SORU BANKASI Filtrele

Bitki Koruma Makineleri Soruları


Soru 1

Pülverizatör pompaları hangi çalışma saati sonunda yağları değiştirilir?

A) 96B) 100C) 150D) 200

Soru 2

Supapların ters takılması sonucu hangisi gerçekleşir?

A) Pompa Zarar Görür B) Pompa Verimi Düşer
C) Pompa Yağ Seviyesi Düşer D) Filter zarar görür

Soru 3

Emme filtersini söküp takarken filtre contası yağlanmalıdır. Neden?

A) Toz Kapmaması İçin B) Hava Emmesi İçin
C) Sızdırmazlık Sağlanması İçin D) Kolay takılıp sökülmesi için

Soru 4

Boruları ve armetürleri kontrolederken kuyruk mili kaç dev./dk olmalıdır?

A) 540B) 670C) 135D) 540/2

Soru 5

Yapışmış ve zedelenmiş supaplar hangi arızalara neden olur?

A) Su veyağ karışır
B) Memeler zarar görür
C) Manometrede titreme olur
D) Hortumlar zarar görür

Soru 6

Tırmıklar çalışmadan sonar uçları parlamıştır. Paslanmaya karşı korumak için ne yapılır?

A) Açık alanda tutulur B) Kapalı alanda tutulur
C) Gresyağı sürülür D) Toprakla örtülür

Soru 7

Merdanelerin çalışmasında aşağıdaki faktörlerden hangisi önemli değildir?

A) Dişlerin kırık oluşu
B) Paslı olmaları
C) Halkaların hareketsiz oluşu
D) Merdanenin ağırlığı

Soru 8

Kuyruk milinden hareketli II. sınıf toprak işleme aletlerinden birisi değildir?

A) Merdane B) Toprak frezesi
C) Döner tırmık D) Sarsıntılı tırmık

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toprak freze bıçaklarından birisi değildir?

A) Düz bıçak B) Tırtıllı bıçak
C) Çapa bıçağı D) Dik açılı bıçak

Soru 10

Toprak frezeleri derinlik ayarın da, sabit bıçaklı frezeler kaç cm derinliğe kadar işleyebilirler?

A) 5–10B) 10–20C) 5–15D) 15–20

Soru 11

Çapalamanın en uygun şekilde yapılabilmesi için çapa alet ve makinelerinde hangi özellik istenmez?

A) Traktöre bağlanmaları kolay olmalıdır
B) Derinlik ayar ve kumanda düzenleri olmalıdır
C) İşleme derinlikleri her yerde farlı olmalıdır
D) Çatı yüksekliği bitkiye zarar vermemelidir

Soru 12

Çatı ana kirişleri değişik profillerden ve değişik şekillerde yapılmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kare B) Dikdörtgen
C) Yuvarlak D) Üçgen

Soru 13

Uç demirleri hangi malzemeden yapılırlar?

A) Yay Çeliği B) Paslanmaz Çelik
C) Döküm D) Adi çelik

Soru 14

Sivri parmaklı veya parçalı disklerin uygun aralıklarla bir mil üzerine dizilerek meydana gelen ünitelerden oluşur. Aşağidakilerden hangisi tanımlanmıştır?

A) Sabit ayaklı çapa B) Döner çapa
C) Frezeli ara çapa makinesi D) İz kabartıcı

Soru 15

Pülverizatörün görevi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Sıvı ilacı homojen ve eşit basınç altında ileten makinelerdir
B) memelere basınç gönderirler
C) püskürtme işlemi yaparlar
D) Pompaları hareket ettirirler

Soru 16

400 l’lik bir tarla pülverizatörünün hidrolik karıştırıcısının kapasitesi kaç l/dk. olmalıdır?

A) 10B) 20C) 40D) 80

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi pompanın arızasız ve randımanlı çalışmasını sağlar?

A) Karıştırıcı B) Supap
C) Filtre D) Piston

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisiyle çalışma basıncını okuyabiliriz?

A) Barometre B) Termometre
C) Armatür D) Manometre

Soru 19

Manometrelerin pülverizasyon sırasındaki titreşimden etkilenmemeleri için hangisi tercih edilmelidir?

A) Gliserinli Manometreler B) Gliserinsiz Manometreler
C) 5 Bar D) 20 Bar

Soru 20

Pülverizatörlerin görevi; sıvı ilacı devamlı aynı konsantrasyonda ve eşit basınç altında ileterek bitki koruma işlemini mümkün kılmaktır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 76 soru listeleniyor