SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarlı Muhasebe Soruları


Soru 1

Muhasebe modülünde hesap planı listesine ulaşmak için izlenecek işlem basamakları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Muhasebe / Hesap Planı İşlemleri / Hesap Planı Listesi
B) Muhasebe / Fiş İşlemleri / Hesap Planı Listesi
C) Muhasebe / Defterler / Hesap Planı Listesi
D) Muhasebe / Mali Tablolar / Hesap Planı Listesi
E) Muhasebe / Yansıtma İşlemleri / Hesap Planı Listesi

Soru 2

Hesap planı listesine ara ve alt hesap eklemek için aşağıdaki kısa yol tuşlarından hangisi kullanılır?

A) ALT+LB) ALT+YC) ALT+D
D) ALT+CE) ALT+S

Soru 3

Muhasebe modülünde sistem tarafından mizandan oluşturulan fiş aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) AçılışB) KapanışC) Mahsup
D) TediyeE) Tahsil

Soru 4

Muhasebe modülünde detay fiş listesine ulaşmak için izlenecek işlem basamakları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Muhasebe / Fiş İşlemleri / Detay Fiş Listesi
B) Muhasebe / Beyannameler / Detay Fiş Listesi
C) Muhasebe / Yansıtma İşlemleri / Detay Fiş Listesi
D) Muhasebe / Raporlar / Genel Raporlar / Detay Fiş Listesi
E) Muhasebe / Hesap Planı İşlemleri / Detay Fiş Listesi

Soru 5

Muhasebe modülünde mizan, yevmiye defteri, defterikebir dökümlerine hangi menüden ulaşılır?

A) Yansıtma İşlemleri B) Fiş İşlemleri
C) Hesap Planı İşlemleri D) Mali Tablolar
E) Raporlar

Soru 6

Muhasebe modülünde bilanço ve gelir tablosu dökümlerine hangi menüden ulaşılır?

A) Raporlar B) Mali Tablolar
C) Fiş İşlemleri D) Yansıtma İşlemleri
E) Hesap Planı İşlemleri

Soru 7

Muhasebe modülünde yansıtma fiş girişi ekranında aşağıda verilen butonlardan hangisi yer almaz?

A) Bakiye Güncelle B) Fiş Oluştur
C) Fiş Listesi D) Fiş Tipi Değiştir
E) Yansıtma Hesap Tanım

Soru 8

Muhasebe modülünde sonuç yansıtma hesap tanımları hangi hesap sınıfı için yapılır?

A) Dönen Varlıklar B) Maliyet Hesapları
C) Nazım Hesaplar D) Öz Kaynaklar
E) Gelir Tablosu Hesapları

Soru 9

Muhasebe modülünde sisteme kayıtlı olan işletmeye yeni hesap dönemi ekleme işlem basamakları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yönetici / Kullanıcı İşlemleri / Müşteri Listesi
B) Yönetici / Kullanıcı İşlemleri / Kullanıcı Girişi
C) Yönetici / Kullanıcı İşlemleri / Kullanıcı Listesi
D) Yönetici / Müşteri İşlemleri / Müşteri Girişi
E) Yönetici / Müşteri İşlemleri / Müşteri Listesi

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi gider faturasında yapılması gereken işlemlerden değildir?

A) Stok gider kartının açılması
B) Cari gider kartının açılması
C) Alış faturası girişinin
D) Fatura detay ekranında gelir vergisinin seçilmesi
E) Fatura detay ekranında stok giderinin seçilmesi

Soru 11

Bir mal satış işleminde A malına %2, B malına %4 oranında iskonto uygulanması durumunda hangi iskonto türü kullanılır?

A) Toplu İskonto B) Genel İskonto
C) Kademeli iskonto D) Detay İskontosu
E) Satır İskontosu

Soru 12

E-fatura işlemini yapmak için ilk yapılacak işlem basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Firma İşlemleri / Firma Seçimi / Firma Bilgileri
B) Firma İşlemleri / Firma Seçimi / E-Dönüşüm Bilgileri
C) İşlemleri / Fatura Giriş / Satış Faturası
D) Fatura İşlemleri / Fatura Giriş / E-fatura
E) Cari İşlemleri / Cari Kartı İşlemleri / Şirket-Kişi Bilgileri

Soru 13

Alış faturası işleminde alış faturası ekranında daha önce cari ve stok kartı açılmamışsa hangi tuş tıklanarak kart tanımlarının yapılması gerekir?

A) F2B) F3C) F7D) F1E) F10

Soru 14

İrsaliyesi düzenlenen bir malın faturalama işlemi için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılır?

A) Alış İrsaliyesi B) Satış İrsaliyesi
C) İrsaliyeden Fatura D) Alış İade İrsaliyesi
E) Faturalanmamış Alış/Satış

Soru 15

Bir işletme sattığı bir mal için düzenleyeceği irsaliyenin sisteme girişinde aşağıdaki işlem basamaklarından hangisi izlemelidir?

A) İrsaliye İşlemleri / İrsaliye Giriş / Alış İrsaliyesi
B) İrsaliye İşlemleri / İrsaliye Giriş / Satış İrsaliyesi
C) İrsaliye İşlemleri / İrsaliye Giriş / Alış İade İrsaliyesi
D) İrsaliye İşlemleri / İrsaliye Giriş / İrsaliyeden Fatura
E) İrsaliye İşlemleri / İrsaliye Giriş / Satış İade İrsaliyesi

Soru 16

İşletmenin siparişini verdiği mal teslim edildiği zaman sipariş seçildikten sonra aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?

A) Kaydet butonu tıklanır.
B) Fatura Oluştur butonu tıklanır.
C) İrsaliye ile ilişkilendir butonu tıklanır.
D) Listele butonu tıklanır.
E) Tamamla butonu tıklanır.

Soru 17

Ön Muhasebe paketinde kasa kartı hareket girişleri aşağıdaki menülerden hangisinde işlenir?

A) Kasa İşlemleri B) Banka İşlemleri
C) Virman Hareketleri D) Cari İşlemleri
E) Muhasebe İşlemleri

Soru 18

Ön Muhasebe paketinde kasa kartı raporları dökümü aşağıdaki menülerden hangisinde yapılır?

A) Virman Hareketleri B) Banka İşlemleri
C) Firma İşlemleri D) Kasa İşlemleri
E) Cari İşlemleri

Soru 19

Ön Muhasebe paketinde banka hesabına para yatırma dekontu aşağıdaki işlem basamaklarının hangisinde sisteme işlenir?

A) Banka İşlemleri / Banka Kartı İşlemleri / Yeni Kayıt
B) Banka İşlemleri / Banka Kartı İşlemleri / Liste
C) Virman Hareketleri / Banka Kartı İşlemleri / Liste
D) Virman Hareketleri / Gelen Havale / Yeni Kayıt
E) Kasa İşlemleri / Giden Havale / Yeni Kayıt

Soru 20

Ön Muhasebe paketinde “Banka Ekstreleri” seçeneği hangi menüde yer alır?

A) AramaB) RaporlarC) Yeni Kayıt
D) Diğer İşlemlerE) Banka Kartı İşlemleri
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 70 soru listeleniyor