SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Soğutma Meslek Resmi Soruları

Soru 1

AutoCAD programı ile hazırlanan çizim dosyalarının uzantısı hangisidir?

A) .docB) .exeC) .comD) .dwg
Soru 2

AutoCAD programında yeni bir çizim oluşturma komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) OpenB) CloseC) NewD) Save
Soru 3

AutoCAD programında oluşturulan bir çizimi kaydetme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) New B) Open
C) Save As D) Save
Soru 4

İmlecin ekranda atlama miktarını hangi komut düzenler?

A) SnapB) PeditC) İmlecD) Grid
Soru 5

Noktaların meydana getirdiği bir ızgara oluşturulmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) OsnapB) SnapC) PeditD) Grid
Soru 6

Çerçeve çizgilerini kalınlaştırmaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) DrawB) PeditC) GridD) Snap
Soru 7

Mutlak koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,YB) XC) YD) @X,Y
Soru 8

Açısal koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,Y B) @L
C) @L>X D) Açı>@L
Soru 9

Ardışık koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,YB) XC) YD) @X,Y
Soru 10

Screen menü, hangi ana menünün altında yer alır?

A) Draw B) Format
C) Tools D) Edit
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD ana menülerinden değildir?

A) View B) İnsert
C) Help D) Screen
Soru 12

Autocad programında ardışık çizgiler çizmeye yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Limits B) Line
C) Circle D) Polyline
Soru 13

Çokgen çizmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Circle B) Polyline
C) Line D) Polygon
Soru 14

Autocad programında yay çizmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ellipse B) Spline
C) Circle D) Arc
Soru 15

"Pline" komutu ile çizilen çizgilerin kalınlığını hangi komutla düzenleriz?

A) LineB) PeditC) WithD) Pline
Soru 16

Çizim komutlarının bulunduğu araç çubuğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tools B) Draw
C) Format D) Modify
Soru 17

Kapalı alanları taramak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatch B) Text
C) Rectangle D) Render
Soru 18

Autocad programında aşağıdakilerden hangisi draw menüsünde yer almaz?

A) HatchB) TextC) ArcD) Line
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi son tanımlanan noktayı ilk tanımlanan noktaya birşleştirir?

A) CloseB) UndoC) OrthoD) Dyn
Soru 20

Ölçülendirme komutlarının bulunduğu araç çubuğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tools B) Dimension
C) Draw D) Modify
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 30 soru listeleniyor