SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Çatıcı Soruları

Soru 1

İri olan blokaj taşlarını kırmak için ( istenilen şekle getirebilmek için ) aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

A) Silindir B) Mastar
C) Madırga D) Su Düzeci
Soru 2

Blokajın görevi aşağıdakilerden hangisi değildir ?

A) Beton içindeki suyu emmek
B) Betondaki çökmeyi engellemek
C) Betonun toprakla temasını kesmek
D) Betonun mukavemetini hazırlamak
Soru 3

Blokaj taşlarının yüksekliği (blokajın kalınlığı), aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 cmB) 7 cmC) 10 cmD) 15 cm
Soru 4

Demirsiz betonun diğer adı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Betonarme B) Şap
C) Grobeton D) Gazbeton
Soru 5

Demirsiz beton döşemeler için sağlam bir zemin elde etmek amacıyla yapılan kaplamanın adı nedir ?

A) Şap kaplama B) Tesviye betonu
C) Blokaj D) Ahşap kaplama
Soru 6

Blokaj taşlarını yerleştirdikten sonra yüzeyin düzgünlüğünü nasıl kontrol ederiz ?

A) Gözle bakarak
B) Hortumlu su düzeci ile
C) Köşegen ipleri çekerek
D) Taşların arasını kumla doldurarak
Soru 7

Agregayı birbirine bağlayan hamuru meydana getiren elemanlar aşağıdakilerden hangileridir ?

A) Çimento - Su B) Kireç - Su
C) Alçı - Su D) Katkı maddesi - Su
Soru 8

Beton harcının taşınmasında aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılır ?

A) Ölçek kabı B) Mastar
C) Mala D) El arabası
Soru 9

Betonun belirli özelliklerini değiştirmek için kullanılan malzeme aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Çimento B) Katkı maddesi
C) Kireç D) Alçı
Soru 10

Aşağıdaki agregalardan hangisinin beton yapımında kullanılması tercih edilmez ?

A) Yapay agrega B) Kırma taş
C) Doğal agrega D) Tüvönan agrega
Soru 11

Standart ve şartnamelere göre prizin (katılaşma) başlama süresi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 1 saat B) 3 saat
C) 4 saat D) 5 saat
Soru 12

Standart ve şartnamelere göre prizin (katılaşma) bitme süresi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 3 saat B) 10 saat
C) 7 saat D) 15 saat
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi beton içerisindeki suyun kullanım amacından biri değildir ?

A) Karışım suyu B) Bakım suyu
C) Temizleme suyu D) Yıkama suyu
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi beton harcının bileşenidir ?

A) Çimento+su+katkı maddesi
B) Kum+çimento+su
C) Kireç+kum+çimento+su
D) Kum+çakıl+çimento+su+Katkı maddesi
Soru 15

Deprem yönetmeliğine göre ülkemizdeki deprem bölgelerinde kullanılması gereken en düşük beton dayanım sınıfı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) BS 20B) BS 18C) BS 14D) BS 12
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi betonda kıvam çeşitlerinden biri değildir ?

A) Nemli kıvam B) Normal kıvam
C) Islak kıvam D) Akıcı kıvam
Soru 17

TS 1247’ ye göre normal hava koşulları diye adlandırılan beton yapımı, dökümü ve bakımı için dikkat edilmesi gereken çevre sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) ± 0°C ile +40°C B) -5°C ile +30°C
C) +10°C ile +45°C D) +5°C ile + 30°C
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi elle karıştırılan beton harcının kuru ve yaş olarak en az karıştırma sayısıdır ?

A) 3B) 4C) 5D) 6
Soru 19

Betoniyerle beton harcı yapılırken harcın en az karıştırma süresi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 0,5 dakika B) 1 dakika
C) 3 dakika D) 5 dakika
Soru 20

300 dozlu beton denildiği zaman 1m3 beton karışımı içinde bulunacak çimento torbası miktarı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 5B) 6C) 7D) 8
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...22
22 Sayfada Toplam 426 soru listeleniyor