SORU BANKASI Filtrele

Betonarme Demircisi Soruları

1.  

Radye temellerde plak kalınlığı ..... cm den az olamaz. Plak üst kotu doğal zemin kotundan en az .... cm aşağıda olmalı; bu mesafe, don etkisi olan yörelerde donma derinliğinin altına kadar olmalıdır.

2.  

Bağ kirişlerinin etriye çapı Ø8 mm den az ve etriye aralığı ..... cm den fazla olamaz.

3.  

Duvar altı temellerinin beton kalitesi en az ........ olacaktır.

4.  

Tekil temellerde kot farkı olduğu zaman, temel alt kenarı arasındaki eğim, toprak zeminlerde ....° den, kaya zeminlerde ....° den fazla olamaz.

5.  

Yapının oturduğu zemine sızan sular donma etkisi yapar ve bunun sonucunda yapıda istenmeyen sonuçlar ortaya çıkar farklı oturmalar gözlenebilir. Bu nedenle temel yatağı belirli bir derinlikte olmalıdır. Bu derinliğe ................ denir.

6.  

Radye temellerde plak kalınlığı ..... cm den az olamaz.

7.  

Radye temellerde plak üzerinde çelikleri birbirine bağlamak üzere etriye görevini yapan ......... donatısıdır.

8.  

Uzun kenarının kalınlığına oranı en az yedi olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarına ........ denir.

9.   ......... Zemin yüzeyini düzeltmek, temel plağı için taban oluşturmak ve temel plağının zeminden gelebilecek olumsuz etkilerden korunması için 10 cm kalınlığında yapılan demirsiz betondur.

10.  

Radye temel plaklarında kullanılan çeliklerin birbirine bağlanması amacıyla kullanılan donatı, sehpa donatısıdır. Metrekareye ...... adet konarak çelikler birbirine bağlanır

11.  

Tekil temellerin en küçük kenarı ........ cm den az olmamalıdır.

12.  

Tekil temellerde donatı aralığı maksimum ...... cm alınır.

13.  

Kolonların altına yerleştirilen temeller her ....... de ortalanmalıdır.

14.  

Temellerde donatının toprakla temas etmemesi için alta 5 cm kalınlığında ...... kg/m³ dozlu bir grobeton tabakası serilir.

15.   ......... üzerine gelen yükleri düşey doğrultuda taşıyarak temele nakleden yapı elemanlarıdır.

16.  

Sürekli (mütemadi) temel planında düşey ve yatay akslar ....... ölçekli olarak çizilir.

17.  

Boyuna ve enine donatının çapı ve ............ üzerine yazılır.

18.  

Sürekli temellerde kullanılan donatı: düz, pilye ve etriyelerdir. Pilyeler ........ derecelik açı ile kirişlerin tersine yukarı doğru kıvrılırlar.

19.  

Pilyeler iki kolon arasında .........' den, yan temel pabucuna geçişte ise ....... 'ten kırılır.

20.  

Sıklaştırma bölgesinde donatı aralığı maksimum .... cm, diğer bölgelerde ise ....... cm olur.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...21
21 Sayfada Toplam 407 soru listeleniyor