SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli İklimlendirme Meslek Resmi Soruları

1.  

AutoCAD programı ile hazırlanan çizim dosyalarının uzantısı hangisidir?

A) .docB) .exeC) .comD) .dwg
2.  

AutoCAD programında yeni bir çizim oluşturma komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) OpenB) CloseC) NewD) Save
3.  

AutoCAD programında oluşturulan bir çizimi kaydetme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) New B) Open
C) Save As D) Save
4.  

İmlecin ekranda atlama miktarını hangi komut düzenler?

A) SnapB) PeditC) İmlecD) Grid
5.  

Noktaların meydana getirdiği bir ızgara oluşturulmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) OsnapB) SnapC) PeditD) Grid
6.  

Çerçeve çizgilerini kalınlaştırmaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) DrawB) PeditC) GridD) Snap
7.  

Mutlak koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,YB) XC) YD) @X,Y
8.  

Açısal koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,Y B) @L
C) @L>X D) Açı>@L
9.  

Ardışık koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,YB) XC) YD) @X,Y
10.  

Screen menü, hangi ana menünün altında yer alır?

A) Draw B) Format
C) Tools D) Edit
11.  

Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD ana menülerinden değildir?

A) View B) İnsert
C) Help D) Screen
12.  

Ardışık düz doğrular çizmeye yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Limits B) Line
C) Circle D) Polygon
13.  

Çokgen çizmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Circle B) Polyline
C) Line D) Polygon
14.  

Autocad programında yay çizmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ellipse B) Spline
C) Circle D) Arc
15.  

"Pline" komutu ile çizilen çizgilerin kalınlığını hangi komutla düzenleriz?

A) LineB) PeditC) WithD) Pline
16.  

Çizim komutlarının bulunduğu araç çubuğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tools B) Draw
C) Format D) Modify
17.  

Kapalı alanları taramak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatch B) Text
C) Rectangle D) Render
18.  

Aşağıdakilerden hangisi draw menüsünde yer almaz?

A) HatchB) TextC) CopyD) Line
19.  

Aşağıdakilerden hangisi son tanımlanan noktayı ilk tanımlanan noktaya birşleştirir?

A) CloseB) UndoC) OrthoD) Dyn
20.  

Ölçülendirme komutlarının bulunduğu araç çubuğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tools B) Dimension
C) Draw D) Modify
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 30 soru listeleniyor