SORU BANKASI Filtrele

Ahşap Çatıcı Soruları

1.  

İri olan blokaj taşlarını kırmak için ( istenilen şekle getirebilmek için ) aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?

A) Silindir B) Mastar
C) Madırga D) Su Düzeci
2.  

Blokajın görevi aşağıdakilerden hangisi değildir ?

A) Beton içindeki suyu emmek
B) Betondaki çökmeyi engellemek
C) Betonun toprakla temasını kesmek
D) Betonun mukavemetini hazırlamak
3.  

Blokaj taşlarının yüksekliği (blokajın kalınlığı), aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 cmB) 7 cmC) 10 cmD) 15 cm
4.  

Demirsiz betonun diğer adı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Betonarme B) Şap
C) Grobeton D) Gazbeton
5.  

Demirsiz beton döşemeler için sağlam bir zemin elde etmek amacıyla yapılan kaplamanın adı nedir ?

A) Şap kaplama B) Tesviye betonu
C) Blokaj D) Ahşap kaplama
6.  

Blokaj taşlarını yerleştirdikten sonra yüzeyin düzgünlüğünü nasıl kontrol ederiz ?

A) Gözle bakarak
B) Hortumlu su düzeci ile
C) Köşegen ipleri çekerek
D) Taşların arasını kumla doldurarak
7.  

Agregayı birbirine bağlayan hamuru meydana getiren elemanlar aşağıdakilerden hangileridir ?

A) Çimento - Su B) Kireç - Su
C) Alçı - Su D) Katkı maddesi - Su
8.  

Beton harcının taşınmasında aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılır ?

A) Ölçek kabı B) Mastar
C) Mala D) El arabası
9.  

Betonun belirli özelliklerini değiştirmek için kullanılan malzeme aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Çimento B) Katkı maddesi
C) Kireç D) Alçı
10.  

Aşağıdaki agregalardan hangisinin beton yapımında kullanılması tercih edilmez ?

A) Yapay agrega B) Kırma taş
C) Doğal agrega D) Tüvönan agrega
11.  

Standart ve şartnamelere göre prizin (katılaşma) başlama süresi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 1 saat B) 3 saat
C) 4 saat D) 5 saat
12.  

Standart ve şartnamelere göre prizin (katılaşma) bitme süresi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 3 saat B) 10 saat
C) 7 saat D) 15 saat
13.  

Aşağıdakilerden hangisi beton içerisindeki suyun kullanım amacından biri değildir ?

A) Karışım suyu B) Bakım suyu
C) Temizleme suyu D) Yıkama suyu
14.  

Aşağıdakilerden hangisi beton harcının bileşenidir ?

A) Çimento+su+katkı maddesi
B) Kum+çimento+su
C) Kireç+kum+çimento+su
D) Kum+çakıl+çimento+su+Katkı maddesi
15.  

Deprem yönetmeliğine göre ülkemizdeki deprem bölgelerinde kullanılması gereken en düşük beton dayanım sınıfı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) BS 20B) BS 18C) BS 14D) BS 12
16.  

Aşağıdakilerden hangisi betonda kıvam çeşitlerinden biri değildir ?

A) Nemli kıvam B) Normal kıvam
C) Islak kıvam D) Akıcı kıvam
17.  

TS 1247’ ye göre normal hava koşulları diye adlandırılan beton yapımı, dökümü ve bakımı için dikkat edilmesi gereken çevre sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) ± 0°C ile +40°C B) -5°C ile +30°C
C) +10°C ile +45°C D) +5°C ile + 30°C
18.  

Aşağıdakilerden hangisi elle karıştırılan beton harcının kuru ve yaş olarak en az karıştırma sayısıdır ?

A) 3B) 4C) 5D) 6
19.  

Betoniyerle beton harcı yapılırken harcın en az karıştırma süresi aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 0,5 dakika B) 1 dakika
C) 3 dakika D) 5 dakika
20.  

300 dozlu beton denildiği zaman 1m3 beton karışımı içinde bulunacak çimento torbası miktarı aşağıdakilerden hangisidir ?

A) 5B) 6C) 7D) 8
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...21
21 Sayfada Toplam 416 soru listeleniyor