SORU BANKASI Filtrele

Ahilik Kültürü ve Girişimcilik Soruları

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerinden değildir?

A) Müşteri kızıştırmak B) İşinde titiz davranmak
C) İşi zamanında yapmak D) Doğru ölçüp tartmak
Soru 2

“Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.” Bu Hadis-i Şeriften ne anlıyorsunuz?

A) İnsanların sırtından geçinmeyi
B) İnsanları aldatmayı
C) Helal kazancı
D) Haram kazancı
Soru 3

Müşteri kapmak için, insanları rahatsız etmek, meslektaşlarıyla kavga etmek, devamlı korna çalarak insanları korkutmak, küfürlü sözler sarfederek insanları aşağılamak, çevreye çöp atmak dinimizce nedir?

A) Helaldir B) Sevaptır
C) Yasaktır D) Güzeldir
Soru 4

“İslam dininde dürüst çalışmak bir .......... olarak kabul edilmiştir.” Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) İbadet B) Hayır
C) Şer D) İrade
Soru 5

“Çalışmak insana .......... getirir.” Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Verimlilik B) Mutluluk
C) Yorgunluk D) Hizmet
Soru 6

Hz. Muhamed’in bir hadisinde belirttiği üzere “ Çalışanın alın teri kurumadan hakkını verin “ sözü aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A) Emeğe saygı duymak gerektiğini
B) Çalışanın işini bitirdiğini
C) Alın teri dökmeyene para verilmemesi gerektiğini
D) İslam dininde güvenilirliği
Soru 7

“Toplumsal kalkınma için .......... önemlidir.” Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Para B) Sermaye
C) İş gücü D) İş Ahlakı
Soru 8

“Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için , yarın ölecekmiş gibi .......... için çalış.” Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ahiret B) Allah
C) Cennet D) Kendin
Soru 9

Peygamberimiz “Davut (AS) zırh yaparak geçinir, elinin emeğini yerdi.” diyerek neyi övmüştür?

A) Emeği ve Çalışmayı B) Peygamberleri
C) Öğretmenleri D) Toplumu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir?

A) Toplumsal değerler B) Çevre ve aile
C) Hukuk kuralları D) Eğitim
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefisinin temel kavramlarından biri değildir?

A) Vicdan B) İyi/kötü kavramları
C) Ahlaki bildiri D) Erdem/fazilet
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ahlak kurallarından biridir?

A) Yalan söylememek B) Kin duymamak
C) Riyakâr (ikiyüzlü) olmak D) Sırada öne geçmemek
Soru 13

İrade ile iyi ve kötü davranışlardan birini seçme gücüne ne denir?

A) Ahlaki eylem B) Özgürlük
C) Vicdan D) Erdem
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka uygun bir davranışlardan değildir?

A) Çıkarlarına göre davranmak
B) Anneye babaya hürmet etmek
C) Otobüste büyüklere yer vermek
D) Hasta ziyaretinde bulunmak
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

A) Mesleğe bağlı olmak
B) İşe bağlı olmak
C) Mesleki anlamda yetersiz olmak
D) Kişiye göre davranmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakına uygun davranmanın meslek erbabına katkılarındandır?

A) İş ortamında saygınlık kazanmak
B) İş ortamındaki güvenilir olmak
C) İş hayatında iyi bir imaja sahip olmak
D) Hepsi
Soru 17

Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

A) Tüketimin azalması
B) Ahlaki ilkelerin yitirilmesi
C) Meslek erbabının niteliğinin artması
D) Paranın önem kazanması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran bir özelliktir?

A) İlahi kaynaklı olması B) Toplumsal olması
C) Sözlü olması D) Kanuni yaptırım içermesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi meslek ve iş kavramları ile ilgili yanlış bir tespittir?

A) Meslek belirli bir eğitim gerektirir
B) Mesleği olan herkesin işi de olur
C) İş olanın mesleği olmayabilir
D) İş, benzer etkinlikler grubudur
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumundaki meslek kuruluşlarından biri değildir?

A) Ahilik Teşkilatı
B) Lonca Teşkilatı
C) Esnaf ve Sanatkârlar Odası
D) Yıldız Teşkilatı
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...10
10 Sayfada Toplam 197 soru listeleniyor