SORU BANKASI Filtrele

Betonarme Demircisi Soruları

1.  

Aşağıdakilerin hangisinde taş duvar kalınlığı doğru olarak verilmiştir?

A) 30cmB) 50cmC) 25cmD) 45cm
2.  

Aşağıdakilerin hangisinde döndür çevir komutu doğru olarak verilmiştir?

A) Trim B) Rotate
C) Line D) Erase
3.  

“Yığma temel planı …………………… ölçeğinde çizilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirlmelidir?

A) 1/50B) 1/100C) 1/25D) 1/20
4.  

Aşağıdakilerden hangisinde genişliği 80 cm olan temellerde kullanılan boyuna donatı adedi doğru verilmiştir?

A) 8 adet 14 mm B) 6 adet 14mm
C) 8 adet 12mm D) 6 adet 12mm
5.  

Yığma temel yapımında betonarme duvar kalınlığı ne kadar olmalıdır?

A) 30 cmB) 20 cmC) 15 cmD) 40 cm
6.  

Aşağıdakilerin hangisinde minimum bağ kiriş ölçüsü doğru olarak verilmiştir?

A) 30*30 cm B) 50*30 cm
C) 25*40 cm D) 45*45 cm
7.  

Aşağıdakilerin hangisinde temellerde pas payı doğru olarak verilmiştir?

A) 5cmB) 2,5cmC) 4cmD) 3cm
8.  

“Tekil temel donatı detayı …………………… ölçeğinde çizilir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki değerlerden hangisi getirilmelidir?

A) 1/50B) 1/100C) 1/25D) 1/20
9.  

Aşağıdakilerden hangisinde bağ kiriş etriye donatı aralığı doğru verilmiştir?

A) 8 cmB) 20 cmC) 25 cmD) 10 cm
10.  

Aşağıdakilerin hangisinde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir?

A) 55 derece B) 60 derece
C) 33 derece D) 45 derece
11.  

Aşağıdakilerin hangisinde sıkıştırma bölgesinde minimum donatı aralığı doğru olarak verilmiştir?

A) 25cmB) 10cmC) 40cmD) 30cm
12.  

“Sürekli temellerde pilyeler iki kolon arasında ……………………, yan temel papucuna geçişte ise ………………… ‘ten kırılır.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki değerlerden hangileri getirilmelidir?

A) L/5, L/7 B) L/7, L/5
C) L/4,L/5 D) L /7 , L/4
13.  

Aşağıdakilerden hangisinde sıkıştırma bölgeleri dışında kalan bölgelerde etriye donatı aralığı doğru verilmiştir?

A) 8 cmB) 10 cmC) 20 cmD) 25 cm
14.  

Sürekli temellerde etriyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır?

A) L/4B) L/5C) L/8D) L/7
15.  

Aşağıdakilerin hangisinde bileşik sömellerde pilye kırma açısı doğru olarak verilmiştir?

A) 55 derece B) 33 derece
C) 45 derece D) 60 derece
16.  

Aşağıdakilerin hangisinde bağ kiriş boyutu doğru verilmiştir?

A) 25/50cm B) 20/45cm
C) 40/40 cm D) 30/50 cm
17.  

Aşağıdakilerden hangisi bileşik sömellerde kullanılan etriye çapıdır?

A) 8 mmB) 10 mmC) 12mmD) 16 mm
18.  

Aşağıdakilerin hangisinde duvar altı sömel boyutları doğru olarak verilmiştir?

A) 25/25cm B) 40/45 cm
C) 55/50 cm D) 60/130 cm
19.  

Bileşik temellerde pilyeler kolonlara yakın bölgelerde hangi mesafede sıkıştırılır?

A) L/5B) L/4C) L/8D) L/7
20.  

Radye temellerde plak kalınlığı ..... cm den az olamaz. Plak üst kotu doğal zemin kotundan en az .... cm aşağıda olmalı; bu mesafe, don etkisi olan yörelerde donma derinliğinin altına kadar olmalıdır.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...22
22 Sayfada Toplam 431 soru listeleniyor