SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Soğutma Meslek Resmi Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD programında çizilen bir nesneyi diğer projelerde de kullanmak amacıyla çalışmanın kaydedilmesi işlemidir?

A) Block (öbek) oluşturma B) Block çağırma
C) Tarama D) Hatch
E) Array

Soru 2

AutoCAD programında çizgi özelliklerini değiştirmek için kullanılan “özellikler” komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) AdcenterB) BlockC) Properties
D) InsertE) Template

Soru 3

AutoCAD programında çizimleri kaydetmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) OpenB) PrintC) PlotD) SaveE) Layer

Soru 4

AutoCAD programında çizimle ilgili bilgilerin (çizenin adı, çizimin adı, malzeme sayısı vb.) yer aldığı kâğıdın ya da çizimin altında bulunan kısmın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazım kılavuzu B) Antet
C) Belge D) Liste
E) Settings

Soru 5

AutoCAD programında çizimler üzerinde akıllı ölçülendirme yapmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) RotateB) MirrorC) Display
D) DimensionE) Text

Soru 6

AutoCAD programında çizilen çizgilerin kesişen kısımlarını budayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) MirrorB) LineC) Block
D) ArrayE) Trim

Soru 7

AutoCAD programında nesneleri bir orijin noktası etrafında döndüren komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) RotateB) PolylineC) Circle
D) DrawE) Erase

Soru 8

AutoCAD programında çizimi yapılan herhangi bir objenin simetriğini oluşturmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) AntetB) PlotC) Mirror
D) Save asE) Hatch

Soru 9

AutoCAD programında flanş çizimlerinde cıvata deliklerini bir merkez etrafında dağıtmaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) RectangleB) Polar ArrayC) Arc
D) CircleE) Dimension

Soru 10

AutoCAD programı ile hazırlanan çizim dosyalarının uzantısı hangisidir?

A) .docB) .exeC) .comD) .dwg

Soru 11

AutoCAD programında yeni bir çizim oluşturma komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) OpenB) CloseC) NewD) Save

Soru 12

AutoCAD programında oluşturulan bir çizimi kaydetme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) New B) Open
C) Save As D) Save

Soru 13

Autocad programında imlecin ekranda atlama miktarını hangi komut düzenler?

A) SnapB) PeditC) İmlecD) Grid

Soru 14

AutoCAD programında noktaların meydana getirdiği bir ızgara oluşturulmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) OsnapB) SnapC) PeditD) Grid

Soru 15

Autocad programında çizgileri düzenlemeye ve kalınlaştırmaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) DrawB) PeditC) GridD) Snap

Soru 16

Mutlak koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,YB) XC) YD) @X,Y

Soru 17

Autocad programında açısal koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,Y B) @L
C) @L>X D) Açı>@L

Soru 18

Autocad programında ardışık koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,YB) XC) YD) @X,Y

Soru 19

Autocad programında screen menüsü hangi ana menünün altında yer alır?

A) Draw B) Format
C) Tools D) Edit

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD ana menülerinden değildir?

A) View B) İnsert
C) Help D) Screen
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 39 soru listeleniyor