SORU BANKASI Filtrele

Ayakkabı ve Saraciye Mesleğine Giriş Soruları


Soru 1

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

A) İş B) İşçi
C) İş Güvenliği D) İşçi Çalışması

Soru 2

Aşağıda sıralanan şıklardan hangisi atölyede bulunan el aletlerini kapsamaz?

A) Vurma aletleri B) Markalama aletleri
C) Kesici aletler D) İlkyardım aletleri

Soru 3

Öğrenci Ahmet, boya atölyesinde boya yaparken koruyucu araç kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorlanmış ve hastalanmıştır. Ahmet bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?

A) Gözlük takmamıştır B) Eldiven giymemiştir
C) Maske takmamıştır D) Baret takmamıştır

Soru 4

Öğrenci Kemal, atölyede iş yaparken tezgah üzerinde duran iş parçasını ayağının üzerine düşürmüş ve parmaklarını yaralamıştır. Ahmet bu işi yaparken hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?

A) Ayakkabı giymemiştir
B) İşçi tulumu giymemiştir
C) Baret takmamıştır
D) Koruyuculu ayakkabı giymemiştir

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi makinelere takılan koruyucu aparatların görevlerinden değildir?

A) Çalışanı korumak B) Etraftakileri korumak
C) Enerji Tasarrufu D) Verimi artırmak

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi binalarda güvenliği tehdit edici unsurlardan değildir?

A) Sıhhi tesisatlar
B) Elektrik tesisatları
C) Isıtma ve havalandırma tesisatları
D) Çevre düzenlemesi

Soru 7

Sigortalının, çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhî arıza hallerine ne denir?

A) Meslek hastalığı B) Sigortalılık
C) işçi sağlığı D) İş güvenliği

Soru 8

Meslek Hastalığını tanımlayan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) 506 Sayılı SSK Yasası
B) 605 Sayılı Emekli Sandığı Yasası
C) 405 Sayılı Bağ- Kur Yasası
D) 155 Sayılı SSK Yasası

Soru 9

İşçi Mustafa işyeri doktoruna giderek, meslek hastalıklarından korunmada hangi yöntemlerden faydalanabileceğini sordu. Aşağıda verilen şıklardan hangisi doktorun Mustafa’ya önerdiği meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden birisi değildir?

A) Yer değiştirme B) Ayırma
C) Havalandırma D) Gezinme

Soru 10

Meslek Hastalıklarının sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Kimyasal kaynaklı B) Fiziksel kaynaklı
C) Biyolojik kaynaklı D) Matematik kaynaklı

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal kaynaklı meslek hastalıklarının içinde yer almaz?

A) Ağır metaller B) Tozlar
C) Gazlar D) Çözücüler

Soru 12

Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve ölümlerine sebebiyet veren olaya ne denir?

A) Hastalık B) Kaza
C) Sakatlık D) Yaralanma

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kaza zinciri içinde yer alan faktörlerden değildir?

A) İnsanın doğal yapısı B) Kişisel kusurlar
C) Kaza olayı D) Kişinin boyunun uzunluğu

Soru 14

1999–2003 yılları arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ölüm oranlarında ne gibi bir basamak oluşmuştur?

A) Artmıştır B) Aynı kalmıştır
C) Azalmıştır D) Hiç olmamıştır

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerden birinci sırada yer almaktadır?

A) Güvensiz hareketler
B) Tecrübesizlik
C) Güvensiz şartlar
D) Nedeni bulunamayan sebepler

Soru 16

İş kazalarının % kaçı önlenebilir kazalardır?

A) % 98B) % 2C) % 60D) % 30

Soru 17

Bir yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekir?

A) Yanıcı madde, oksijen, sıcaklık
B) Oksijen, hava, ateş
C) Sıcaklık, ateş, kibrit
D) Hava, yakacak, su

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden değildir?

A) Su B) Köpük
C) Kuru kimyevi toz D) Hava

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ev ve iş yerlerinde yangına karşı alınacak güvenlik önlemlerinden değildir?

A) Bacalar devamlı temizlenmeli
B) Tavan arası temiz tutulmalı
C) Yanıcı maddeler iyi saklanmalı
D) Ev ve iş yerleri havalandırılmalı

Soru 20

Yangın kapınızı çalarsa aşağıdaki hangi güvenlik önlemini almanız gerekmez?

A) Hemen yangın yerinden kaçınız
B) İtfaiyeye telefon ediniz
C) Yangını çevrenizdekilere duyurunuz
D) Telaşlanmayınız
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 144 soru listeleniyor