SORU BANKASI Filtrele

Bina Maketleri Soruları


Soru 1

Maket altlığının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Maketin tabanını oluşturan platformlara denir.
B) Bina mimari maketinin, üzerine monte edildiği platformlara denir.
C) Maket duvarlarına monte edilen kaplama elemanlarına denir
D) Maketin en üst kısmına denir.

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi maket altlıklarından değildir?

A) Karton altlıklar B) Ahşap altlıklar
C) Cam altlıklar D) Toprak altlıklar

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi maketi zemine montaj yapma kurallarından değildir?

A) Maketçinin isteğine göre montaj yapılmalıdır.
B) Maket taban ölçülerine göre meyilli yerler oyulmalıdır.
C) Yeteri kadar montaj aracı hazırlanmalıdır.
D) Vaziyet planına göre montaj öncesi son kontroller ve son prova yapılmalıdır.

Soru 4

Maketin zemine montajında yanlış olan iş sırası hangisidir?

A) Maket altlığını hazırlamak
B) Montaj araçlarını hazırlamak
C) Montajı yapmak
D) Maket montajı yapılacak ortamı hazırlamak

Soru 5

En doğru çevre düzenleme elemanları tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bina mimari maketinin parseline ait yol, bahçe bitki ve ağaçları, oyun alanlarına ait araçlar, insan ve otomobil maketleri vb. elemanların tamamına denir.
B) Kalıplara dökülerek elde edilen yapı malzemelerine denir.
C) Cadde, sokak ve diğer binalara denir.
D) Ağaçlar, yollar ve binalara denir.

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi çevre düzenleme elemanlarının yerlerini belirleme kurallarından sayılmaz?

A) Maketin nasıl bir mimariye ait olduğuna dikkat edilmelidir.
B) Maketin uygulanacağı çevre şartları araştırılmalıdır.
C) Maketin uygulanacağı zeminin dayanımı araştırılmalıdır.
D) Maketin hangi amaçlı kullanılacak mimari yapıya ait olduğu dikkate alınmalıdır.

Soru 7

Maketlerde serbest dolaşım alanları ve arsa içi yollar neye göre belirlenir ?

A) Kesitlere göre B) Vaziyet planına göre
C) Aplikasyon planına göre D) imar durumuna göre

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çevre düzenleme elemanlarının yerlerinin önceden çizilmesinin nedeni değildir?

A) Projede olduğu için
B) işlerin düzenli olması için
C) Çizilmesi istendiği için
D) Elemanların düzenli yerleştirilebilmesi için

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çevre düzenleme elemanlarını yerlerine tespit etme kurallarından değildir?

A) En küçük boyuttaki elemanları önce tespit etmek
B) Sırayla büyüklüklerine göre diğerlerini tespit etmek
C) Uygun montaj aracını kullanmak
D) Büyük boyutlardaki elemanlardan başlayarak monte etmek

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çevre düzenleme elemanlarını yerlerine tespit etme de kullanılmaz?

A) Çamur B) Sıvı yapıştırıcı
C) Raptiye D) ieffaf şerit bant

Soru 11

Maket çevre düzenleme elemanlarının ölçüleri nasıl belirlenir?

A) Proje ölçülerine göre
B) Maket ölçeğine göre
C) Tahmini değerlere göre
D) Standart değerlere göre

Soru 12

Maket, niçin cam fanus ( koruyucu prizma) içine yerleştirilir ?

A) Maketin uzun süre özelliğini koruması için
B) Maketlerin deforme olamaması ve uzun süre saklanabilmesi için
C) Maketlerin hem çevre etkileri ve hem de insanların temasları ile deforme olmaması için
D) Maketçilikte zorunlu olduğu için

Soru 13

Zemine maket montajı araç gereçlerinin bakım ve onarımı tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her türlü temizlik maddesiyle yapılan temizlik ve bakıma denir.
B) Basit araçlarla yapılan temizlik ve bakıma denir.
C) Zemine maket montajının yapılmasında kullanılan araç greçlerin tekrar kullanılabilecek hâle getirilmesi için yapılan işlemlerin tamamına bakım ve onarım denir.
D) Kirlenmiş ve bakıma ihtiyacı olan araç gereçlerin temizlik ve bakımına denir.

Soru 14

Aşağıda verilenlerden hangisi zemine maket montajı araç gereçlerinin bakım ve onarımında kullanılmaz?

A) Tiner B) Bez
C) Fırça D) Tel fırça

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi zemine maket montajı yapımında kullanılan araç gereçlerin bakım ve onarım kurallarından değildir?

A) Genel durumlarını kontrol etmek
B) Kaba temizlikte tel fırça kullanmak
C) Onarıma ihtiyacı olan araç gereci ayırmak
D) Kirlilik durumuna göre uygun araçla temizlemek

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi zemine maket montajı yapımında kullanılan araç gereçlerin bakım ve onarımı iş sırası ile ilgisi yoktur?

A) Araç gereçleri dikkatlice toplamak
B) Araç gereçleri özelliklerine göre ayrıştırmak
C) Kaba temizlik yapmak
D) Maket bahçe duvarlarını ve bahçe giriş kapısını monte etmek

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bina perspektifi çizme araçlarından biri değildir?

A) Rapido B) Gönye
C) Silgi D) Çizim masası

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bina perspektifi çizme araçlarından biridir?

A) Kurşun kalem B) Eskiz kâğıdı
C) Aydınger kâğıdı D) Pistole takımı

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bina perspektifi çizme malzemelerinden (gereçlerinden) biri değildir?

A) Kalemtıraş B) Çini mürekkep
C) Milimetrik kâğıt D) Kalem

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bina perspektifi çizme malzemelerinden (gereçlerinden) biridir?

A) T- cetveli B) Yapıştırma bandı
C) El arabası D) Sünger
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 26 soru listeleniyor