SORU BANKASI Filtrele

Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Soruları

1.  

Ortamdaki fiziksel bir değişikliği aşağıdakilerden hangisi ile algılayabiliriz?

A) Transistör B) Tristör
C) sensör D) Triyak
2.  

Aşağıdaki kelimelerden hangi ikisi eş anlamlı kabul edilebilir?

I. Sensör
II. Transistör
III. Diyak
IV. Transdüser

A) I-II B) II-III
C) I-IV D) II-IV
3.  

Bir uygulamada kullanacağımız sensörü seçerken ilk önce hangi ölçütü belirlemeliyiz?

A) Algılanacak unsuru B) Fiyatı
C) Duyarlılğı D) Kararlılığı
4.  

Sıcaklık arttıkça direnci düşen eleman aşağıdakilerden hangisidir?

A) PTCB) NTCC) LDRD) LED
5.  

Aktif sensörler dışardan besleme gerilimine ihtiyaç duymayan sensörlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi aktif sensördür?

A) Yük hücresi B) Dedektör
C) Optokuplör D) Termokupl
6.  

Bir bobinin içindeki nüvenin hareketi ile aşağıdakilerden hangisi değişir?

A) Bobinin indüktansı B) Bobinin kapasitansı
C) Bobinin uzunluğu D) Bobinin kesiti
7.  

Toprak altındaki metallerin tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Basınç sensörleri B) Ağırlık sensörleri
C) Optik sensörler D) Manyetik sensörler
8.  

Bir iletkenin basınç ile kesiti azalırsa aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I- Direnci Artar
II- Direnci Azalır
III- Boyu Uzar

A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I-III D) II-III
9.  

Aşağıdakilerden hangisinin ışık ile direnci değişir?

A) LDRB) NTCC) LEDD) Diyak
10.  

İki devre arasındaki elektriksel bağlantıyı kesmek için hangisini kullanmalıyız?

A) Optokuplör B) Strain gage
C) Yük hücresi D) Transistör
11.  

Kulaklarımız aşağıdakilerden hangisine benzetilebilir?

A) Hoparlör B) Mikrofon
C) Foto diyot D) LDR
12.  

Elektronik göstergeli terazilerde hangi sensörler kullanılmaktadır?

A) Yük hücresi B) Termokupl
C) Optokuplör D) Optik sensör
13.  

Dijital fotoğraf makinelerinde kullanılan sensörler aşağıdakilerden hangi sınıfa girer?

A) Sıcaklık sensörü B) Basınç sensörü
C) Optik sensör D) Ses sensörü
14.  

Çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) PTC B) NTC
C) Optokuplor D) Termokupl
15.  

Yalnız geceleri çalışan sokak lambalarında hangi sensör kullanılmış olabilir?

A) LDR B) Yük hücresi
C) Dinamik mirofon D) Manyetik sensör
16.  

Etrafımızdaki fiziksel değişiklikleri algılayan elemanlara ……………………… Bu değişiklikleri elektriksel sinyallere çeviren elemanlara ise ……………… denir.

17.  

Ortamdaki ısı değişiklikleri algılayan elektronik elemanlara ……………………… sensörü denir.

18.  

Sıcaklık ile elektriksel direnci değişen elemanlara genel olarak ……………………… denir.

19.  

Sıcaklık arttıkça direnci artan eleman ……………………… dir .

20.  

Sıcaklık arttıkça direnci azalan eleman ……………………… dir .

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...29
29 Sayfada Toplam 576 soru listeleniyor