SORU BANKASI Filtrele

Arıcılığa Hazırlık Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kovan kontrollerinde arıcıların yapması gereken bir işlemdir?

A) Körük yakıldıktan sonra kovanın açılması
B) Kovanların açılması için sabahın erken ve serin saatlerinin tercih edilmesi
C) Parfüm kullanılması
D) Körükle arılara çok miktarda sıcak duman üflenmesi
E) Rüzgârın çok olduğu günlerde çalışılması

Soru 2

Arı kolonileri aşağıdakilerden hangisinde açılmaz?

A) Ana arı kontrolü B) Ek yemleme
C) Bal hasadı D) Kış kontrolü
E) Hastalık ve zararlıların kontrolü

Soru 3

Koloni kontrolü yapılırken hava sıcaklığının en az kaç ⁰C olması gerektiği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 16B) 18C) 20D) 22E) 24

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kovanın açılması sırasında arıcının dikkat etmesi gereken özelliklerden biridir?

A) Yünlü kıyafet giymesi
B) Eldiven kullanması
C) Kovan kapağını hızlı açması
D) Parfüm kullanması
E) Kovana bolca duman vermesi

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ana arı memesinin işlevidir?

A) Yavrulara süt verme B) Yavru arıları koruma
C) Ana arı yetiştirme D) Yaşlı ana arıları koruma
E) Erkek arıları besleme

Soru 6

Arıcının ana arı yüksüklerini kesme amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni bir ana arı üretmek
B) Erkek arıları beslemek
C) İşçi arıları beslemek
D) Yeni ana arı oluşmasını önlemek
E) Oğul almak

Soru 7

Erkek arının görevi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

A) Polen toplamak B) Nektar toplamak
C) Su getirmek D) Propolis toplamak
E) Çiftleşmek

Soru 8

Erkek arılar yumurtadan kaç günde çıkar?

A) 24B) 28C) 32D) 36E) 40

Soru 9

Arı kolonisinde larvaların beslenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ana arı tarafından beslenir.
B) Erkek arılar tarafından beslenir.
C) Genç işçi arılar tarafından beslenir.
D) Tarlacı işçi arılar tarafından beslenir.
E) İlk üç gün polenle sonraki günler bal ile beslenir.

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi koloni kontrolünde ana arının genç ve işlevsel olduğunu gösterir?

A) Ana arı yüksüklerinin fazla oluşu
B) Günlük yumurta sayısının fazla oluşu
C) Erkek arı sayısının fazla oluşu
D) Propolis miktarının fazla oluşu
E) Kolonide birden fazla ana arı varlığı

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi arıcıların çoğunlukla tuttuğu kayıtlardan birisi değildir?

A) Ana arı değiştirme tarihi
B) Ballık (kat verme) verme tarihi
C) Oğul verme tarihi
D) Erkek arı değiştirme tarihi
E) İlaçlama tarihi

Soru 12

Kuluçkalığa verilen yeni çerçeveler, kovana aşağıda verilen hangi sırayla konur?

A) 1 ve 2.B) 2 ve 4.C) 3 ve 6.
D) 2 ve 9.E) 5 ve 10.

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kayıt defterlerinde bulunmaması gereken bir bilgidir?

A) Kovan numarası
B) Kullanılan kovan çeşidi ve özellikleri
C) Dışarıdan gelen koloni ve oğul tarihleri ile yöreleri
D) Erkek arı sayısı
E) Ana arının geliş ve üretim tarihi

Soru 14

Arıcılık faaliyetleri aşağıda verilen mevsimlerden hangisinde başlar?

A) İlkbaharB) Kara kışC) Kış
D) SonbaharE) Yaz

Soru 15

Bal hasadının yapıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kış sonu B) İlkbahar başı
C) İlkbahar sonu D) Yaz başı
E) Yaz sonu

Soru 16

Aşağıdaki arı ürünlerinden hangisi insan gıdası olarak kullanılır?

A) Arı zehriB) PolenC) Larva
D) OğulE) Ana arı

Soru 17

Aşağıdakilerin hangisinde hava sıcaklığının kaç ⁰C altına düşmesiyle aktif dönem sonunda kışlatma işlemi başlar?

A) 10B) 12C) 14D) 16E) 18

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinde ilkbaharda yapılan ana arı kontrolünde arının kovanda görülememesi durumunda, ana arı varlığının önemli bir göstergesidir?

A) Çerçevelerde bal olması
B) Arıların uçuşması
C) Günlük yumurta olması
D) Polen olması
E) Hastalık ve zararlının olmaması
Seçilen
Soru
Sayısı
0