SORU BANKASI Filtrele

Ar-ge ve Kalite Kontrol Soruları


Soru 1

Hangisi herhangi bir ihtiyacı belirlemek amacıyla yapılan geniş kapsamlı bir gözlemdir?

A) Geliştirme B) Planlama
C) Araştırma D) Tasarım

Soru 2

Üretim akışına göre dizilmiş tezgâhların olduğu düzene verilen ad nedir?

A) Üretime uygun atölye düzeni
B) Yeni üretim düzeni
C) Gruplama yöntemine göre atölye düzeni
D) Mevcut düzenin devamı

Soru 3

Hangisi Ar-Ge çalışmalarından değildir?

A) Ürün geliştirme B) Yeni ürün araştırmaları
C) Üretim yapmak D) Pazar araştırması

Soru 4

Kuvvetli ve organizasyon geneline yaygın bir stratejik yönü olmayan şirketler sürdürülebilir başarıyı yakalayamazlar. Yakalayabilmeleri için ne yapmaları gerekir?

A) Geliştirme B) Planlama
C) Araştırma D) Tasarım

Soru 5

İşletmenin yeni üretim için yetersiz kaldığı durumlarda ne yapmak gerekir?

A) Üretimi durdurmak B) İşletmeyi yenilemek
C) Üretimi kaydırmak D) Yeni üretim düzeni kurmak

Soru 6

Üretimdeki herhangi bir ürünün kullanım yönünden özelliklerini ve kalitesini artırma ve maliyetini düşürme amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

A) Geliştirme B) Planlama
C) Araştırma D) Tasarım

Soru 7

Dışardan gelen malzemenin ilk konduğu yere ne denir?

A) Yarı mamul deposu B) Ham madde deposu
C) Mamul deposu D) Ambar

Soru 8

Üretime göre iş yeri düzeni kaç şekilde olur?

A) 1B) 3C) 2D) 4

Soru 9

Üretime mevcut durumla devam edilemeyeceği durumlarda ne yapılmalıdır?

A) Üretimi durdurmak B) İşletmeyi yenilemek
C) Üretimi kaydırmak D) Yeni üretim düzeni kurmak

Soru 10

Guruplama yöntemine göre dizilmiş tezgâhların olduğu atölye düzenleri hangi hallerde tercih edilmez?

A) Tek tip seri üretimler
B) Seri üretime gerek olmayan üretimler
C) Değişik tip üretimler
D) Tezgâh işçilikleri uzun süren üretimler

Soru 11

Hangisi üretim için gerekli araştırma süreçlerinden değildir?

A) Ekonomik B) Teknik
C) Yasal D) Tasarım

Soru 12

Üretim yapmada araştırmalardan sonra gelen aşama hangisidir?

A) Seri üretim B) Yatırım projeleme
C) Deneme üretimi D) Karar verme

Soru 13

Piyasada benzer ürünlerin olmasının pazar payını değiştireceği, rekabet gerektirdiği, ürün maliyetinin ne olacağı hangi araştırmanın konularıdır?

A) Ekonomik B) Teknik
C) Yasal D) Mali

Soru 14

Üretilmesi düşünülen ürün için, “Engel var mı? Patent gerekli mi? Devlet desteği var mı?” araştırma konuları hangi araştırmanındır?

A) Ekonomik B) Teknik
C) Yasal D) Mali

Soru 15

Teknik hesaplamalar gerektiği için mühendislerin yaptığı, küçük işletmelerde işletmecinin kendisinin konunun uzmanlarına danışarak yaptığı araştırma hangisidir?

A) Ekonomik B) Teknik
C) Yasal D) Mali

Soru 16

Mali üretim için herhangi bir ek yatırıma gerek olup olmadığı, yatırımın ne kadar zamanda kâra dönüşebileceği gibi konular hangi araştırmanındır?

A) Ekonomik B) Teknik
C) Yasal D) Mali

Soru 17

Hangisi teknik araştırmalardan değildir?

A) Patent alınması
B) Makinelerin belirlenmesi
C) Üretim planının hazırlanması
D) Üretim yönetimi

Soru 18

Üretim sonrası meydana gelecek hurda ve atıkların değerlendirilmesinin planlanması hangi araştırmanın konuları arasındadır?

A) Mali B) Ekonomik
C) Teknik D) Mali Yasal

Soru 19

Hangisi tasarım bilgilerinin seçimi içinde yer almaz?

A) Makinenin özelliklerinin incelenmesi
B) İşçi ile ilgili hususların incelenmesi
C) Makine maliyet analizinin yapılması
D) Üretim için makine ve teçhizatın incelenmesi

Soru 20

Hangisi üretilecek makinenin özeliklerini analiz konuları arasında yer almaz?

A) Makinenin teknik özellikleri nedir?
B) Malzeme özellikleri
C) Nasıl bir çalışma için amaçlanmaktadır?
D) Kroki çizimi yapma
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 143 soru listeleniyor