SORU BANKASI Filtrele

Boyama Teknikleri Soruları

1.  

Hedef renk tutturulmamışsa tekrar birden fazla reçete oluşturulur.

Doğru      Yanlış
2.  

Işık kabininde renk değerlendirmesi müşterinin istediği ışık türünde yapılmayabilir.

Doğru      Yanlış
3.  

Deneme boyamalarda, hedef renk için oluşturulan tahminî reçete ile boyama yapıp rengi tutturmamıza rehber olacak bir ön renk bulunur.

Doğru      Yanlış
4.  

Kartelada renk örneklerinin yanında rengin adı, numarası ve müşteri ismi yer alır.

Doğru      Yanlış
5.  

Hedef renk ile boyanmış renk numunelerinin karşılaştırılmasından sonra renk bulunmuşsa sonuçların müşteriye bildirilmesine gerek yoktur.

Doğru      Yanlış
6.  

Birden fazla boyar maddenin karışımı ile yeni bir renk oluşturmaya kombinasyon denir.

Doğru      Yanlış
7.  

Boyar madde seçiminde boyamadan sonra yapılacak işlemler dikkate alınmaz.

Doğru      Yanlış
8.  

Spektrofotometrede reçete boya fiyatı hesaplaması yapılabilir.

Doğru      Yanlış
9.  

Boyama esnasında kullanılacak kimyasal maddelerin belirlenmesinde boyar madde üretici firmaların tavsiyeleri dikkate alınmaz.

Doğru      Yanlış
10.  

Işık kabininde renk değerlendirmesi müşterinin istediği ışık türünde yapılır

Doğru      Yanlış
11.  

Aşağıdakilerden hangisi, sadece selüloz esaslı liflere uygulanan ön terbiye işlemidir?

A) Karbonizasyon B) Merserizasyon
C) Termofikse D) Ağırlaştırma
12.  

Yünün karbonizasyon işlemi aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi ile yapılır?

A) Sodyum Karbonat B) Sodyum Hidroksit
C) Sülfürik Asit D) Hidrojen Peroksit
13.  

Serisin uzaklaştırma aşağıdaki liflerden hangisine uygulanan ön terbiye işlemidir?

A) ipek B) Poliamid
C) Pamuk lifleri D) Polyester lifleri
14.  

Açık renge boyanacak pamuk lifine aşağıdaki işlemlerden hangisi kesinlikle yapılmaz?

A) Karbonizasyon B) Yakma
C) Kaynatma D) Ağartma
15.  

Siyah renge boyanacak yüzeyi düzgün olması istenen yünlü kumaşa ön terbiye işlemlerinden hangisi özellikle yapılmaz?

A) Dinkleme B) Yakma
C) Karbonizasyon D) Bazik işlemler
16.  

Aşağıdakilerden hangisi ön terbiye proses sırasını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Müşteri isteği
B) işletme çalışma sistemi
C) Materyalin cinsi
D) Kimyasal madde miktarı
17.  

Aşağıdakilerden hangisi, sentetik liflere uygulanan ön terbiye işlemidir?

A) Merserizasyon B) Termofikse
C) Karbonizasyon D) Krablama
18.  

Aşağıdakilerden hangisi, sentetik lif gruplarından biri değildir?

A) Poliester lifleri
B) Poliamid lifleri
C) Rejenere selülozik lifler
D) Polivinil lifleri
19.  

Asidik ortamda boyama yapılmış ise ………………………… ortamda nötralizasyon işlemi yapılır.

20.  

Tekstil materyallerinin renklendirilmesinde kullanılan ve kimyasal bağlarla bağlanan maddelere ………………………… denir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 94 soru listeleniyor