SORU BANKASI Filtrele

Ar-ge ve Kalite Kontrol Soruları

1.  

Üretilen bir mamulün müşteri isteklerine cevap vermesine ne ad verilir?

A) reklam B) pazarlama
C) kalite D) ihracat
2.  

Kalitenin üretiminin yanında pazara yansıyan tüketim (kullanım) boyutunun da dikkatle ele alınması neyi ifade ede?

A) kalite takibi B) kalite kontrol
C) kalite yönetimi D) kalite ekonomisi
3.  

Aşağıdakilerden hangisi kalite kontrol gelişmesine engeldir?

A) diğer çalışanların düşüncelerini önemsemek.
B) müşteri beklentilerini önemsemek.
C) işletmelerde kalite eğitimine önem vermek.
D) kendi şirketlerinin en büyük en iyi olduğunu düşünmek.
4.  

Aşağıdakilerden hangisi kalitenin getirilerinden değildir?

A) Müşteri memnuniyetinin artması
B) Pazar payının artması
C) Kârın azalması
D) Çalışan memnuniyetinin artması
5.  

Bir mamulün kendinden beklenen işi önceden belirlenmiş bir süre içinde aksatmadan yapma ihtimali aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) kalite B) güvenilirlik
C) hata D) kontrol
6.  

Bir dişli 1milyon dönüş yapacak şekilde bozulmadan kullanmak üzere tasarım ve imal edilmiştir. Bu rulmanın 1 milyon dönüşten önce bozulma ihtimali % 10 ise, güvenilirliği % kaçtır?

A) 80B) 85C) 90D) 95
7.  

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite kontrol aşamalarından değildir?

A) Yeni tasarım kontrolü
B) gelen malzeme kontrolü
C) Mamulün kontrolü
D) Servis hizmetleri
8.  

Kalitenin işletme gelirine etkisinin kalite maliyetiyle dengelenmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) kalite ekonomisi B) kalite politikası
C) kalite yönetimi D) Kalite organizasyonu
9.  

Bir mamulün, yarı mamulün, parçanın veya hammaddenin ölçü, nitelik veya başarımının önceden belirlenmiş özelliklerine uyup, uymadığının tespitine ne denir?

A) Deney B) Muayene
C) Kalite D) Kontrol
10.  

Bir atölyede çeşitli tezgahlarda işlenen aynı cins parçaların hepsi bir kutuya karışık olarak doldurularak bunlardan örnekler alınması hangi tip örnek alma yöntemidir?

A) Akılcı B) Kademeli
C) Tesadüfi D) Örnekleme
11.  

Mamullerin tümünün tek tek muayene edilip, iyi ve kötülerinin ayrılması hangi tip muayeneye girer?

A) %100muayene B) Tek katlı örnekleme
C) Kademeli örnekleme D) Örnekleme muayene
12.  

Bir otomobil fabrikasına değişik tedarikçilerden gelen malzemelerin muayenesi için gerekli örnek alma yöntemlerinden hangisi uygulanır?

A) Akılcı B) Kademeli
C) Tesadüfi D) Örnekleme
13.  

Ürün, hizmet ve sistem için çeşitli standartlar oluşturan yayınlayan Uluslararası Standard Organizasyonunun kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A) ILOB) ISOC) TSED) KGS
14.  

ISO 9000 Standartlar serisi ne anlama gelir?

A) Kalite güvence sistemi
B) Kalite yönetim sistem
C) Toplam kalite yönetimi
D) Kalite organizasyonu
15.  

ISO 9000 Standartları ilk olarak hangi yıl yayımlanmıştır?

A) 1985B) 1986C) 1987D) 1988
16.  

4. ISO 9001standardı ne anlama gelir?

A) Kalite güvence sistemi
B) Kalite yönetim sistemi gereklilikleri
C) Toplam kalite yönetimi
D) Kalite organizasyonu
17.  

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri Standardının amacı nedir?

A) Ürünün müşteri ve yasal şartlara uygunluğu ile ilgili olarak güvence vermesi
B) Sürekli iyileşme
C) Müşteri memnuniyetini yakalamak
D) Hepsi
18.  

Aşağıdakilerden hangisi ISO 9000 serisi esas alınarak kurulan bir kalite güvence sisteminin kuruluşa sağladığı faydalardan değildir?

A) operasyon maliyetlerinin azaltılması
B) daha iyi ürün tasarımı yapılması
C) hurda/yeniden işleme ve müşteri şikayetlerinde azalma
D) verimlilikte azalma
19.  

Kalite şartlarının karşılandığı güvenceyi vermeye odaklanmış kalite yönetiminin parçası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalite politikası B) Kalite güvencesi
C) Kalite hedefleri D) Kalite yönetimi
20.  

Belirlenen bir uygunsuzluğun ana sebebini ortadan kaldırmak ve tekrarını engellemek için yapılan faaliyetlere ne denir?.

A) İyileştirme B) Önleyici faaliyet
C) Düzeltici Faaliyet D) Gözden geçirme
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 91 soru listeleniyor