SORU BANKASI Filtrele

Adli Takiplik Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi adli, İdari ve askeri kaza mercilerince yapılacak tebligatlardır?

A) Mali tebligat B) İdari tebligat
C) Kazai tebligat D) İlanen tebligat

Soru 2

Tebliğ memuru tarafından tebliğ yerinde düzenlenen ve her tebligatta bulunması zorunlu olan evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tebliğ mazbatası B) İhbarname
C) Davetiye D) Tevdi listesi

Soru 3

Tebliğ yapılacak şahıs tebliğ tarihinde adresinde bulunmadığı takdirde tebliğ evrakının kime bırakıldığını gösteren evrak aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhbarname B) Davetiye
C) Gıyap kararı D) Tevdi listesi

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tebligatı çıkaran merci tarafından tebliğ evrakına ait bilgilerin sıralanarak PTT’ye gönderildiği evraktır?

A) İhbarname B) Davetiye
C) Gıyap kararı D) Tevdi listesi

Soru 5

Tebliğ evraklarından …………………… ve …………………… tebliğ mazbatalı zarfa konulmadan da gönderilebilir.


Soru 6

PTT merkezlerinde, kendi bölgesindeki tebliğ edilecek evrak ve telgrafları kaydetmek için ……………………… tutulur.


Soru 7

Tebligat Kanununa göre yapılacak işlemlerden dolayı alınacak ücretler, …………………… tarafından ayrı bir tarife ile tespit edilir.


Soru 8

Tebliğ evrakına ait ………………… , PTT’ye ait tarih damgası ile damgalanıp imzalanarak bir nüshası ilgili mercie verilirken bir nüshası PTT’de kalır.


Soru 9

Yurt dışında bulunanlara tebliğ edilecek evrak, tebligatı çıkaran merciin bulunduğu bakanlık aracılığıyla ………………………, oradan da o memleketteki Türkiye Büyükelçiliğine veya Başkonsolosluğuna gönderilir.


Soru 10

Taraf bilgilerini güncelleyebilmek için taraf\vekil işlemleri penceresinden ……………………… butonuna basılır.


Soru 11

Mahkemelerde verilen kararların veya dosyada bulunan evrakların taraflara gönderilmesi amacıyla yapılan işleme ……………………………………… denir.


Soru 12

Tebligat zarf\davetiye hazırlanması seçeneğine ………………………… menüsünden ulaşılır.


Soru 13

Yazılan adresi o dosya için geçerli adres olarak atamak için …………………………………… seçeneği işaretlenir.


Soru 14

Tebligatı zarfsız olarak göndereceksek tebligat türü …………………… tebligat olarak seçilir.


Soru 15

……………………………… butonu ile hazırlanan tebligat evrakının ekranda görüntülenmesi sağlanır.


Soru 16

Tebligat işleminin zarflı veya zarfsız olacağını …………………… bölümünden belirleriz


Soru 17

Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılır

Doğru      Yanlış

Soru 18

Mali tebligat, Danıştay tarafından yapılan tebligatlardır.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Tebligat uçakla veya postada kullanılan diğer özel vasıtalarla veya muhtelif işaretli telgraflarla da yaptırılamaz.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Türkiye’de bulunan yerli ve yabancı şahıslara tebliğ edilmek üzere yurt dışından Dışişleri Bakanlığına ulaştırılır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 66 soru listeleniyor