SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Tasarım Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kullanılan aracın tüm özelliklerini ve farklı seçeneklerini gösteren paneldir?

A) Doküman penceresi B) Kontrol paneli
C) Menü penceresi D) Menü çubuğu
E) Kısa yollar paneli

Soru 2

Aşağıdaki yollardan hangisi araç çubuğunu gizlemek için kullanılır?

A) Edit+SaveB) Hand ToolC) Zoom Tool
D) Window+EffektE) Window+Tool

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde yeni belge açma ve kaydetme işlemi doğru olarak verilmiştir?

A) Edit+Copy, Edit+Paste B) Edit+Cut, Window+Tool
C) File+New, Window+S D) File+New, File+Save
E) Window+Control, File+Save

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bir seçim aracıdır?

A) Column Graph Tool B) Pen Tool
C) Perspective Grid Tool D) Selection Tool
E) Type Tool

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinde nesneleri gruplama işlemi doğru verilmiştir?

A) Edit > Group B) Object > Group
C) Selection > Group D) View > Group
E) Window > Group

Soru 6

Programın üst kısmında yer alan menülerin bulunduğu kısma ........... denir.


Soru 7

Çalışılan dokümanın adı, dosya uzantısı ve renk modu gibi bilgilerin bulunduğu alana ........... denir.


Soru 8

Renkleri daha canlı olduğu için bilgisayar gibi teknolojik cihazlarda ........... kullanılır.


Soru 9

Programda serbest çizimler yapmak için ........... kullanılır.


Soru 10

Tasarımcı, çalışmasını farklı formatlarda kaydetmek istediğinde ........... yolunu kullanarak yapabilir.


Soru 11

Vektörel çizimde oluşturulmuş görselde bozulma ve pikselleşme görülür.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Tasarımcı, çalışmasına istediği gibi yeniden renklendirme ve düzenleme yapar.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Vektörel tabanlı çizim programları; gelişmiş çizim araçları, 3D araçları ve eklentileri olan programlardır.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Araç çubuğunu gizlemek için Window+Tool yolunu kullanmak yeterlidir.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Çalışma üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma Hand Tool aracı ile yapılır.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İllüstratör programında seçim aracı değildir?

A) Kesim aracı B) Seçim aracı
C) Kement aracı D) Sihirbaz aracı
E) Doğrudan seçim aracı

Soru 17

İllüstratör programında serbest dönüşüm aracı aşağıdakilerden hangisini içermez?

A) DöndürmeB) BirleştirmeC) Yansıtma
D) ParçalamaE) Boyutlandırma

Soru 18

İllüstratör program penceresinin en üst alanında, çalışma ile ilgili temel işlemlerin gerçekleştirildiği ve yine vektörel grafik tasarımına yönelik sunulmuş olan işlevlerin yer aldığı kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araçlar Paneli B) Doküman Penceresi
C) Uygulama Çubuğu D) Kontrol Paneli
E) Katmanlar Paneli

Soru 19

İllüstratör programı çizim alanında seçilmiş olunan nesneleri çeşitli şekillerde döndürebildiğimiz aracın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Damlalık Aracı B) El Aracı
C) Döndürme Aracı D) Silgi Aracı
E) Büyüteç / Yakınlaştırma Aracı

Soru 20

İllüstratör programında çalışma alanının dışında kalan yerlere ...............denir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...13
13 Sayfada Toplam 244 soru listeleniyor