SORU BANKASI Filtrele

Bitki Yetiştirme Soruları

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tohumla üretimin kullanım nedenlerinden değildir?

A) Yeni çeşitlerlerin elde edilmesi
B) Yeterince anaç bitki bulunmaması
C) Kültür süresinin uzun olmaması
D) Ekimin kolay olması
Soru 2

Hangisi tohumda aranılan özelliklerdendir?

A) Yüksek çimlenme yeteneğine sahip olması
B) Serpme ekim yapılabilmesi
C) Tohumların iri olması
D) Renkli olması
Soru 3

Tohumların toplanması için en uygun zaman hangisidir?

A) Sabah saatlerinde, bitkiler sulandıktan sonra
B) Akşam saatlerinde ve yağışlı olmayan günlerde
C) Sabah saatleri
D) Öğlen saatlerinde, bitkiler sulandıktan sonra
Soru 4

Tohumların saklanması için en uygun başlangıç sıcaklığı hangisidir?

A) 20–25 °C B) 25–30 °C
C) 40–45 °C D) 25–45 °C
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi tohumun dış kalitesi özelliklerinden değildir?

A) Temizlik B) Parlaklık
C) Tanelerin doluluğu D) Tat
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi çimlenme hızının tanımıdır?

A) Tohumların belirli bir yüzdeye erişebilmesi için gereken gün sayısı
B) Çimlenmede ki yüzde miktarı
C) Tohumun solunum hızı
D) Tohumun çimlenmede ki kalitesi
Soru 7

İnce ve küçük tohumlarda hangi ekim yöntemi uygulanır?

A) Sıraya ekim B) Ayrı ayrı ekim
C) Serpme ekim D) Tek tek ekim
Soru 8

Çimlenen tohumlarda şaşırtma ne zaman yapılır?

A) Tohumlar çimlenir çimlenmez
B) 2–3 gerçek yapraklı iken
C) Büyüdüklerinde
D) Kotiledon yaprakları çıkınca
Soru 9

Spor ekimi hangi aylarda yapılır?

A) Ağustos-eylül veya aralık –mart
B) Ağustos-aralık
C) Kasım- aralık
D) Ağustos- mart
Soru 10

Sporlarda çimlendikten sonra ilk görülen doku hangisidir?

A) Potasyum B) Çenek
C) Protalyum D) Kotiledon
Soru 11

Vegatatif üretimde bitkinin hangi kısmı kullanılmaz?

A) Gövde B) Yaprak
C) Kök D) Spor
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi vegatatif üretimin tercih sebeplerden değildir?

A) Daha kolay ve hızlı üretime uygun olması
B) Oluşan her bitki ana bitkinin bütün genetik özelliklerini taşıması
C) Üretim zamanın tohuma göre daha uzun olması
D) Yeterince anaç bitki bulunması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bitkiden alınma zamanlarına göre gövde çeliği değildir?

A) Yumuşak çelik B) Yarı odun çeliği
C) Odun çeliği D) Kök çeliği
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yaprak ve yaprak-göz çeliklerine örnek değildir?

A) Paşa kılıcı B) Syngonium
C) Afrika menekşesi D) Difenbahya
Soru 15

Aşılanmış yeni bitkide bitkinin genotipini hangisi belirler?

A) Kalem B) Kallus
C) Anaç D) Kambiyum
Soru 16

Göz aşılarında hangi kalem kullanılır?

A) Üzerinde bir göz bulunup odun parçası içermeyen kalem
B) Üzerinde iki göz bulunduran kalem
C) Sadece odun bulunduran kalem
D) Üzerinde üç–dört göz bulunduran, 5–10 cm uzunluğunda kalem
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kalem aşı yöntemi değildir?

A) Bindirme aşı B) Yarma aşı
C) Durgun aşı D) Yanaştırma aşı
Soru 18

Toprak altında ve yüzeyinde yatay olarak büyüyen gövde hangisidir?

A) Yumrular B) Stolonlar
C) Rizomlar D) Soğanlar
Soru 19

Hangisi doku kültürü yöntemi değildir?

A) Protoplazma B) Embriyo
C) Stoplazma D) Kallus
Soru 20

Daldırma ile üretimde bitkide aranılan özellik hangisidir?

A) Esnek ve kıvrılabilir olmalı B) Hastalıksız olmalı
C) Genç bitki olmalı D) Kolay köklenebilmeli
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 107 soru listeleniyor