakilerden hangileri, alternatif turizm paydaşları içinde yer alır?

A) I ve IIB) II ve VC) I, II ve V
D) II, III ve VE) II, III, IV ve V

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, turizm gelirlerini artırmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A) Turizmi yılın 12 ayına yaymak
B) Kitle turizmini öncelikli ve tek hedef olarak belirlemek
C) Turist sayısını artırmak
D) Turistlerin harcama miktarını artırmak
E) Turistlerin geceleme sürelerini artırmak

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, 2023 turizm eylem planında yer alan turizm koridorlarından biri değildir?

A) Akdeniz Kıyı Koridoru B) İnanç Koridoru
C) Zeytin Koridoru D) Yayla Koridoru
E) İpek Yolu Koridoru

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi; göreceli olarak benzer niteliklerde mal veya hizmetlere gereksinim duyan, bir ya da daha çok benzer özelliği paylaşan, küçük bir tüketici kitlesinin isteklerini daha iyi karşılamak amacıyla geliştirilen pazarlama faaliyetleridir?

A) Alternatif turizm pazarı B) Yeşil pazarlama
C) Bölgesel pazarlama D) Kırsal turizm ekonomisi
E) Niş pazarlama

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, alternatif turizm pazarının temel özelliklerinden biri değildir?

A) Tüketicilere farklı alternatifler ve ürün çeşitliliği sunmak
B) Turistlerin yerel halkla iletişim hâlinde olmasına olanak sağlamak
C) Yerel halkın turizmden gelir sağlamasına imkân vermek
D) Turizmin yıl boyunca yapılmasını sağlamak
E) Doğal ve kültürel çekicilikleri daha fazla gelir getirecek şekilde değiştirmek

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, turizm alanında gelişmişlik ve rekabetçilik faktörlerine göre çevresel faktörlerden birisidir?

A) Emniyet ve güvenlik
B) Uluslararası açıklık
C) Hava taşımacılığı altyapısı
D) Turistik hizmet altyapısı
E) Kültürel kaynaklar ve iş seyahati

Soru 11

Sosyal ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı girişimcilerin iş birliğine ve gelişmede yerli malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden turizm çeşidine ........ denir.


Soru 12

Ödemeler dengesi, bir ülkenin belli bir ........ içinde diğer ülkeler ile olan tüm ekonomik işlemlerini gösteren tablodur.


Soru 13

Ülkeler, artan turizm pazarından aldığı payı ve dolayısıyla turizm gelirlerini artırmak için sürekli ........içindedir.


Soru 14

Alternatif turizm, tüketicilere daha kişiselleştirilmiş bir seyahat deneyimi sağlamak için türetilen ........ pazardır.


Soru 15

Benzer niteliklerde mal veya hizmetlere gereksinim duyan, bir ya da daha çok benzer özelliği paylaşan, küçük bir tüketici kitlesinin isteklerini daha iyi karşılamak amacıyla geliştirilen pazarlama faaliyetleri........ olarak tanımlanmaktadır.


Soru 16

Alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi ile........ üretici ve satıcıların turistle iletişim kurmaları ve onlardan alışveriş yapmaları sağlanarak turizmin bölge ekonomisine katkısı artırılmaktadır.


Soru 17

Artan rekabet ortamında turizmin çeşitlendirilerek yılın ........ ayına ve ülkenin farklı bölgelerine yayılması artık bir zorunluluk olmuştur.


Soru 18

Rekabetçilik endeksi, ülkelerin veya bölgelerin birbirleri arasında belirli sektörlerde rekabet edebilme gücünü gösteren ........ve bu puanlama sonucu oluşan sıralamadır.


Soru 19

İnanç Turizmi Koridoru, Tarsus’tan başlayarak Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve ........ yörelerini kapsamaktadır.


Soru 20

Trakya Kültür Koridoru, Edirne, Kırklareli ve ........ illerini kapsamaktadır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 45 soru listeleniyor