SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarlı Asansör Tasarımı Soruları


Soru 1

AutoCAD programı ile hazırlanan çizim dosyalarının uzantısı hangisidir?

A) .docB) .exeC) .comD) .dwg

Soru 2

AutoCAD programında yeni bir çizim oluşturma komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) OpenB) CloseC) NewD) Save

Soru 3

AutoCAD programında oluşturulan bir çizimi kaydetme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) New B) Open
C) Save As D) Save

Soru 4

Autocad programında imlecin ekranda atlama miktarını hangi komut düzenler?

A) SnapB) PeditC) İmlecD) Grid

Soru 5

AutoCAD programında noktaların meydana getirdiği bir ızgara oluşturulmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) OsnapB) SnapC) PeditD) Grid

Soru 6

Autocad programında çizgileri düzenlemeye ve kalınlaştırmaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) DrawB) PeditC) GridD) Snap

Soru 7

Mutlak koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,YB) XC) YD) @X,Y

Soru 8

Autocad programında açısal koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,Y B) @L
C) @L>X D) Açı>@L

Soru 9

Autocad programında ardışık koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,YB) XC) YD) @X,Y

Soru 10

Autocad programında screen menüsü hangi ana menünün altında yer alır?

A) Draw B) Format
C) Tools D) Edit

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD ana menülerinden değildir?

A) View B) İnsert
C) Help D) Screen

Soru 12

Autocad programında ardışık çizgiler çizmeye yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Limits B) Line
C) Circle D) Polyline

Soru 13

Çokgen çizmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Circle B) Polyline
C) Line D) Polygon

Soru 14

Autocad programında yay çizmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ellipse B) Spline
C) Circle D) Arc

Soru 15

Autocad programında "Pline" komutu ile çizilen çizgilerin kalınlığını hangi komutla düzenleriz?

A) LineB) PeditC) WithD) Pline

Soru 16

Çizim komutlarının bulunduğu araç çubuğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tools B) Draw
C) Format D) Modify

Soru 17

Autodav programında kapalı alanları taramak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatch B) Text
C) Rectangle D) Render

Soru 18

Autocad programında aşağıdakilerden hangisi draw menüsünde yer almaz?

A) HatchB) TextC) ArcD) Line

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi son tanımlanan noktayı ilk tanımlanan noktaya birşleştirir?

A) CloseB) UndoC) OrthoD) Dyn

Soru 20

Ölçülendirme komutlarının bulunduğu araç çubuğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tools B) Dimension
C) Draw D) Modify
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 58 soru listeleniyor