SORU BANKASI Filtrele

Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Soruları


Soru 1

Ortamdaki fiziksel bir değişikliği aşağıdakilerden hangisi ile algılayabiliriz?

A) Transistör B) Tristör
C) sensör D) Triyak

Soru 2

Aşağıdaki kelimelerden hangi ikisi eş anlamlı kabul edilebilir?

I. Sensör
II. Transistör
III. Diyak
IV. Transdüser

A) I-II B) II-III
C) I-IV D) II-IV

Soru 3

Bir uygulamada kullanacağımız sensörü seçerken ilk önce hangi ölçütü belirlemeliyiz?

A) Algılanacak unsuru B) Fiyatı
C) Duyarlılğı D) Kararlılığı

Soru 4

Sıcaklık arttıkça direnci düşen eleman aşağıdakilerden hangisidir?

A) PTCB) NTCC) LDRD) LED

Soru 5

Aktif sensörler dışardan besleme gerilimine ihtiyaç duymayan sensörlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi aktif sensördür?

A) Yük hücresi B) Dedektör
C) Optokuplör D) Termokupl

Soru 6

Bir bobinin içindeki nüvenin hareketi ile aşağıdakilerden hangisi değişir?

A) Bobinin indüktansı B) Bobinin kapasitansı
C) Bobinin uzunluğu D) Bobinin kesiti

Soru 7

Toprak altındaki metallerin tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Basınç sensörleri B) Ağırlık sensörleri
C) Optik sensörler D) Manyetik sensörler

Soru 8

Bir iletkenin basınç ile kesiti azalırsa aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- Direnci Artar
II- Direnci Azalır
III- Boyu Uzar

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I-III D) II-III

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinin ışık ile direnci değişir?

A) LDRB) NTCC) LEDD) Diyak

Soru 10

İki devre arasındaki elektriksel bağlantıyı kesmek için hangisini kullanmalıyız?

A) Optokuplör B) Strain gage
C) Yük hücresi D) Transistör

Soru 11

Kulaklarımız aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?

A) Hoparlör B) Mikrofon
C) Foto diyot D) LDR

Soru 12

Elektronik göstergeli terazilerde hangi sensörler kullanılmaktadır?

A) Yük hücresi B) Termokupl
C) Optokuplör D) Optik sensör

Soru 13

Dijital fotoğraf makinelerinde kullanılan sensörler aşağıdakilerden hangi sınıfa girer?

A) Sıcaklık sensörü B) Basınç sensörü
C) Optik sensör D) Ses sensörü

Soru 14

Çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) PTC B) NTC
C) Optokuplor D) Termokupl

Soru 15

Yalnız geceleri çalışan sokak lambalarında hangi sensör kullanılmış olabilir?

A) LDR B) Yük hücresi
C) Dinamik mirofon D) Manyetik sensör

Soru 16

Etrafımızdaki fiziksel değişiklikleri algılayan elemanlara ……………………… Bu değişiklikleri elektriksel sinyallere çeviren elemanlara ise ……………… denir.


Soru 17

Ortamdaki ısı değişiklikleri algılayan elektronik elemanlara ……………………… sensörü denir.


Soru 18

Sıcaklık ile elektriksel direnci değişen elemanlara genel olarak ……………………… denir.


Soru 19

Sıcaklık arttıkça direnci artan eleman ……………………… dir .


Soru 20

Sıcaklık arttıkça direnci azalan eleman ……………………… dir .

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...55
55 Sayfada Toplam 1089 soru listeleniyor