SınavMatik bağışlarınızla daima güncel ve daha yeni.
SORU BANKASI Filtrele

Boyama Teknikleri Soruları


Soru 1

Hedef renk tutturulmamışsa tekrar birden fazla reçete oluşturulur.

Doğru      Yanlış

Soru 2

Işık kabininde renk değerlendirmesi müşterinin istediği ışık türünde yapılmayabilir.

Doğru      Yanlış

Soru 3

Deneme boyamalarda, hedef renk için oluşturulan tahminî reçete ile boyama yapıp rengi tutturmamıza rehber olacak bir ön renk bulunur.

Doğru      Yanlış

Soru 4

Kartelada renk örneklerinin yanında rengin adı, numarası ve müşteri ismi yer alır.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Hedef renk ile boyanmış renk numunelerinin karşılaştırılmasından sonra renk bulunmuşsa sonuçların müşteriye bildirilmesine gerek yoktur.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Birden fazla boyar maddenin karışımı ile yeni bir renk oluşturmaya kombinasyon denir.

Doğru      Yanlış

Soru 7

Boyar madde seçiminde boyamadan sonra yapılacak işlemler dikkate alınmaz.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Spektrofotometrede reçete boya fiyatı hesaplaması yapılabilir.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Boyama esnasında kullanılacak kimyasal maddelerin belirlenmesinde boyar madde üretici firmaların tavsiyeleri dikkate alınmaz.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Işık kabininde renk değerlendirmesi müşterinin istediği ışık türünde yapılır

Doğru      Yanlış

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, sadece selüloz esaslı liflere uygulanan ön terbiye işlemidir?

A) Karbonizasyon B) Merserizasyon
C) Termofikse D) Ağırlaştırma

Soru 12

Yünün karbonizasyon işlemi aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi ile yapılır?

A) Sodyum Karbonat B) Sodyum Hidroksit
C) Sülfürik Asit D) Hidrojen Peroksit

Soru 13

Serisin uzaklaştırma aşağıdaki liflerden hangisine uygulanan ön terbiye işlemidir?

A) ipek B) Poliamid
C) Pamuk lifleri D) Polyester lifleri

Soru 14

Açık renge boyanacak pamuk lifine aşağıdaki işlemlerden hangisi kesinlikle yapılmaz?

A) Karbonizasyon B) Yakma
C) Kaynatma D) Ağartma

Soru 15

Siyah renge boyanacak yüzeyi düzgün olması istenen yünlü kumaşa ön terbiye işlemlerinden hangisi özellikle yapılmaz?

A) Dinkleme B) Yakma
C) Karbonizasyon D) Bazik işlemler

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ön terbiye proses sırasını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Müşteri isteği B) işletme çalışma sistemi
C) Materyalin cinsi D) Kimyasal madde miktarı

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, sentetik liflere uygulanan ön terbiye işlemidir?

A) Merserizasyon B) Termofikse
C) Karbonizasyon D) Krablama

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, sentetik lif gruplarından biri değildir?

A) Poliester lifleri
B) Poliamid lifleri
C) Rejenere selülozik lifler
D) Polivinil lifleri

Soru 19

Asidik ortamda boyama yapılmış ise ………………………… ortamda nötralizasyon işlemi yapılır.


Soru 20

Tekstil materyallerinin renklendirilmesinde kullanılan ve kimyasal bağlarla bağlanan maddelere ………………………… denir.

Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 94 soru listeleniyor