SORU BANKASI Filtrele

Betonarme Kalıpçılığı Destek Elemanı Soruları


Soru 1

Betonarme döşemeler üzerine oturtulduğu mesnetlerin kenarlarının oranları bakımından kaç gruba ayrılır?

A) 2B) 4C) 3D) 4

Soru 2

Yapılarda yalnız bir bölüm üzerine yapılan kenarları duvarlar üzerine oturtulan veya gömülen basit döşemelere ne ad verilir?

A) Mantarlı döşemeler B) Konsol döşemeler
C) Serbest oturan D) Kirişli Döşemeler

Soru 3

Açıklığı fazla olan döşemelerde kiriş kullanılmadan yükü kolonlara nakletmek için yapılan döşemelere ne ad verilir?

A) Kirişli döşemeler B) Mantar döşemeler
C) Bloklu döşemeler D) Dişli döşemeler

Soru 4

Tavanın süslü olması istendiği zaman uygulanan betonarme döşeme yöntemi hangisidir?

A) Kirişli döşemeler B) Mantar döşemeler
C) Konsol döşemeler D) Nervürlü

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi nervürlü döşeme yapım yöntemlerindendir?

A) Serbest oturan B) Devam eden
C) Bloklu D) Konsol

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi inşaat kalıpçılığında düz döşeme yapım yöntemlerindendir?

A) Serbest oturan B) Dişli
C) Mantar döşeme D) Konsol

Soru 7

Kirişli betonarme döşeme kalıpları hangi amaçla kullanılır?

A) Geniş yüzeylerde yükü paylaşmak için
B) Mantarlı döşemelere ek olarak
C) Bloklu döşemelere destek olarak
D) Konsol döşemelere yan kiriş olarak

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi betonarme döşeme kalıbı elemanlarından değildir?

A) Izgara B) Yan kanat
C) Boyunduruk D) Aks kuşağı

Soru 9

Yapıldıkları yerlere göre merdivenler kaç guruba ayrılır?

A) 3B) 2C) 4D) 6

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi normal eğimli merdivenin açısal değeridir?

A) 19–20B) 22–24C) 20–24D) 20–26

Soru 11

Basamaklar arasındaki dik yüzeylere ne isim verilir?

A) Rıht B) Basamak
C) Seren D) Basamak sırası

Soru 12

Merdivenlerde kesintisiz olarak devam eden basamaklar dizisine ne ad verilir?

A) Çıkış hattı B) Basamak
C) Çıkış yönü D) Merdiven kolu

Soru 13

Merdivenlerde üzerinde yürünen ve görünmeyen hatta ne denir?

A) Merdiven kolu B) Çıkış yönü
C) Çıkış hattı D) Basamak Sırası

Soru 14

Merdiven genişliğine 500 kişiye kadar her 100 kişi için kaç cm ilave yapılır?

A) 50 cmB) 25 cmC) 40 cmD) 45 cm

Soru 15

Tam dönel merdivenlerin sağladığı en büyük avantaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapımı kolaydır B) Dar alanda uygulanır
C) Estetiktir D) Dâhili yapılır

Soru 16

Dönel merdivenlerde iç kısımlardaki basamak ölçüsü en az ne kadar olmalıdır?

A) 15 cmB) 20 cmC) 10 cmD) 12 cm

Soru 17

Merdivenlerde rıht ve basamak ölçüleri dengelenirken bir adım boyu kaç cm olarak kabul edilir?

A) 55 cmB) 50 cmC) 60 cmD) 63 cm

Soru 18

Dönel merdivenler genel olarak kaç grupta toplanır?

A) 3B) 2C) 4D) 5

Soru 19

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

A) İş B) İşçi
C) İş Güvenliği D) İşçi Çalışması

Soru 20

Aşağıda sıralanan şıklardan hangisi atölyede bulunan el aletlerini kapsamaz?

A) Vurma aletleri B) Markalama aletleri
C) Kesici aletler D) İlkyardım aletleri
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...9
9 Sayfada Toplam 162 soru listeleniyor