SORU BANKASI Filtrele

Bitki Bakım-gübreleme Alet ve Makineleri Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi bitki sıra araları bakımında kullanılan alet ve makinelerden değildir?

A) Döner çapalar
B) Gübreli ara çapa makinesi
C) Çayır tırmığı
D) Border disk
2.  

işleyici organların her türlü engebede dik olması ve iş genişliğine bağlı olmadan toprağı aynı açıda kesebilmesi için hangi bağlama sistemi kullanılır?

A) Paralel konum bağlama sistemi
B) Seri konum bağlama sistemi
C) Çapraz konum bağlama sistemi
D) Karışık konum bağlama sistemi
3.  

Soya, şeker pancarı, ayçiçeği gibi bitkilerin ekiminde sıra arası, traktörün arka tekerlek iz genişliğinin ne kadarı uygulanırsa iyi bir çapalama yapılabilir?

A) 1/2B) 1/3C) 1/4D) 1/5
4.  

Gübreli ara çapa makinesi ile çalışırken tavsiye edilen çalışma hızı ne kadardır?

A) 2 km/h B) 6 km/h
C) 10 km/h D) 12 km/h
5.  

Gübreli ara çapa makinesi zincirlerinin kontrolünde zincir esnemesi, hareket veren ve alan dişlilerin dingil mesafesinin en fazla ne kadarı olmalıdır?

A) % 1B) % 2C) % 3D) % 4
6.  

Gübreli ara çapa makinesinde gübre hareket iletim düzeni hareketini nerden alır?

A) Traktör tekerleğinden
B) işleyici organlardan
C) Destek tekerinden
D) Makine tekerinden
7.  

Listerlerde yüksekliği ayarlanabilir şekilde çatıya bağlanabilen ve aynı zamanda derinliği ayarlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üç nokta askı düzeni B) Bağlama çatısı
C) Bağlama kolu D) Uç demiri
8.  

Aşağıdakilerden hangisi listerin işleyici organ parçalarından biri değildir?

A) Batarya B) Uç demiri kanatları
C) Uç demiri D) Uç demiri
9.  

Aşağıdaki bakımlardan hangisi listerlere ait değildir?

A) Aşınmış bağlantı elemanlarını değiştirmek
B) Aleti kapalı bir yerde muhafaza etmek
C) Aşınmış ve bozulmuş diskleri değiştirmek
D) Aleti yağlamak
10.  

Aşağıdakilerden hangisi işleyici organların hareketlerini aldığı, bağlama çatısına bağlı dişli kutusundan döndürülen parçadır?

A) Destek tekeri B) Ana mil
C) Kazayağı D) Yol ve iş durum pimi
11.  

Freze ayakları tarafından işlenen toprağın bitki üzerine atılmasını önleyen parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zincir dişli kutusu B) Koruyucu kapak
C) Ana mil D) Dişli kutusu
12.  

Frezeli ara çapa makinesinde dişli kutusu yağları ne zaman değiştirilmelidir?

A) 200 saatte
B) 500 saatte
C) 1000 saate
D) Firmanın tavsiye ettiği saatte
13.  

Malç serme merdanesinin serdiği macı bastırma ve aynı zamanda setti düzeltme işini yapan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Destek tekeri B) Malç bastırma tekeri
C) Bastırma merdanesi D) Fide çakma ünitesi
14.  

Malç genişliğince bağlama çatısına plastik yataklarla bağlanan ve maçlı serme görevi gören parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bastırma merdanesi B) Malç serme merdanesi
C) Malç bastırma tekeri D) Yan pulluklar
15.  

Aşağıdakilerden hangisi malç serme makinesi parçalarından değildir?

A) Yan pulluklar B) Dişli kutusu
C) Destek tekeri D) Fide çakma ünitesi
16.  

Pamuk, mısır, patates gibi bitkilerin ekiminde sıra arası, traktörün arka tekerlek iz genişliğinin ne kadarı uygulanırsa iyi bir çapalama yapılabilir?

A) 1/2B) 1/3C) 1/4D) 1/5
17.  

Bağlama çatısına sağlı sollu bağlanan ve çapalama derinliğini sağlayan sabit ayaklı çapa aleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağlama çatısı B) iki kenarlı uç demiri
C) Korucu disk D) Destek tekeri
18.  

Sabit ayaklı çapa aleti ile çalışırken hidrolik kumanda kolunun hangi konumda olması gerekir?

A) Pozisyon konumu B) Yüzücü konum
C) Çeki konumu D) Denge konumu
19.  

Gübreli ara çapa makinesi zincir ve dişlilerinin temizliğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Deterjan B) Antifriz
C) Gazyağı veya benzin D) Su
20.  

Border disklerde birden fazla diski birbirine bağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üç nokta askı düzeni B) Disk
C) Bağlama çatısı D) Batarya
Seçilen
Soru
Sayısı
0
123
3 Sayfada Toplam 47 soru listeleniyor