SORU BANKASI Filtrele

Arazide Ölçme Teknikleri Soruları


Soru 1

ABC üçgeninin köşe koordinatları A (7 ; 8), B (16 ; 2), C (15 ; 18) Y ve X şeklinde verilmiştir. Buna göre üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 69B) 79C) 89D) 99

Soru 2

Saat ibresi yönünde koordinatları, A(9 ; 21), B(23 ; 32), C(-22 ; - 20), D(36 ; -12) Y ve X şeklinde verilen ABCD dörtgeninin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1445B) 2445C) 1345D) 2345

Soru 3

Aşağıda koordinat değerleri verilen N1, N2 ve N3 nirengi noktalarının oluşturduğu üçgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6118B) 6119C) 6018D) 6019

Soru 4

A (2.5 ; 7), B (15 ; 42), C (10 ; 28) Y ve X şeklinde koordinatları verilen noktaların, bir doğru üzerinde olup olmadıklarını araştırarak alanı hesaplayınız.

Bulduğunuz değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0B) 10C) 1000D) 100

Soru 5

 

Köşe noktalarının koordinat değerleri verilen şeklin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3900B) 3907C) 3917D) 3927

Soru 6

Şekli ve koordinatları verilen bir adanın alanını 2F=Σ (Xn - Xn+1)(Yn + Yn+1) formülüne göre hesaplayınız.

Bulduğunuz değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1450B) 1500C) 1550D) 1600

Soru 7

Alım yöntemine bağlı olarak yapılan alan hesapları dört farklı şekilde yapılmaktadır.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Bağlama yönteminde alanı hesaplanacak parsellerin alımı sırasında parseller, alanları kolayca bulunabilecek düzgün geometrik şekillere ayrılır.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Dik koordinat yöntemine göre alım yapılırken ya parselin bir kenarı ölçü doğrusu olarak kabul edilir ya da parselin herhangi bir yerinden ölçü doğrusu geçirilir.

Doğru      Yanlış

Soru 10

2F = h1 ( a + b ) + h2 ( b + c ) + h3 ( c + d ) +.... eşitliğine Thomson alan bağıntısı adı verilir.

Doğru      Yanlış

Soru 11

Alanı hesaplanan parsel deniz seviyesinden alçakta ise ölçü değerlerine göre hesaplanan alan deniz yüzeyindeki alana göre daha büyüktür.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Planimetre düzgün şekilli olmayan arazilerin alanlarını ölçmede kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Planimetreler dört ana kısımdan oluşur.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Planimetrelerle iyi sonuçlar, alana göre çevresi büyük olan parsellerde alınır

Doğru      Yanlış

Soru 15

Yukarıdaki parselde a=10,45m, b=13,31m, c=13,51m, d=6,18m ve h1=15,29m, h2=17m, h3=13,85m olarak ölçüldüğüne göre parselin alanı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 451,56m² B) 500,50m²
C) 542,05m² D) 544,05m²
E) 545,97m²

Soru 16

Alan hesabının hata miktarı aşağıdakilerin hangisidir?
(Tablodaki yüz ölçümlerine göre hesaplayınız)

A) 1,06m²B) 1,38m²C) 1,48m²
D) 2,28m²E) 2,55m²

Soru 17

Alan hesabının hata sınırı aşağıdakilerin hangisidir?
(Tablodaki yüz ölçümlerine göre hesaplayınız)

A) 8,42m²B) 9,65m²C) 9,85m²
D) 9,99m²E) 10m²

Soru 18

X1=7,68m Y1=8,60m
X2=31,28m Y2=16,25m
X3=43,39m Y3=50,83m
X4=18,36m Y4=84,12m
X5=6,89m Y5=50,64m

Yukarıda koordinatları verilmiş olan şeklin alanı m² cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1444,56B) 1738,95C) 1776,32
D) 1787,18E) 1788,36

Soru 19

X1=65,88m Y1=57,94m
X2=89,40m Y2=124,72m
X3=30,35m Y3=138,28m

Yukarıda koordinatları verilmiş olan şeklin alanı m² cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2131,07B) 2240,28C) 1963,12
D) 2000,09E) 2221,56

Soru 20

X1=0,00m Y1=0,00m
X2=19,50m Y2=11,57m
X3=26,37m Y3=37,38m
X4=0,00m Y4=49,00m

Yukarıda koordinatları verilmiş olan şeklin alanı m² cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

A) 450,15B) 540,21C) 650,56
D) 858,04E) 902,21
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 99 soru listeleniyor