SORU BANKASI Filtrele

Arı Islahı Soruları


Soru 1

Arı kolonilerinde sadece bir adet bulunan arı bireyi aşağıdakilerden hangisidir?

A) AnaB) ErkekC) İşçi
D) LarvaE) Pupa

Soru 2

İstenilen verimin alınabilmesi için kolonideki ana arının kaç yılda bir değiştirilmesi gerektiği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 1B) 2C) 3D) 4E) 5

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde ana arının ilk yumurtasını verdiği dönem verilmiştir?

A) Çiftleşmeden önce
B) Çiftleşmeden 3-4 gün sonra
C) Çiftleşmeden 1 ay sonra
D) Çiftleşmeden 3 ay sonra
E) Çiftleşmeden 1 yıl sonra

Soru 4

Erkek arıların kaç kromozomlu olduğu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 4B) 8C) 16D) 32E) 64

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi başlatıcı kolonilerde aranan özelliklerden biridir?

A) Ana arısının olması
B) 24-36 saatlik larvaların sayısının az olması
C) 5-15 günlük işçi arı sayısının az olması
D) Yüksek kaliteli polen ve bala sahip olması
E) Zayıf bir koloniye sahip olması

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi yetiştirilen ana arının kalitesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Ana arı yetiştirilen damızlık koloninin sahip olduğu özellikler
B) Aşılanan larvanın yaşı
C) Ana arının yetiştirilme yöntemi
D) Bitirici koloninin ana arısının kalıtsal özelliği
E) Transfer edilen larva sayısı

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir koloninin kalıtsal geleceğini etkileyen bir faktördür?

A) Mevsim B) Nektar bolluğu
C) Kışlatma yeri D) Tarlacı arı sayısı
E) Ana arı yumurta kalitesi

Soru 8

Kolonide bulunan ergin arıların ana arının yumurtlama sayısına müdahale etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kovandaki besinin kısıtlı olması
B) Ergin arıların bakabilecekleri kadar yumurta istemesi
C) Mevsimlerin kısa olması
D) Ana arıya karşı sevgisizlik duyulması
E) Ana arının yaşlanması

Soru 9

Ana arının attığı yumurtaların kalitesini olumlu şekilde etkileyen faktör aşağıdakilerin hangisidir?

A) Ana arının yaşlı olması
B) Ana arının bazı organlarının eksik olması
C) Peteklerin yeni olması
D) Kolonide parazit bulunması
E) Yumurtlama alanının geniş olması

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi ana arı yetiştirmek için larvaların alındığı damızlık kolonide aranan bir özelliktir?

A) Koloninin uysal olması
B) Koloninin düşük miktardaki bal veriminin olması
C) Düşük gelişme hızının olması
D) Koloninin ömrünün kısa olması
E) Oğul verme eğiliminin olması

Soru 11

Arıcılar tarafından başlatıcı kolonilerin sağlıklı çalışabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

A) Ek besleme yapılması amacıyla şurup ve polen verilmesi
B) En az yüz adet larva transferi yapılmış ana arı gözü verilmesi
C) Kuluçka sıcaklığının 20-25⁰ C olması
D) Taşıyıcı çerçeve, genç larvalı ve polenli peteklerin dışına konması
E) Petek düzenlemesinin 5-10 gün sonra yapılması

Soru 12

Ana arı yetiştirmek amacıyla oluşturulan yüksüklere, larva transferi gerçekleştirmeden önce yüksüklerin dibine aşağıdakilerden hangisi damlatılır?

A) PolenB) SuC) Şurup
D) Arı sütüE) Bal

Soru 13

Sağlıklı, üretken ve kaliteli bir ana arı yetiştirmek amacıyla alınan larvaların ortalama kaç saatlik/günlük olması gerektiği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 2-3 günlük B) 3-4 günlük
C) 4--5 günlük D) 18-24 saatlik
E) 40-52 saatlik

Soru 14

Aşağıdakilerin hangisinde ana arı üretmek amacıyla bitirici koloniye verilen yüksükteki ana arının gelişme dönemlerinden hangi dönemde olması gerektiği verilmiştir?

A) YumurtaB) LarvaC) Pupa
D) Genç arıE) Ergin arı

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ruşet kovanların özelliklerinden biridir?

A) Normal kovanlardan büyük
B) Normal kovanlardan küçük
C) En kaliteli balın üretildiği kovan
D) Gezginci arıcılıkta kullanılan kovan türü
E) Hasta arıların bakıldığı özel kovan

Soru 16

Yetiştirilen ana arıların satışa sunulduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksükten çıktıktan hemen sonra (Çiftleşmeden önce)
B) Çiftleştirildikten sonra
C) Yumurtlamaya başladıktan sonra
D) Bal hasadından önce
E) Bal hasadından sonra

Soru 17

Larva transferi yapılmış olan çerçevenin, ana arı üretim kolonisinde konulması gereken yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapalı gözlü çerçevelerin arası
B) Açık gözlü çerçevelerin arası
C) Kovandaki birinci çerçevenin yeri
D) Kovandaki son çerçevenin yeri
E) Ballı ve polenli çerçevelerin arası

Soru 18

Temel yüksüklere transfer işleminde kullanılan larva transfer aracının şekli aşağıdakilerin hangisidir?

A) CımbızB) ÇatalC) Çubuk
D) KaşıkE) Kepçe
Seçilen
Soru
Sayısı
0