SORU BANKASI Filtrele

Camı Alevle Şekillendirme Soruları

Soru 1

Oksijen, LPG ve hava basıncını ateşe dönüştüren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kompresör B) Hava fitresi
C) Şalümo D) Mandrel
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi baget cam şekillendirmede kullanılan araç gereçlerden değildir?

A) Grafit şekillendirme B) Pense
C) Mandrel D) Turnet
Soru 3

Oksijenin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

A) OB) FEC) COD) CI
Soru 4

LPG içeriğinde % 70 butan, %40 propan gazları bulunmaktadır.

Doğru      Yanlış
Soru 5

Şalümolarda elektrik ve LPG kullanılabilir.

Doğru      Yanlış
Soru 6

Hava kurutma ve kompresörden gelen kirli atıkların şalümoya gitmesini sadece su filtresi sağlar.

Doğru      Yanlış
Soru 7

Üfleme çubuğunun diğer adı nedir?

A) FongaB) UvroC) PipoD) Fısk
Soru 8

Vakum yöntemi camcılıkta ....... ....... yöntemidir. Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Cam alma B) Cam taşıma
C) Cam ısıtma D) Cam kavrama
Soru 9

Pota fırınında kullanılacak pipoların en uygun ısıtması .............. de olanıdır.

A) Tromelde B) Fırında
C) Beklerle D) Uvroda
Soru 10

Yuvarlatma ezme işlemi ...... boyutlu, daha .... cam maden isteyen ürünler için yapılır. Daha ....... ürünler için kepçeleme ile fıska yapılır.

Yukarıdaki cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Büyük, çok, az B) Az, küçük, kepçeleme
C) Küçük, az, kepçeleme D) Küçük, az, büyük
Soru 11

Temizlenmiş üfleme çubuğu (pipo) veya çubukların bekletildiği demirden yapılmış gereçlere ne denir?

A) Askı B) Yuvarlama
C) Ezme demiri D) Fonga
Soru 12

El kepçesi daha ............ ve .......... cidarlı ürünler için kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi boşluklara en uygunudur?

A) Küçük, kalın cidarlı B) Büyük, ince cidarlı
C) Büyük, kalın cidarlı D) Küçük, ince cidarlı
Soru 13

Ürün biçimi yuvarlak değil de silindir biçimine yakın ise kepçeyi ters çevirerek ters kepçeleme ile veya ................ ile silindire yakın duruma getirilir.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Fonga B) Yer kepçesi
C) Kaşık kepçe D) El kepçesi
Soru 14

Kepçe yapışığı olmaması için kepçenin iyi ............. olması ve madenin hızlı bir şekilde döndürülmesi gerekir.

Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kurulanmış B) Döndürülmesi
C) Çevrilmesi D) Sulanmış
Soru 15

“Dipleme” ne demektir?

A) Kapenin diplenmesidir.
B) Pipo ucundaki sıcak camın dip kısmının düzgün ıslak bir yüzeye değdirilmesidir.
C) Sıcak camın dip kısmının döndürülmesidir.
D) Sıcak camın havada çevrilmesidir.
Soru 16

Kapeden ayırdığı ürünü, kapsüller yardımı ile tromelde 1500 dereceye maruz kalarak ısıtan ve ağızda bir form oluşmasına yardımcı olan tezgâh elemanı kimdir?

A) Madenci B) Kızartmacı
C) Fıskacı D) Çubukcu
Soru 17

Bu üfleme grubunda çalışılan ürünlerde, yüksek el imalatı becerisi ortaya çıkmakta ve aynı zamanda insan kuvveti ile dayanıklılığının ön plana çıktığı görülmektedir.

Bu cümlede geçen üfleme grubu hangisidir?

A) Küçük üfleme B) Orta üfleme
C) Büyük üfleme D) Orta küçük üfleme
Soru 18

Üretilecek ürünün temelini teşkil eden balonu istenilen teknik yapıda gerçekleştiren tezgâh elemanı kimdir?

A) Madenci B) Çubukçu
C) Kızartmacı D) Fıskacı
Soru 19

Soğutma tek yönden hava verilerek yapılırsa, bir tarafın soğuk olması nedeniyle o kısmın az şişmesi ile ne hatası oluşur?

A) Damar B) Taş
C) Habbe D) Cidar farkı
Soru 20

Kalıp içine püskürtülen su zerreciklerinin sıcak maden kalıba girdikten sonra buharlaşmasıdır. Buharlaşan bu su zerrecikleri ürün ile kalıp arasına girerek çok ince bir film tabakası oluşturup yüzeyin daha ............. çıkmasını sağlar.

Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sıcak B) Soğuk
C) Parlak D) Patlak
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 35 soru listeleniyor