SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarda İki Boyutlu Çizim Soruları

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı tasarım alanlarından biri değildir?

A) Endüstri tasarımı B) Çevre tasarımı
C) Grafik tasarımı D) Afiş tasarımı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir tasarım probleminin çözümündeki aşamalardan biri değildir?

A) Problemin tanımı B) Çoğaltma
C) Çözüm Bulma D) Bilgi toplama
Soru 3

Sinema afişi aşağıdaki kategorilerden hangisine uygundur?

A) Sosyal Afişler B) Reklâm Afişleri
C) Kültürel Afişler D) Hiçbiri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tasarımı oluşturan elemanlardan biri değildir?

A) ÇizgiB) DengeC) RenkD) Ton
Soru 5

Bir tasarımda göz bir unsurdan diğerine kesintisiz geçişler yapabiliyorsa tasarımda .............. sağlanmış demektir.

Soru 6

Afişlerde en genel ayrım .............. ve .............. ayrımıdır.

Soru 7

Grafik bir dil kullanılarak hazırlanan ve farklı diller arasındaki iletişim engelini ortadan kaldırmaya yönelik simgesel işaretlere ............. adı verilir

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir amblem çeşidi değildir?

A) Formlarını harflerden alan amblemler
B) Harf ve kurum hakkında imaj veren amblemler
C) Kurum hakkında imaj veren amblemler
D) Düz amblem
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi logonun özelliklerinden biri değildir?

A) Açık renkli olmalıdır
B) Değişik durumlarda okunabilir olmalıdır.
C) Özgün olmalıdır
D) Renk ve biçim olarak bütünlük içinde olmalıdır
Soru 10

İki ya da daha fazla tipografik karakterin, sözcük hâlinde okunacak biçimde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve bir ürün, kuruluş ya da hizmeti tanıtan, marka ya da amblem özelliği taşıyan simgelere ................ denir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0