SORU BANKASI Filtrele

Bitki Bakım-gübreleme Alet ve Makineleri Soruları

Soru 1

Pülverizatör pompaları hangi çalışma saati sonunda yağları değiştirilir?

A) 96B) 100C) 150D) 200
Soru 2

Supapların ters takılması sonucu hangisi gerçekleşir?

A) Pompa Zarar Görür B) Pompa Verimi Düşer
C) Pompa Yağ Seviyesi Düşer D) Filter zarar görür
Soru 3

Emme filtersini söküp takarken filtre contası yağlanmalıdır. Neden?

A) Toz Kapmaması İçin B) Hava Emmesi İçin
C) Sızdırmazlık Sağlanması İçin D) Kolay takılıp sökülmesi için
Soru 4

Boruları ve armetürleri kontrolederken kuyruk mili kaç dev./dk olmalıdır?

A) 540B) 670C) 135D) 540/2
Soru 5

Yapışmış ve zedelenmiş supaplar hangi arızalara neden olur?

A) Su veyağ karışır
B) Memeler zarar görür
C) Manometrede titreme olur
D) Hortumlar zarar görür
Soru 6

Tırmıklar çalışmadan sonar uçları parlamıştır. Paslanmaya karşı korumak için ne yapılır?

A) Açık alanda tutulur B) Kapalı alanda tutulur
C) Gresyağı sürülür D) Toprakla örtülür
Soru 7

Merdanelerin çalışmasında aşağıdaki faktörlerden hangisi önemli değildir?

A) Dişlerin kırık oluşu
B) Paslı olmaları
C) Halkaların hareketsiz oluşu
D) Merdanenin ağırlığı
Soru 8

Kuyruk milinden hareketli II. sınıf toprak işleme aletlerinden birisi değildir?

A) Merdane B) Toprak frezesi
C) Döner tırmık D) Sarsıntılı tırmık
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toprak freze bıçaklarından birisi değildir?

A) Düz bıçak B) Tırtıllı bıçak
C) Çapa bıçağı D) Dik açılı bıçak
Soru 10

Toprak frezeleri derinlik ayarın da, sabit bıçaklı frezeler kaç cm derinliğe kadar işleyebilirler?

A) 5–10B) 10–20C) 5–15D) 15–20
Soru 11

Çapalamanın en uygun şekilde yapılabilmesi için çapa alet ve makinelerinde hangi özellik istenmez?

A) Traktöre bağlanmaları kolay olmalıdır
B) Derinlik ayar ve kumanda düzenleri olmalıdır
C) İşleme derinlikleri her yerde farlı olmalıdır
D) Çatı yüksekliği bitkiye zarar vermemelidir
Soru 12

Çatı ana kirişleri değişik profillerden ve değişik şekillerde yapılmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kare B) Dikdörtgen
C) Yuvarlak D) Üçgen
Soru 13

Uç demirleri hangi malzemeden yapılırlar?

A) Yay Çeliği B) Paslanmaz Çelik
C) Döküm D) Adi çelik
Soru 14

Sivri parmaklı veya parçalı disklerin uygun aralıklarla bir mil üzerine dizilerek meydana gelen ünitelerden oluşur. Aşağidakilerden hangisi tanımlanmıştır?

A) Sabit ayaklı çapa B) Döner çapa
C) Frezeli ara çapa makinesi D) İz kabartıcı
Soru 15

Pülverizatörün görevi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Sıvı ilacı homojen ve eşit basınç altında ileten makinelerdir
B) memelere basınç gönderirler
C) püskürtme işlemi yaparlar
D) Pompaları hareket ettirirler
Soru 16

400 l’lik bir tarla pülverizatörünün hidrolik karıştırıcısının kapasitesi kaç l/dk. olmalıdır?

A) 10B) 20C) 40D) 80
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi pompanın arızasız ve randımanlı çalışmasını sağlar?

A) Karıştırıcı B) Supap
C) Filtre D) Piston
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisiyle çalışma basıncını okuyabiliriz?

A) Barometre B) Termometre
C) Armatür D) Manometre
Soru 19

Manometrelerin pülverizasyon sırasındaki titreşimden etkilenmemeleri için hangisi tercih edilmelidir?

A) Gliserinli Manometreler B) Gliserinsiz Manometreler
C) 5 Bar D) 20 Bar
Soru 20

Pülverizatörlerin görevi; sıvı ilacı devamlı aynı konsantrasyonda ve eşit basınç altında ileterek bitki koruma işlemini mümkün kılmaktır.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 91 soru listeleniyor