SORU BANKASI Filtrele

Atölye Soruları


Soru 1

Maden kanalının boyu, işletmenin fizikî ortamına göre değişmekle birlikte boyu yaklaşık olarak kaç metre aralığındadır?

A) 5-10B) 10-15C) 15–20D) 25–30

Soru 2

Maden kanalının ilk üst ve taban genişliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 140–90 B) 120–80
C) 100–90 D) 140–100

Soru 3

Sprey çamuru, maden kanalına aşağıda verilen metotlardan hangisi ile uygulanır?

A) Daldırma B) püskürtme
C) Rulo D) Fırça

Soru 4

Yüksek fırının maden kanalının tamirinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Matkap B) Kırıcı tabanca
C) Sıkıştırma tabancası D) Balyoz

Soru 5

Maden kanalının yıpranan kısımlarına kanal çamurunun sıkıştırılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Matkap B) Kırıcı tabanca
C) Sıkıştırma tabancası D) Balyoz

Soru 6

Yapımı tamamlanan maden kanalının kurutulmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Yüksek fırın gazı B) Kok gazı
C) Odun D) Kok kömürü

Soru 7

Yüksek fırın maden alma ağzından, sifona kadar olan maden kanalı için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece sıvı maden bulunur
B) Sadece cüruf bulunur
C) Altta sıvı maden üstte cüruf bulunur
D) Altta cüruf, üstte sıvı maden bulunur

Soru 8

Sifonun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksek fırından sıvı madeni almak
B) Sıvı madenle cürufun homojen karışmasını sağlamak
C) Sıvı madeni taşıma potalarına taşımak
D) Sıvı madenle cürufu birbirinden ayırmak

Soru 9

Sifon aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A) Sıvı maden akış kanalının sonuna
B) Cüruf kanalı sonuna
C) Sıvı maden akış kanalının ortasına
D) Yüksek fırın çıkışına

Soru 10

Yüksek fırından alınan cüruf, fırından alınınca ilk olarak aşağıdakilerden hangisine sevk edilir?

A) Fırının yakınında uygun bir yere
B) Granülasyon sistemine
C) Yol yapımında dolgu malzemesi olarak kullanmak için çalışılmakta olan yola
D) Çimento fabrikasına

Soru 11

Yüksek fırın ile sifon arasında bulunan sıvı maden akış kanalı ve cüruf kanalı ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sıvı maden akış kanalı, cüruf kanalından yüksektedir
B) Cüruf akış kanalı ile sıvı maden akış kanalının yükseklikleri aynıdır
C) Cüruf kanalı ile sıvı maden kanalının yüksekliklerinin önemi yoktur
D) Cüruf akış kanalı, sıvı maden akış kanalından yüksektedir

Soru 12

Sifondan sonra yapılan maden akış kanalı ile cüruf kanalı için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Sıvı maden akış kanalı, cüruf kanalından yüksektedir
B) Cüruf akış kanalı ile sıvı maden akış kanalının yükseklikleri aynıdır
C) Cüruf kanalı ile sıvı maden kanalının yüksekliklerinin önemi yoktur
D) Cüruf akış kanalı, sıvı maden akış kanalından yüksektedir

Soru 13

Kanalların ve sifonun kurutulmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Yüksek fırın gazı B) Kok gazı
C) Odun D) Kok kömürü

Soru 14

Yüksek fırından elde edilen sıvı maden ve cürufun periyodik aralıklarla, maden alma ağzının açılarak taşıma potalarına alınması gerekir. Yüksek fırından alınan bu sıvı maden, maden kanalı aracılığıyla taşıma potalarına alınır.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Maden alma deliğinin açılarak yüksek fırından alınan sıcak sıvı maden, maden kanalının zamanla aşınmasına ve yer yer yıpranmasına neden olur. Madenin ısısı karşısında kanal sertleşir. Kanalın kırılan ve yıpranan kısımlarının tamirinde sıkıştırma tabancası kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Maden kanalının yeniden yapılmasında ve zamanla yıpranan yerlerinin tamirinde yüksek ısıya dayanıklı refrakter malzemeler kullanılır. Bunun temel amacı kanalın yapılmasında kullanılan iskeleti, madenin yüksek ısısının zararlı etkilerinden korumak ve düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlayarak madenin akışını kolaylaştırmaktır.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Maden kanalının yıpranan kısımlarına, kanal çamurunu sıkıştırırken kırıcı tabanca kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Maden kanalının tamirinde kullanılan malzemelerin bünyesindeki nemin kurutulması gerekir. Bunun için de ısı kaynağı gerekir. Bu amaçla kok kamaralarında, kok üretiminde oluşan kok gazı kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Yüksek fırına şarj edilen malzemelerin ergitilmesinin sağlanmasıyla, fırın hazne kısmında sıvı maden ve cüruf, damlalar hâlinde birikerek toplanır. Maden alma ağzının açılmasıyla sıvı maden ve cüruf maden kanalına gelir. Maden kanalında sıvı maden ve cüruf birlikte bulunur. Yoğunluğu az olan cüruf, sıvı madenin üzerinde bulunur.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Sifonun görevi, sıvı madenden cürufun ayrılmasını sağlamaktır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...13
13 Sayfada Toplam 253 soru listeleniyor