SORU BANKASI Filtrele

Betonarme Kalıpçılığı Destek Elemanı Soruları

1.  

Betonarme döşemeler üzerine oturtulduğu mesnetlerin kenarlarının oranları bakımından kaç gruba ayrılır?

A) 2B) 4C) 3D) 4
2.  

Yapılarda yalnız bir bölüm üzerine yapılan kenarları duvarlar üzerine oturtulan veya gömülen basit döşemelere ne ad verilir?

A) Mantarlı döşemeler B) Konsol döşemeler
C) Serbest oturan D) Kirişli Döşemeler
3.  

Açıklığı fazla olan döşemelerde kiriş kullanılmadan yükü kolonlara nakletmek için yapılan döşemelere ne ad verilir?

A) Kirişli döşemeler B) Mantar döşemeler
C) Bloklu döşemeler D) Dişli döşemeler
4.  

Tavanın süslü olması istendiği zaman uygulanan betonarme döşeme yöntemi hangisidir?

A) Kirişli döşemeler B) Mantar döşemeler
C) Konsol döşemeler D) Nervürlü
5.  

Aşağıdakilerden hangisi nervürlü döşeme yapım yöntemlerindendir?

A) Serbest oturan B) Devam eden
C) Bloklu D) Konsol
6.  

Aşağıdakilerden hangisi düz döşeme yapım yöntemlerindendir?

A) Serbest oturan B) Dişli
C) Mantar döşeme D) Konsol
7.  

Kirişli betonarme döşeme kalıpları hangi amaçla kullanılır?

A) Geniş yüzeylerde yükü paylaşmak için
B) Mantarlı döşemelere ek olarak
C) Bloklu döşemelere destek olarak
D) Konsol döşemelere yan kiriş olarak
8.  

Aşağıdakilerden hangisi betonarme döşeme kalıbı elemanlarından değildir?

A) Izgara B) Yan kanat
C) Boyunduruk D) Aks kuşağı
9.  

Yapıldıkları yerlere göre merdivenler kaç guruba ayrılır?

A) 3B) 2C) 4D) 6
10.  

Aşağıdakilerden hangisi normal eğimli merdivenin açısal değeridir?

A) 19–20B) 22–24C) 20–24D) 20–26
11.  

Basamaklar arasındaki dik yüzeylere ne isim verilir?

A) Rıht B) Basamak
C) Seren D) Basamak sırası
12.  

Merdivenlerde kesintisiz olarak devam eden basamaklar dizisine ne ad verilir?

A) Çıkış hattı B) Basamak
C) Çıkış yönü D) Merdiven kolu
13.  

Merdivenlerde üzerinde yürünen ve görünmeyen hatta ne denir?

A) Merdiven kolu B) Çıkış yönü
C) Çıkış hattı D) Basamak Sırası
14.  

Merdiven genişliğine 500 kişiye kadar her 100 kişi için kaç cm ilave yapılır?

A) 50 cmB) 25 cmC) 40 cmD) 45 cm
15.  

Tam dönel merdivenlerin sağladığı en büyük avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapımı kolaydır B) Dar alanda uygulanır
C) Estetiktir D) Dâhili yapılır
16.  

Dönel merdivenlerde iç kısımlardaki basamak ölçüsü en az ne kadar olmalıdır?

A) 15 cmB) 20 cmC) 10 cmD) 12 cm
17.  

Merdivenlerde rıht ve basamak ölçüleri dengelenirken bir adım boyu kaç cm olarak kabul edilir?

A) 55 cmB) 50 cmC) 60 cmD) 63 cm
18.  

Dönel merdivenler genel olarak kaç grupta toplanır?

A) 3B) 2C) 4D) 5
19.  

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

A) İş B) İşçi
C) İş Güvenliği D) İşçi Çalışması
20.  

Aşağıda sıralanan şıklardan hangisi atölyede bulunan el aletlerini kapsamaz?

A) Vurma aletleri B) Markalama aletleri
C) Kesici aletler D) İlkyardım aletleri
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 87 soru listeleniyor