SORU BANKASI Filtrele

Avize İmalat Teknikleri Soruları

1.  

Küçük çaplı boruların alın kaynağında boruların merkezlenmesinde ne kulanılır?

A) Lama B) Mengene
C) V yatağı D) Pense
2.  

Alın kaynağı yapılacak küçük çaplı boruların eksenel kaçıklarının önlenmesi için en az kaç yerinden puntalanması gerekir?

A) 3B) 4C) 6D) 8
3.  

Et kalınlığı fazla olan borularda nüfuziyetin sağlanması amacıyla hangi yöne kaynak çekilir?

A) Sağa B) Sola
C) Yukarı D) Aşağı
4.  

Aşağıdakilerden hangisi boruların kaynağa hazırlanma aşamalarından biri değildir?

A) Temizleme B) Alıştırma
C) Kaynak ağzı açma D) Kaynak dikişi çekmek
5.  

Torc ucuyla iş parçası arasındaki uzaklık artınca gerilim ve akım değerleri nasıl değişir?

A) Gerilim azalır, akım artar
B) Gerilim ve akım azalır
C) Gerilim ve akım artar
D) Gerilim artar, akım azalır
6.  

Profil boruların kaynağında kaç mm kalınlığa kadar kaynak ağzı açılmaz?

A) 2 mm B) 4 mm
C) 3 mm D) 2.5 mm
7.  

Kaynatılacak profillerin kaynağa hazırlanmasında hangi el takımından yararlanılır?

A) Testere B) V yatağı
C) Kaynak çekiçi D) Eğe
8.  

Profillerin alın alına kaynatılmasında kaynak ekleri arasında boşluk bırakılmama nedeni aşagıdakilerden hangisidir?

A) Sızdırmazlık
B) Malzeme kalınlığının az olması
C) Nüfuziyet
D) Hiçbiri
9.  

Kaynak ısısının etkisi ile meydana gelen çarpılmanın sebebi nedir?

A) Puntalama yapmamak
B) Yüksek amperde çalışmak
C) Nemli tel kullanmak
D) Birleştirme yüzeyini temizlememek
10.  

Profil küt ek kaynak dikişinin istenilen özelliklere sahip olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekmez?

A) Uygun çapta elektrot
B) Parça kalınlığına uygun amper ayarı
C) Seçilen elektroda uygun amper ayarı
D) Parça kalınlığı
11.  

Küt ek ve kaynağında kaynak hazırlığı olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Parçaların birleştirilecek yüzeyleri temizlenir
B) Parçalara kaynak ağzı açılır
C) Eğe ile birleştirilecek yüzeyler tesviye edilerek alıştırılır
D) Parçalar en az 4 yerinden puntalanır
12.  

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, elektrot seçimi yaparken aranan şartlardan biri değildir?

A) Esas metalin mekanik özelliği
B) Metalin kimyasal yapısı
C) Metalin kalınlığı
D) Metalin uzunluğu
13.  

Malzeme cinsine göre elektrot seçimi nasıl olmalıdır?

A) Malzemenin özelliğine göre
B) Malzemenin uzunluğuna göre
C) Malzemenin rengine göre
D) Malzemenin pozisyonuna göre
14.  

Koruyucu gaz olarak kullanılan helyum ve argon gazları neden çelik malzeme kaynağında tercih edilmez?

A) Kötü sonuç verdiği için
B) Maliyeti artırdığı için
C) Tehlikeli olduğundan
D) Kaynatılan malzeme ile uyuşmadığı için
15.  

Çelik malzemelerde genelde koruyucu gaz olarak hangi gaz kullanılır?

A) Oksijen B) Asetilen
C) Karbondioksit D) Hidrojen
16.  

Tel hızı ile amper şiddeti arasında nasıl bir orantı vardır?

A) Doğru orantı
B) Ters orantı
C) Herhangi bir orantı yoktur
D) Kaynağa göre değişir
17.  

iç köşe kaynağında ilerleme yönüne göre torca verilecek hareket açısı kaç derece olmalıdır?

A) 45° B) 60°
C) 75° D) Dik açı
18.  

iç köşe kaynağında yan taraftan parçaya doğru, torca verilecek hareket açısı kaç derece olmalıdır?

A) 45° B) 60°
C) 75° D) Dik açı
19.  

Kaynak yapılacak parçaların temizliği neden önemlidir?

A) Güzel görünmesi için
B) Nüfuziyetin sağlam olması için
C) Parçaların birbirine tutturulması için
D) Parçaların erimemesi için
20.  

Flanş kaynağında kaynatılacak parça en az kaç yerden puntalanmalıdır?

A) 5B) 4C) 3D) 2
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 44 soru listeleniyor