SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Kazan Bakım Meslek Resmi Soruları


Soru 1

Suyun şebeke basıncıyla kolon sistem dağıtımında kullanıcı sayaçlarının yeri neresidir?

A) Bina bahçesinde B) Bodrum katında
C) Daire girişlerinde D) Çatı katında

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi dizi sistemde suyu tek hattan alarak katlara dağıtan elemandır?

A) Dağıtıcı (kollektör)
B) Havalık
C) Su deposu
D) Hidrofor (Basınçlama deposu)

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde dizi sistemde kullanılan dağıtıcı çıkışına konulan armatürlerin sırası doğru verilmiştir?

A) Sayaç-Vana-Vana B) Sayaç-Vana-Çek valf
C) Çek valf-Sayaç-Çek valf D) Vana -Sayaç-Vana

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi depolu dağıtım sistemlerinde su deposu üzerinde bulunan bağlantılardan değildir?

A) Taşma borusu bağlantısı
B) Manometre bağlantısı
C) Havalık
D) Tesisat gidiş suyu bağlantısı

Soru 5

Hidroforlarda basınçlı su çıkışı hidroforun su bölgesindeki alt taraftan yapılır.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Hidroforların kompresör giriş bağlantıları üst kısmındaki hava bölgesinden yapılır.

Doğru      Yanlış

Soru 7

Hidroforlar çatı katına konulur.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Pompa suyu depodan alarak hidrofora basar.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Yüksek binalarda akma basıncını dengede tutmak için basınç bölgeli sistem uygulanır.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Su depolarına şebeke suyu girişi deponun üst seviyesinden yapılır.

Doğru      Yanlış

Soru 11

AutoCAD programı ile hazırlanan çizim dosyalarının uzantısı hangisidir?

A) .docB) .exeC) .comD) .dwg

Soru 12

AutoCAD programında yeni bir çizim oluşturma komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) OpenB) CloseC) NewD) Save

Soru 13

AutoCAD programında oluşturulan bir çizimi kaydetme komutu aşağıdakilerden hangisidir?

A) New B) Open
C) Save As D) Save

Soru 14

Autocad programında imlecin ekranda atlama miktarını hangi komut düzenler?

A) SnapB) PeditC) İmlecD) Grid

Soru 15

AutoCAD programında noktaların meydana getirdiği bir ızgara oluşturulmasını sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) OsnapB) SnapC) PeditD) Grid

Soru 16

Autocad programında çizgileri düzenlemeye ve kalınlaştırmaya yarayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) DrawB) PeditC) GridD) Snap

Soru 17

Mutlak koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,YB) XC) YD) @X,Y

Soru 18

Autocad programında açısal koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,Y B) @L
C) @L>X D) Açı>@L

Soru 19

Autocad programında ardışık koordinatlarla çizim yaparken nokta koordinatlarının klavyeden yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) X,YB) XC) YD) @X,Y

Soru 20

Autocad programında screen menüsü hangi ana menünün altında yer alır?

A) Draw B) Format
C) Tools D) Edit
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 53 soru listeleniyor