SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Soğutma Meslek Resmi Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi AutoCAD programında çizilen bir nesneyi diğer projelerde de kullanmak amacıyla çalışmanın kaydedilmesi işlemidir?

A) Block (öbek) oluşturma B) Block çağırma
C) Tarama D) Hatch
E) Array

Soru 2

AutoCAD programında çizgi özelliklerini değiştirmek için kullanılan “özellikler” komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) AdcenterB) BlockC) Properties
D) InsertE) Template

Soru 3

AutoCAD programında çizimleri kaydetmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) OpenB) PrintC) PlotD) SaveE) Layer

Soru 4

AutoCAD programında çizimle ilgili bilgilerin (çizenin adı, çizimin adı, malzeme sayısı vb.) yer aldığı kâğıdın ya da çizimin altında bulunan kısmın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazım kılavuzu B) Antet
C) Belge D) Liste
E) Settings

Soru 5

AutoCAD programında çizimler üzerinde akıllı ölçülendirme yapmayı sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) RotateB) MirrorC) Display
D) DimensionE) Text

Soru 6

AutoCAD programında çizilen çizgilerin kesişen kısımlarını budayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) MirrorB) LineC) Block
D) ArrayE) Trim

Soru 7

AutoCAD programında nesneleri bir orijin noktası etrafında döndüren komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) RotateB) PolylineC) Circle
D) DrawE) Erase

Soru 8

AutoCAD programında çizimi yapılan herhangi bir objenin simetriğini oluşturmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) AntetB) PlotC) Mirror
D) Save asE) Hatch

Soru 9

AutoCAD programında flanş çizimlerinde cıvata deliklerini bir merkez etrafında dağıtmaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) RectangleB) Polar ArrayC) Arc
D) CircleE) Dimension

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çizilen bir nesneyi diğer projelerde de kullanmak amacıyla çalışmanın kaydedilmesi işlemidir?

A) Array B) Block çağırma
C) Tarama D) Hatch
E) Block (öbek) oluşturma

Soru 11

Çizim programında Çizgi özelliklerini değiştirmek için kullanılan “özellikler” komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) AdcenterB) BlockC) Properties
D) InsertE) Template

Soru 12

Çizimleri kaydetmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) OpenB) PrintC) Plot
D) SaveE) Layer

Soru 13

Çizimle ilgili bilgilerin (çizenin adı, çizimin adı, malzeme sayısı vb.) yer aldığı kâğıdın ya da çizimin altında bulunan kısmın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazım kılavuzuB) AntetC) Belge
D) ListeE) Settings

Soru 14

Çizilen çizgilerin kesişen kısımlarını budayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) MirrorB) LineC) Block
D) ArrayE) Trim

Soru 15

Çizim programında nesneleri bir orijin noktası etrafında döndüren komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) RotateB) PolylineC) Circle
D) DrawE) Erase

Soru 16

Çizimi yapılan herhangi bir objenin simetriğini oluşturmak için kullanılan çizim komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) AntetB) PlotC) Mirror
D) Save asE) Hatch

Soru 17

Flanş çizimlerinde cıvata deliklerini bir merkez etrafında dağıtmaya yarayan çizim komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) RectangleB) Polar ArrayC) Arc
D) CircleE) Dimension

Soru 18

AutoCAD programı ile hazırlanan çizim dosyalarının uzantısı hangisidir?

A) .docB) .exeC) .comD) .dwg

Soru 19

AutoCAD programında yeni bir çizim oluşturma komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) OpenB) CloseC) NewD) Save

Soru 20

AutoCAD programında oluşturulan bir çizimi kaydetme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) New B) Open
C) Save As D) Save
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 72 soru listeleniyor