SORU BANKASI Filtrele

Analog-dijital Elektronik Atölyesi Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Karno Haritalarında kullanılan indirgeme (gruplandırma) yöntemlerinden biri değildir?

A) 2B) 4C) 6D) 16

Soru 2

Giriş değişken sayısı N=4 olan Karno Haritası kaç kareden oluşmaktadır?

A) 64B) 4C) 16D) 8

Soru 3

(3+5)10 =( _ _ _ _)2 toplam işleminin ikilik sistemdeki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0008B) 1000C) 1010D) 0100

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tam toplayıcı devresinde bulunan giriş veya çıkışlardan biri değildir?

A) Elde Girişi ( Carry Input) B) Elde Çıkışı (Carry Output)
C) Borç girişi ( Borrow input) D) Toplam ( sum)

Soru 5

Aşağıdaki Karno Haritasının çıkış fonksiyonunun en sade hali hangi boole ifadesinde verilmiştir?

A) (B+D). (C+D') B) B' D' + C' D+ A' B' C'
C) (B'+D'). (C'+D). (A' B' C') D) B' D' + C' D

Soru 6

4 bitlik toplam yapan entegre aşağıdakilerden hangisidir

A) 74285B) 7483C) 7485D) 74284

Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yarım toplayıcı devresinde bulunan giriş veya çıkışlardan biri değildir?

A) Elde Girişi ( Carry Input)
B) Elde Çıkışı (Carry Output)
C) Birinci sayı
D) Toplam ( sum)

Soru 8

Bir bitlik iki sayının toplamını bulan devrenin adı nedir?

A) Tam toplayıcı B) Yarım toplayıcı
C) Yarım çıkarıcı D) Karno haritası

Soru 9

Yukarıdaki Karno Haritasının çıkış fonksiyonunun en sade hali hangi boole ifadesinde verilmiştir?

A) F= (A+B) *(A'+B') B) F= (A'+B) *(A+B')
C) F= AB+ A'B' D) F= A' B+ AB'

Soru 10

Onluk sistemdeki 3-5= .... İşleminin ikilik sistemde gösterimi ve sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Sonuç tümleme alınmadan önceki haliyle verilmiştir?

A)  B)
C)  D)

Soru 11

Onluk sistemdeki 9 sayısının ikilik sistemdeki bire göre tümlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0110B) 0111C) 1000D) 1001

Soru 12

Bir bitlik iki sayıyı birbirinden çıkaran devre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam çıkarıcı B) Yarım çıkarıcı
C) Tam toplayıcı D) Çarpıcı

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tam çıkarıcı devresinde bulunan giriş veya çıkışlardan biri değildir?

A) Elde Girişi ( Carry Input) B) Borç Çıkışı (Borrow Output)
C) Borç girişi ( Borrow input) D) Fark (difference )

Soru 14

X kontrol girişinin durumuna göre girişin bire göre tümlemesini alabilen veya girişin aynısını çıkışa yansıtan kapı hangisidir?

A) ORB) NORC) ANDD) EX-OR

Soru 15

Onluk sistemdeki -6 sayısının ikilik sistemdeki bire göre tümlemesi aşağıdakilerden hangisidir? İşaret biti de gösterilecektir

A) 0110B) 0111C) 1000D) 1001

Soru 16

Çıkarma işlemlerinde kullanılan 74--- serisi entegre aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7485B) 4070C) 7483D) 74284

Soru 17

Onluk sistemdeki 9-7 = .... İşleminin ikilik sistemde gösterimi ve sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Sonuç en son işlemi yapılmamış elde çıkışıyla olan haliyle verilmiştir.

A) 11001B) 00111C) 10001D) 01110

Soru 18

Birin komplementine göre dört bitlik paralel çıkarma işlemi yapan devrede hangi kalıp sembolik tümleşik devre kullanılır?

A) Tam toplayıcı B) Yarım toplayıcı
C) Yarım çıkarıcı D) Not kapısı

Soru 19

Devrelerin sadeleştirilmesinde kullanılan yöntemlerden Karno Haritası yöntemi, Boole Cebrine göre daha güvenilir ve kolay bir yöntemdir.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Tam toplayıcı devre birer bitlik iki sayının toplamını veren devredir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...24
24 Sayfada Toplam 480 soru listeleniyor