SORU BANKASI Filtrele

Analitik Test Laboratuvarı Soruları


Soru 1

Numune alma belirsizliği büyük ve iyileştirilemiyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

A) Kesinliği fazla olan analiz metodu seçilmelidir.
B) Doğruluğu fazla olan analiz metodu seçilmelidir.
C) Kesinliği az fakat hızlı bir analiz metodu seçilmelidir.
D) Doğruluğu az fakat hızlı bir analiz metodu seçilmelidir.

Soru 2

Asit tipi indikatörlerde ortamın rengini aşağıdakilerden hangisi tayin eder?

A) [IndH] / [Ind¯ ] B) [IndOH] / [Ind+]
C) [IndH] D) [Ind¯ ]

Soru 3

Numunenin suda bekletilme süresini belirleyen faktörler aşağıdakilerden hangisinde tam olarak açıklanmıştır?

A) Sıcaklık
B) İyonların suda çözünürlüğü
C) İyonların molekül yapısı
D) Numune yüzeyine tutunan iyonların molekül yapısı ve ortamın sıcaklığı

Soru 4

Elektrometrik yöntemle pH tayininde ölçülen elektromotor kuvveti aşağıdaki parametrelerden hangisine bağlıdır?

A) Gümüş elektrodun potansiyeli
B) Kalomel elektrodun potansiyeli
C) Cam zar ve pH'sı ölçülecek çözelti arasındaki potansiyel
D) Kalomel elektrot ve pH'sı ölçülecek çözelti arasındaki potansiyel

Soru 5

Alev denemesi yapılırken ucunda örnek olan platin tel ilk olarak alevin hangi bölgesine tutulur?

A) 1-2 aralığına
B) 3-4 aralığına
C) 5 numaralı (en soğuk) bölgeye
D) 6 numaralı (en sıcak) bölgeye

Soru 6

Kobalt bulunan ortamda Nikeli tanımak için hangi ayraç kullanılır?

A) Amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi
B) Bazik ortamda Dimetilglioksim (C4H8O2N2) çözeltisi
C) Amonyum (NH4+) çözeltisi
D) Sodyum fluorür (NaF) çözeltisi

Soru 7

Demir bulunan bir ortamda manganı tanımak için hangi ayraç kullanılır?

A) Sodyum bizmutat (NaBiO3) çözeltisi
B) Alkollü Amonyum tiyosiyanat (NH4SCN) çözeltisi
C) Sodyum fluorür (NaF)
D) Amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi

Soru 8

Al+3 ve CrO4- 2 iyonları bulunan çözeltide Al+3 iyonunu ayırmak için hangi ayraç kullanılır?

A) Amonyum tiyosiyanat (NH4SCN) çözeltisi
B) Potasyum tiyosiyanat (KSCN) çözeltisi
C) Asetik asit (CH3COOH)
D) Amonyum klorür (NH4Cl ) ve Amonyum hidroksit (NH4OH)

Soru 9

Mangan bulunan ortamda kobaltı tanımak için hangi ayraç kullanılır?

A) Sodyum fluorür (NaF)
B) Alkollü Amonyum tiyosiyanat (NH4SCN) çözeltisi
C) Sodyum bizmutat (NaBiO3) çözeltisi
D) Amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi

Soru 10

Kadmiyum ve bakır iyonlarının tetrasiyanür komplekslerinin bulunduğu ortamda bakırı tanımak için hangi ayraç kullanılır?

A) Sodyum fluorür (NaF)
B) Amonyum hidroksit (NH4OH) çözeltisi
C) H2S çözeltisi
D) Amonyum klorür (NH4Cl) çözeltisi

Soru 11

Kuru kül etme, laboratuvar ortamında kurutma işlemidir.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Yaş kül etme, organik numunelerin hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit, perklorik asit veya bu asitlerin karışımı gibi sıvı yükseltgen reaktiflerle yükseltgenerek parçalanma işlemidir.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Kral suyu, 3 hacim derişik hidroklorik asit ve 1 hacim derişik nitrik asit karışımıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Üfleç deneyi, bileşiklerin soğukta kömürle indirgenmesi esasına dayanır.

Doğru      Yanlış

Soru 15

Alev denemesi, iyice temizlenmiş bakır telin kül örneğine daldırılarak aleve tutulmasıyla yapılır.

Doğru      Yanlış

Soru 16

İnci deneyinde, kızdırma işleminin alevin indirgen veya yükseltgen bölgesinde yapılmasına bağlı olarak soğuk incide farklı renkler oluşur.

Doğru      Yanlış

Soru 17

Spektroskopik yöntemle tayinde maddelerin Absorbans değerleri ölçülür.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Demir (II) iyonlarını demir (III) iyonlarına yükseltgemek için hidroksilamonyum klorür çözeltisi kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Formaldoksim ile viyole renkli kompleks veren demir (II) iyonları, mangan tayininde bozucu etki gösterir. Bozucu etki, EDTA ve Hidroksilamonyum klorür / amonyak ilavesi ile azaltılır.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Krom tayininde aşırı klorür iyonları, gümüş nitratla çöktürüldükten sonra gümüş peroksit ile yükseltgenir ve ayrılır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 59 soru listeleniyor