SORU BANKASI Filtrele

Ar-ge ve Kalite Kontrol Soruları

1.  

Hangisi herhangi bir ihtiyacı belirlemek amacıyla yapılan geniş kapsamlı bir gözlemdir?

A) Geliştirme B) Planlama
C) Araştırma D) Tasarım
2.  

Üretim akışına göre dizilmiş tezgâhların olduğu düzene verilen ad nedir?

A) Üretime uygun atölye düzeni
B) Yeni üretim düzeni
C) Gruplama yöntemine göre atölye düzeni
D) Mevcut düzenin devamı
3.  

Hangisi Ar-Ge çalışmalarından değildir?

A) Ürün geliştirme
B) Yeni ürün araştırmaları
C) Üretim yapmak
D) Pazar araştırması
4.  

Kuvvetli ve organizasyon geneline yaygın bir stratejik yönü olmayan şirketler sürdürülebilir başarıyı yakalayamazlar. Yakalayabilmeleri için ne yapmaları gerekir?

A) Geliştirme B) Planlama
C) Araştırma D) Tasarım
5.  

İşletmenin yeni üretim için yetersiz kaldığı durumlarda ne yapmak gerekir?

A) Üretimi durdurmak
B) İşletmeyi yenilemek
C) Üretimi kaydırmak
D) Yeni üretim düzeni kurmak
6.  

Üretimdeki herhangi bir ürünün kullanım yönünden özelliklerini ve kalitesini artırma ve maliyetini düşürme amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

A) Geliştirme B) Planlama
C) Araştırma D) Tasarım
7.  

Dışardan gelen malzemenin ilk konduğu yere ne denir?

A) Yarı mamul deposu B) Ham madde deposu
C) Mamul deposu D) Ambar
8.  

Üretime göre iş yeri düzeni kaç şekilde olur?

A) 1B) 3C) 2D) 4
9.  

Üretime mevcut durumla devam edilemeyeceği durumlarda ne yapılmalıdır?

A) Üretimi durdurmak
B) İşletmeyi yenilemek
C) Üretimi kaydırmak
D) Yeni üretim düzeni kurmak
10.  

Guruplama yöntemine göre dizilmiş tezgâhların olduğu atölye düzenleri hangi hallerde tercih edilmez?

A) Tek tip seri üretimler
B) Seri üretime gerek olmayan üretimler
C) Değişik tip üretimler
D) Tezgâh işçilikleri uzun süren üretimler
11.  

Hangisi üretim için gerekli araştırma süreçlerinden değildir?

A) Ekonomik B) Teknik
C) Yasal D) Tasarım
12.  

Üretim yapmada araştırmalardan sonra gelen aşama hangisidir?

A) Seri üretim B) Yatırım projeleme
C) Deneme üretimi D) Karar verme
13.  

Piyasada benzer ürünlerin olmasının pazar payını değiştireceği, rekabet gerektirdiği, ürün maliyetinin ne olacağı hangi araştırmanın konularıdır?

A) Ekonomik B) Teknik
C) Yasal D) Mali
14.  

Üretilmesi düşünülen ürün için, “Engel var mı? Patent gerekli mi? Devlet desteği var mı?” araştırma konuları hangi araştırmanındır?

A) Ekonomik B) Teknik
C) Yasal D) Mali
15.  

Teknik hesaplamalar gerektiği için mühendislerin yaptığı, küçük işletmelerde işletmecinin kendisinin konunun uzmanlarına danışarak yaptığı araştırma hangisidir?

A) Ekonomik B) Teknik
C) Yasal D) Mali
16.  

Mali üretim için herhangi bir ek yatırıma gerek olup olmadığı, yatırımın ne kadar zamanda kâra dönüşebileceği gibi konular hangi araştırmanındır?

A) Ekonomik B) Teknik
C) Yasal D) Mali
17.  

Hangisi teknik araştırmalardan değildir?

A) Patent alınması
B) Makinelerin belirlenmesi
C) Üretim planının hazırlanması
D) Üretim yönetimi
18.  

Üretim sonrası meydana gelecek hurda ve atıkların değerlendirilmesinin planlanması hangi araştırmanın konuları arasındadır?

A) Mali B) Ekonomik
C) Teknik D) Mali Yasal
19.  

Hangisi tasarım bilgilerinin seçimi içinde yer almaz?

A) Makinenin özelliklerinin incelenmesi
B) İşçi ile ilgili hususların incelenmesi
C) Makine maliyet analizinin yapılması
D) Üretim için makine ve teçhizatın incelenmesi
20.  

Hangisi üretilecek makinenin özeliklerini analiz konuları arasında yer almaz?

A) Makinenin teknik özellikleri nedir?
B) Malzeme özellikleri
C) Nasıl bir çalışma için amaçlanmaktadır?
D) Kroki çizimi yapma
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...7
7 Sayfada Toplam 134 soru listeleniyor