SORU BANKASI Filtrele

5.6.7.8.Sınıf Bilim Uygulamaları Soruları

Soru 1

Sıcak gazlardan oluşan ve çevresine ısı ve ışık yayan bir yıldızdır. Yeryüzündeki yaşamın kaynağıdır?

Yukarıdaki bilgileri verilen gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) MarsB) AyC) GüneşD) Dünya
Soru 2

Güneş'in bir basket topu Ay'ın da yarım pirinç tanesi kadar olduğunu düşünürsek Dünya'nın büyüklüğünü aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz?

A) futbol topu B) nohut tanesi
C) çeyrek pirinç tanesi D) elma
Soru 3

Niçin güneşi aydan daha küçük görürüz?

A) Ay, Güneşten daha uzak olduğu için
B) Güneş Aydan daha yakın olduğu için
C) Ay daha büyük olduğu için
D) Ay bize daha yakın olduğu için
Soru 4

"Dünya'nın çapı yaklaşık olarak Ay'ın çapının 4 katıdır. Güneş'in çapı isen Dünya'nın çapının 109 katıdır. Oysa gökyüzüne baktığımızda Ay ve Güneş neredeyse aynı büyüklüktedir.”

Yukarıdaki açıklamaya göre hangi sonucu çıkarabiliriz?

A) Cisimler uzaklaştıkça daha kolay görünür.
B) Cisimler uzaklaştıkça daha zor görünür.
C) Dünya, Ay'a yakın Güneş'e uzaktır.
D) Dünya Ay'a uzak Güneş'e yakındır
Soru 5

Ay ’ın her gece farklı şekillerde görülmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

A) Ay ’ın Dünya çevresinde dönmesinin
B) Ay ’ın Güneş çevresinde dönmesinin
C) Ay ’ın kendi çevresinde dönmesinin
D) Ay ’ın Dünya ’dan küçük olmasının
Soru 6

I. Ay ’ın üç türlü hareketi vardır.
II. Ay Güneş ’ten aldığı ışığı yansıtır.
III. Güneş Dünya ’ya Ay ’dan yakındır.
IV. Ay bir ışık kaynağıdır.

Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) II ve IV B) II ve III
C) III ve IV D) I ve II
Soru 7

Dünya, Güneş ve Ay ’ın büyüklüklerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Dünya, Güneş, Ay B) Ay, Güneş, Dünya
C) Dünya, Ay, Güneş D) Ay, Dünya, Güneş
Soru 8

Dünya ’nın Güneş etrafındaki bir tam dönüşünü tamamladığı süre ne kadardır?

A) 1 Hafta B) 1 Ay
C) 1 Yıl D) 1 Gün
Soru 9

Dünya kendi etrafındaki dönüş yönü hangi ikilide doğru verilmiştir?

A) Doğudan batıya - Saat yönünde
B) Doğudan batıya - Saat yönünün tersine
C) Batıdan doğuya - Saat yönünde
D) Batıdan doğuya - Saat yönünün tersine
Soru 10

Ay ’ın iki ana evresi arasında geçen süre ne kadardır?

A) 1 gün B) 1 hafta (7gün)
C) 1 ay D) 1 yıl
Soru 11

Ay ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Çapı Dünya ’nın çapından büyüktür.
B) Kendi ışığı vardır.
C) Dünya ’ya Güneş ’ten daha yakındır.
D) Hem Güneş hem de Dünya onun çevresinde döner.
Soru 12

I. Güneş Dünya ’ya ve Ay ’a göre daha büyüktür.
II. Ay, Dünya ’ya Güneş ile aynı uzaklıktadır.
III. Güneş, Dünya ve Ay ’ın şekli küreye benzer.

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve III B) I ve II
C) yalnız II D) yalnız I
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

A) Ay, Dünya ile birlikte Güneş ’in etrafında dolanır.
B) Dünya ’nın kendi etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz oluşur.
C) Dünya ’nın Güneş ’e dönük yüzünde gündüz yaşanır.
D) Dünya kendi etrafında dönerken Ay ’ın etrafında da döner.
Soru 14

Dünya ’nın kendi etrafında dönmesiyle ne oluşur?

A) Ay B) Hafta
C) Gece-gündüz D) Yıl
Soru 15

Mustafa gökyüzüne baktığında ayın yıldızlardan çok büyük göründüğünü farketti. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ayın atmosferi yoktur.
B) Ay, çevresine ısı ve ışık yaymaz.
C) Ay dünyamıza çok yakındır.
D) Ay kendi etrafında dönmektedir.
Seçilen
Soru
Sayısı
0