SORU BANKASI Filtrele

Aile Ekonomisi Soruları


Soru 1

Kentleşme ile kadın ve erkek rollerinde değişim yaşanmıştır.

Doğru      Yanlış

Soru 2

Aile bireyleri, birbirleri üzerinde kanuni olarak haklara sahiptir.

Doğru      Yanlış

Soru 3

Aile bireylerinin birlikte zaman geçirmesi, ailenin biyolojik fonksiyonudur.

Doğru      Yanlış

Soru 4

Siyasi krizler, kentleşmenin ekonomik nedenlerindendir.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Kırsal aileler, tarım ve hayvancılık dışı faaliyetlerle hayatlarını sürdürür.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Kent ailelerinde akrabalık ilişkileri kuvvetlidir.

Doğru      Yanlış

Soru 7

Gelişmiş ülkelerde akrabalık ilişkileri güçlüdür.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Kentsel kesimdeki evlilikler ve eş seçimleri, kırsal kesime göre daha özgürdür.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Kırsal ailelerde akrabalık ilişkileri zayıftır.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Çekirdek ailede, evlenen çocuklar evden ayrılır.

Doğru      Yanlış

Soru 11

Tarım topraklarının yetersizliği, kentleşmenin ............... nedenlerindendir.


Soru 12

Aile üyelerinin topluma hazırlanması ve sosyal ilişkileri öğrenmesi ailede bireyin ............... özelliğindendir.


Soru 13

Kentleşme ile evlilik yaşında ............... görülür.


Soru 14

Göç ederek nüfusun büyük şehirlerde toplanmasına ............... denir.


Soru 15

Göç ile nüfus ............... sektöründen uzaklaşarak hizmet sektöründe çalışmaya başlamıştır.


Soru 16

Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye ............... denir.


Soru 17

Gelişmiş ülkelerde çocuk ............... yaşını doldurduktan sonra evden ayrılabilir.


Soru 18

Gelişmiş ülkelerde sayı olarak fazla olan aileler ............... olarak adlandırılır.


Soru 19

Ataerkil ailede ........... otorite sahibidir.


Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ailenin özelliklerinden biridir?

A) Sadece ataerkil yapıdadır.
B) Üyelerinin görevleri birbirleriyle aynıdır.
C) Üyelerinin sosyalleşmesini sağlar.
D) Sadece yerleşim yerlerine göre kurulur.
E) Sözel anlaşmayla kurulur.
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 76 soru listeleniyor