SORU BANKASI Filtrele

Avize İmalat Teknikleri Soruları

Soru 1

Küçük çaplı boruların alın kaynağında boruların merkezlenmesinde ne kulanılır?

A) Lama B) Mengene
C) V yatağı D) Pense
Soru 2

Alın kaynağı yapılacak küçük çaplı boruların eksenel kaçıklarının önlenmesi için en az kaç yerinden puntalanması gerekir?

A) 3B) 4C) 6D) 8
Soru 3

Et kalınlığı fazla olan borularda nüfuziyetin sağlanması amacıyla hangi yöne kaynak çekilir?

A) Sağa B) Sola
C) Yukarı D) Aşağı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi boruların kaynağa hazırlanma aşamalarından biri değildir?

A) Temizleme B) Alıştırma
C) Kaynak ağzı açma D) Kaynak dikişi çekmek
Soru 5

Torc ucuyla iş parçası arasındaki uzaklık artınca gerilim ve akım değerleri nasıl değişir?

A) Gerilim azalır, akım artar B) Gerilim ve akım azalır
C) Gerilim ve akım artar D) Gerilim artar, akım azalır
Soru 6

Profil boruların kaynağında kaç mm kalınlığa kadar kaynak ağzı açılmaz?

A) 2 mm B) 4 mm
C) 3 mm D) 2.5 mm
Soru 7

Kaynatılacak profillerin kaynağa hazırlanmasında hangi el takımından yararlanılır?

A) Testere B) V yatağı
C) Kaynak çekiçi D) Eğe
Soru 8

Profillerin alın alına kaynatılmasında kaynak ekleri arasında boşluk bırakılmama nedeni aşagıdakilerden hangisidir?

A) Sızdırmazlık
B) Malzeme kalınlığının az olması
C) Nüfuziyet
D) Hiçbiri
Soru 9

Kaynak ısısının etkisi ile meydana gelen çarpılmanın sebebi nedir?

A) Puntalama yapmamak
B) Yüksek amperde çalışmak
C) Nemli tel kullanmak
D) Birleştirme yüzeyini temizlememek
Soru 10

Profil küt ek kaynak dikişinin istenilen özelliklere sahip olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmez?

A) Uygun çapta elektrot
B) Parça kalınlığına uygun amper ayarı
C) Seçilen elektroda uygun amper ayarı
D) Parça kalınlığı
Soru 11

Et kalınlığı 3.2 mm olan profiller kaynatılacaktır. Bu parçalar için küt ek ve kaynağında kaynak hazırlığı olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Parçaların birleştirilecek yüzeyleri temizlenir
B) Parçalara kaynak ağzı açılır
C) Eğe ile birleştirilecek yüzeyler tesviye edilerek alıştırılır
D) Parçalar en az 4 yerinden puntalanır
Soru 12

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, elektrot seçimi yaparken aranan şartlardan biri değildir?

A) Esas metalin mekanik özelliği
B) Metalin kimyasal yapısı
C) Metalin kalınlığı
D) Metalin uzunluğu
Soru 13

Malzeme cinsine göre elektrot seçimi nasıl olmalıdır?

A) Malzemenin özelliğine göre
B) Malzemenin uzunluğuna göre
C) Malzemenin rengine göre
D) Malzemenin pozisyonuna göre
Soru 14

Koruyucu gaz olarak kullanılan helyum ve argon gazları neden çelik malzeme kaynağında tercih edilmez?

A) Kötü sonuç verdiği için
B) Maliyeti artırdığı için
C) Tehlikeli olduğundan
D) Kaynatılan malzeme ile uyuşmadığı için
Soru 15

Çelik malzemelerde genelde koruyucu gaz olarak hangi gaz kullanılır?

A) Oksijen B) Asetilen
C) Karbondioksit D) Hidrojen
Soru 16

Tel hızı ile amper şiddeti arasında nasıl bir orantı vardır?

A) Doğru orantı B) Ters orantı
C) Herhangi bir orantı yoktur D) Kaynağa göre değişir
Soru 17

iç köşe kaynağında ilerleme yönüne göre torca verilecek hareket açısı kaç derece olmalıdır?

A) 45° B) 60°
C) 75° D) Dik açı
Soru 18

iç köşe kaynağında yan taraftan parçaya doğru, torca verilecek hareket açısı kaç derece olmalıdır?

A) 45° B) 60°
C) 75° D) Dik açı
Soru 19

Kaynak yapılacak parçaların temizliği neden önemlidir?

A) Güzel görünmesi için
B) Nüfuziyetin sağlam olması için
C) Parçaların birbirine tutturulması için
D) Parçaların erimemesi için
Soru 20

Flanş kaynağında kaynatılacak parça en az kaç yerden puntalanmalıdır?

A) 5B) 4C) 3D) 2
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 44 soru listeleniyor