SORU BANKASI Filtrele

Çelik Üretimi Soruları

1.  

Eski, kırık, bozuk, hurda ve kullanılması ekonomik olmayan makine, tezgâh ekipmanları, iş makinesi, kamyon, otomobil, gemi, uçak, demir yolu malzemelerinden, mermi ve iğneye kadar uzanan her türlü sanayi ürünü ile bu ürünlerin üretimi sürecinde elde edilen talaş, imalat artığı vb. gibi kullanılmayan eski ve yeni maddelere demir-çelik hurdası denir.

Doğru      Yanlış
2.  

BOF'ta çelik üretiminde ağır hurda parçalarının erimeleri uzun zaman aldığından buna karşılık hafif hurda ve kırpıntı kullanımında şarj zaman aldığından bu iki tip hurda %60 ağır hurda ve % 40 hafif hurda şeklinde harmanlanarak şarj edilir. Maden kanalının yıpranan kısımlarına kanal çamurunun sıkıştırılmasında kırıcı tabanca kullanılır.

Doğru      Yanlış
3.  

Oksijenle çelik üretimi olan oksijen konvertöründe saf oksijen kullanılır. Oksijen, enerji tesislerinde üretilerek ya da dışarıdan temin edilerek tanklara doldurulur. Tanklara doldurulan oksijen, fabrikanın ihtiyaç olan kısımlarına basınca dayanıklı borularla nakledilir.

Doğru      Yanlış
4.  

Demirin düşük oranlarda karbonla yaptığı alaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dökme demir B) Pik
C) Çelik D) Demir
5.  

Çelik üretiminde kullanılan demir cevherinin oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/2B) 2/3C) 2/5D) 3/4
6.  

Aşağıdakilerden hangisi çelik üretiminde ham madde kaynağı olarak kullanılan hurda kaçıncı sıradadır?

A) 1B) 2C) 3D) 4
7.  

Aşağıdakilerden hangisi "BOF" a şarj edilen hurdanın % kaçını ağır hurda oluşturur?

A) 20B) 40C) 55D) 60
8.  

Aşağıdakilerden hangisi "BOF" a şarj edilen hurdanın % kaçını hafif hurda oluşturur?

A) 20B) 30C) 40D) 60
9.  

Konverterde hurda yetersizliğinde soğutucu olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Soğuk pik B) Sünger demir
C) Çelik D) Pelet
10.  

BOF Çelik üretimi şarj holünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Vinç B) Hurda şarj kutusu
C) Maden taşıma potası D) Mikser
11.  

Aşağıdakilerden hangisi BOF'ta ergimiş demirin çeliğe dönüştürülmesinde kullanılan oksijenin % saflığını verir?

A) 89B) 92C) 96D) 99
12.  

BOF'ta oksijenin çeliğe üflenmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) Tüyer B) Nozul
C) Lans D) Brülör
13.  

Aşağıdakilerden hangisi BOF'ta oksijenin çeliğe üfleme süresini verir?

A) 20B) 25C) 30D) 40
14.  

Yanmış kirecin BOF'ta çelik üretiminde oluşturmuş olduğu cürufun formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) CO2B) CaCO3C) Fe2O3D) CO3
15.  

Aşağıdakilerden hangisi BOF'ta çelik üretiminde sıcak metalde çözünmüş silisyum, oksijen üflemesinin ilk olarak hangi dakikalar arasında %0,005'in altındaki seviyeye düşmesini verir?

A) 2-3B) 3-5C) 11-14D) 15-18
16.  

Oksijen konvertöründe ton çelik başına ortalama 20-50 kg arasında yanmış kireç tüketimi olur. Sifondan sonra yapılan maden akış kanalı ile cüruf kanalına atılan sönmüş kireç miktarı için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 10-15B) 20-25C) 20-50D) 40-70
17.  

Çelik; genel anlamda demirin düşük oranlarda karbonla yaptığı alaşımdır.

Doğru      Yanlış
18.  

Hurda, çelik üretiminde en büyük demir elemanı kaynağı olarak birinci sıradadır.

Doğru      Yanlış
19.  

Şarj holü; konvertöre yüklenecek sıvı ham demirin ve hurdaların şarjının yapıldığı yerdir. Burada sıvı ham demir dolu taşıma potalarını ve hurda dolu şarj kutusunu taşıyan tavan vinçleri, şarj kutusu, taşıma potası ve şarj kısmı bulunur.

Doğru      Yanlış
20.  

Konvertöre önce çelik hurdası, sonra da mikserlerden potalara alınan sıvı ham demir şarj edilir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
12
2 Sayfada Toplam 23 soru listeleniyor