SORU BANKASI Filtrele

Çayır-mera Yem Bitkiler Soruları

1.  

Aşağıdakilerden hangisi ayrık türlerinden biri değildir?

A) Kılçıksız ayrık B) Otlak ayrığı
C) Mavi ayrık D) Yüksek otlak ayrığı
2.  

Otlak ayrığından dekara alınacak tohum miktarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10-20 kg/da B) 25-30 kg/da
C) 30-50 kg/da D) 50-60 kg/da
3.  

Aşağıdakilerden hangisi çim türlerinin kullanım alanlarından değildir?

A) Peyzaj alanı B) Hayvan otlatma
C) Kuru ot üretimi D) Ekmeklik un üretimi
4.  

Yumak türleri içerisinde diğerlerinden daha önemli kabul edilen tür hangisidir?

A) Kırmızı yumak B) Koyun yumağı
C) Kamışsı yumak D) Çayır yumağı
5.  

Aşağıdakilerden hangisi tek yıllık brom türüdür?

A) Kılçıksız brom B) Dağ bromu
C) Parlak brom D) Dik brom
6.  

Otlak ayrığının ekonomik ömrü .... yıldır.

7.  

Mavi ayrıkta başaklar .... cm uzunluğundadır.

8.  

İngiliz çiminin yapraklar .... yapıdadır.

9.  

Kamışsı yumak yaprakları ... .... renktedir.

10.  

Kılçıksız bromun alkali topraklara karşı dayanıklığı .... derecededir.

11.  

Ayrık türleri ılıman iklim bölgelerine adapte olmuş buğdaygil yem bitkileridir.

Doğru      Yanlış
12.  

Ayrık türlerinin su ihtiyaçları oldukça fazladır.

Doğru      Yanlış
13.  

Çim bitkisi uygun sıcaklıklarda kışın da gelişimini devam ettirebilir.

Doğru      Yanlış
14.  

Yumak bitkisinin sadece çok yıllık türleri bulunmaktadır.

Doğru      Yanlış
15.  

Kılçıksız brom uzun süren kuraklık döneminde dinlenmeye geçer.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0