SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Tasarım Soruları


Soru 1

Ticari firmalar tarafından müşterilerine firmalarının reklâmını yapmak amacıyla dağıtılan reklâm materyallerine ne ad verilir?

A) Ajanda B) Promosyon
C) Takvim D) Hediye

Soru 2

Matbaacılık alanında kullanılan, ticari firmaların kendilerini tanıtım amacı ile matbaalarda basılan ve kullanıcı kitlesine genelde ücretsiz promosyon olarak dağıtılan günleri takip etmeye yarayan reklâm materyaline ne ad verilir

A) Saat B) Blok not
C) Takvim D) Eşantiyon

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi takvim elemanlarından değildir?

A) Gün Sayısı B) Ait Olduğu Ay
C) Hafta Sayısı D) Kroki

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi takvim çeşitlerinden değildir?

A) Özgün Takvim B) Duvar Takvimi
C) Cep Takvimi D) Masa Takvimi

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Vektörel çizim programlarından birisidir?

A) QuarkXPress B) Photoshop
C) CorelDraw D) Excel

Soru 6

CorelDraw programı çalıştırıldığı zaman ekranda karşımıza ilk olarak ne çıkmaktadır?

A) Karşılama Ekranı B) Yeni doküman
C) Save Penceresi D) Open Penceresi

Soru 7

Yeni bir standart doküman oluşturmak için kullanılan komut dizini hangisidir?

A) Save B) File>New
C) File>Open D) Import

Soru 8

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi CorelDraw programında çıkış almak için kullanılır?

A) Print B) Export
C) Exit D) Paste

Soru 9

CorelDraw programında hazırlanmış olan bir görüntüyü ya da belgeyi başka programlarda kullanılmak üzere formatını değiştirerek kaydetme işlemine ne ad verilir?

A) Save B) Open
C) Export D) Import

Soru 10

Yazılı paragraf metni üzerinde değişiklik yapmak için hangi komut dizini kullanılır?

A) File>Open B) Edit>Copy
C) Arrange>Group D) Text>Format Text

Soru 11

Bir resmi veya metni dijital ortama yani bilgisayara sayısal olarak kaydeden cihazlardır. Tanımı yapılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazıcı B) Tarayıcı
C) Ekran D) Fotokopi

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi scanner (tarayıcı) çeşitlerinden değildir?

A) El tarayıcıları B) Faks
C) Masaüstü tarayıcılar D) Drum tarayıcılar

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi scan kelimesinin Türkçesidir?

A) Tara B) Kaydet
C) ihraç D) ithal

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi scanner (tarama) işlemi için verilen komuttur?

A) File>Import B) File>Acquire Image
C) File>Print D) File>Export

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Preview komutunun Türkçesidir?

A) Önizleme B) Tarama
C) Boyut D) Çıkış

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı tasarım alanlarından biri değildir?

A) Endüstri tasarımı B) Çevre tasarımı
C) Grafik tasarımı D) Afiş tasarımı

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir tasarım probleminin çözümündeki aşamalardan biri değildir?

A) Problemin tanımı B) Çoğaltma
C) Çözüm Bulma D) Bilgi toplama

Soru 18

Sinema afişi aşağıdaki kategorilerden hangisine uygundur?

A) Sosyal Afişler B) Reklâm Afişleri
C) Kültürel Afişler D) Hiçbiri

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tasarımı oluşturan elemanlardan biri değildir?

A) ÇizgiB) DengeC) RenkD) Ton

Soru 20

Bir tasarımda göz bir unsurdan diğerine kesintisiz geçişler yapabiliyorsa tasarımda .............. sağlanmış demektir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 22 soru listeleniyor