SORU BANKASI Filtrele

Ağ Projesi Soruları


Soru 1

Problem belirlenirken aşağıdakilerden hangisi dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?

A) İlgi çekici olmalıdır.
B) Çözebilecek yeterlilikte olunmalıdır.
C) Konusu soyut olmalıdır.
D) Çözüm yöntemi olmalıdır.
E) Yeterli kaynak materyal bulunmalıdır.

Soru 2

Proje hazırlamak için yapılacak ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipotez kurma B) Materyal toplama
C) Planlama yapma D) Problemleri tespit etme
E) Yöntem ve teknikleri belirleme

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinin projede bulunması gerekmez?

A) BilimsellikB) İnsanC) Kalite
D) MaliyetE) Zaman

Soru 4

"Her problemin çözümü belli bir sürece bağlıdır." ifadesiyle problem çözmenin aşağıda verilen hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?

A) Orijinalliği B) Zaman
C) Kaynak bulunması D) Maliyeti
E) Güncelliği

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi proje raporunun yazımında dikkat edilmesi gereken ayrıntılardan birisi değildir?

A) Gözlem ve ölçüm sonuçları yazılarak kaydedilmelidir.
B) Proje raporunda gereksiz ayrıntılara girilmemelidir.
C) Rapor olabildiğince öz ve anlaşılır olmalıdır.
D) Verilerin değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçları ortaya koymalıdır
E) Rapor projenin uygulama süresini ve elde edilen verileri de içermelidir.

Soru 6

Hiyerarşik bir ağ tasarımında yedeklilik planlanırken aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilmelidir?

A) Alternatif fiziksel yolların belirlenmesi
B) STP PortFast yapılandırması
C) İşlevsiz cihazların değiştirilmesi
D) EtherChannel yapılandırması
E) VLAN yapılandırması

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi iyi tasarlanmış, ölçeklenebilir bir ağ tasarımı için gerekli özelliklerden değildir?

A) Yedekli bağlantılar
B) Çoklu bağlantılar
C) Genişletilebilir, modüler ekipman
D) Kablosuz bağlantı
E) NTP

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi anahtarın saniyede ne kadar veri işleyebileceğini açıklamak için kullanılır?

A) GüçB) Kablo hızıC) İletim hızı
D) GüvenirlikE) Güvenlik

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi anahtarlarda birden fazla fiziksel bağlantıyı tek bir mantıksal bağlantıda birleştirerek anahtar bant genişliğini arttırmak için kullanılır?

A) Trunk portB) Alt arayüzC) VLAN
D) EtherChannelE) Mantıksal topoloji

Soru 10

Bir teknisyen, ağ bağlantısını test etmek istiyor. "Ping" komutuyla aynı alt ağdaki iş istasyonlarından başarılı iletim yanıtı alabiliyor fakat uzak iş istasyonlarından başarılı iletim yanıtı alamıyor.

Aşağıdakilerden hangisi bunun sebebidir?

A) Varsayılan ağ geçidinin yanlış yapılandırması
B) İşletim sistemi
C) Güncel olmayan NIC
D) Bant genişliği
E) Ağ trafiği

Soru 11

DHCP ile IP havuzu oluşturulurken dağıtım dışı bırakılmak istenen IP´ler için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) excluded-address B) inclluded address
C) outer address D) outing
E) incoming

Soru 12

Switch portunu VLAN ´a üye yapmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) swichport form vlan B) swichport record vlan
C) swichport in vlan D) swichport acccess vlan
E) swichport mode trunk

Soru 13

TELNET ayarlarına giriş yapmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) line password B) line enter
C) line vty D) line console
E) line telnet

Soru 14

Birden fazla arayüz ile ilgili ayarlama yapmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) interface fastethernet
B) interface range
C) interface gigabitethernet
D) interface settings
E) Hiçbiri

Soru 15

Yapılan değişiklikleri kaydetmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) loadB) memoryC) record
D) saveE) write

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sunucu cihazların verdiği hizmetlerden biri değildir?

A) DHCPB) DNSC) TARAYICI
D) UZAK MASAÜSTÜE) YAZICI

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ile sunucu IP dağıtan bir birim hâline gelir?

A) DNSB) DHCPC) FTPD) RDPE) SMTP

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi üzerinde Active Directory veri tabanının bir kopyasını (replica) bulunduran sunucudur?

A) Domain Controller B) Forest
C) FTP D) Global Katolog
E) SMTP

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi gereken verinin nerede olduğundan bağımsız olarak Active Directory objeleri hakkında bilgiler sunar?

A) Domain B) Domain Controller
C) Forest D) Sites
E) Global Katalog

Soru 20

I. Yönetilebilirlik
II. Görsellik
III. Ölçeklenebilirlik
IV. Genişletilebilirlik
V. Güvenlik uyumu

Active directory kullanmak sunucuya yukarıda verilen özelliklerden hangilerini kazandırır?

A) I ve II. B) I, II ve III.
C) I, II, III ve V. D) I, III, IV ve V.
E) II, III, IV ve V.
Seçilen
Soru
Sayısı
0