SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayardan Kalıba Çıkış Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi gazete sayfası düzenlemenin temel amaçlarından değildir?

A) Dikkat çekmek
B) Görsel karakter kazandırmak
C) İçeriğin önemini vurgulamak
D) Çok sayıda haber girmek

Soru 2

Gazetelerde haber metinleri için en çok tercih edilen punto aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10B) 12C) 14D) 8

Soru 3

Gazetelerde spotlar için en çok tercih edilen punto aşağıdakilerden hangisidir?

A) 10B) 12C) 14D) 8

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi gazete sayfa tasarımını belirleyen temel etkenlerden değildir?

A) Gazetenin türü
B) Kullanılan alfabe
C) Gazetenin fiyatı
D) Sanat akımlarındaki gelişmeler

Soru 5

Yaygın kural olarak gazetelerde haber başlığı en fazla kaç satır olmalıdır.

A) 2B) 4C) 3D) 1

Soru 6

Yaygın kurallara göre genellikle dikey çizgilerin ....., yatay çizgilerin ise .... puntodan büyük olmamasına dikkat edilir.


Soru 7

Sayfayı planlamak ve düzenlemek için öncelikle sayfayı bölmemiz gerekir. Sayfayı bölmek için kullandığımız yatay ve dikey çizgilere .............. adı verilir.


Soru 8

Basılacak fotoğraflar, uygun çözünürlükte, siyah beyaz fotoğraflar için grayscale, renkli fotoğraflar için .......... modunda olmalı ve ........... formatında kaydedilmelidir.


Soru 9

Gazetelerde harf aralıkları genellikle daraltılır. Çoğunlukla ...... değeri kullanılır.


Soru 10

Sütunların genişlikleri ve sayıları konusunda bir standarttan söz etmek mümkün değildir. Ancak estetik ve okunulurluk açısından bazı yaygın kurallardan söz edilebilir. Haber metinlerinin ...... cm'den az, ..... cm'den çok olmamasına dikkat edilmelidir.


Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi haber metni düzenlenmesinde kullanılan doğru bir yöntemdir?

A) Kalın ve italik yazı stili kullanmak
B) Gövde metinlerinde büyük harf kullanmak
C) Harf aralarını açmak
D) Tırnaklı fontları kullanmak
E) Uzun metinlerde dişi yazı kullanmak

Soru 12

İnfografik hazırlanırken aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesine gerek yoktur?

A) İnfografiğin türü B) Spot haber metni
C) Yazı karakterleri D) Başlık ve metinler
E) Sembol ya da simgeler

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi başlıkların düzenlenmesinde doğru olan uygulamadır?

A) Sayfadaki tüm başlıklar Kalın (Bold) olmalıdır.
B) Alt ve üst başlık birlikte kullanılmalıdır.
C) Başlık satırı üçten fazla olmamalıdır.
D) Başlıklarda tireleme yapılmalıdır.
E) Tüm başlıklarda farklı yazı karakteri kullanılmalıdır.

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ilan ve reklam sayfalarının özelliklerinden değildir?

A) Metin ağırlıklı olması
B) İlanların kategorilere ayrılarak düzenlenmesi
C) 10 ya da 11 sütun olarak düzenlenmesi
D) Yalnızca ticari ilanlara yer verilmesi
E) Sütun sayısı ve yükseklik ölçüleri esas alınarak oluşturulması

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi spot haber metinleri düzenlenirken dikkat edilecek hususlardandır?

A) Gövde metninden daha büyük puntoda düzenlenmeli.
B) Kalın (Bold) yazı stili tercih edilmeli.
C) Genellikle ortadan hizalı olarak düzenlenmeli.
D) Aynı habere ait birden fazla spot kullanılmamalı.
E) Üst üste verilen spotlar farklı genişlikte kullanılmalı.

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi fotoğraf düzenlemede kullanılan doğru bir uygulama değildir?

A) Yan yana verilen portre fotoğrafları aynı ebatlarda olmalı.
B) Metin sarma işleminde ters U ya da ters L sargısı oluşturulmalı.
C) Fotoğraf habere ya da sayfa içine bakacak şekilde yerleştirilmeli.
D) Renkli fotoğrafların renk modu CMYK olmalı.
E) Fotoğraflar deforme edilmeden kullanılmalı.

Soru 17

Aşağıda verilenlerden hangisi sayfa planı için doğru bir uygulamadır?

A) Spot haberler yazıyla gösterilmelidir.
B) Planda görsellerin yerinin gösterilmesi zorunlu değildir.
C) Çizgi ve çerçevelerin gösterilmesine gerek yoktur.
D) Sayfada bulunan tüm veriler için standart şekiller kullanılmalıdır.
E) Zeminlerin gösterilmesine gerek yoktur.

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi spor sayfalarının özelliklerindendir?

A) Dekupeli görseller kullanmak
B) Uzun metinlere yer vermek
C) Küçük ebatlı fotoğraf kullanmak
D) Başlıklarda renk kullanımından kaçınmak
E) Tablo ve çizim ağırlıklı düzenlemek

Soru 19

Gazete sayfası oluşturma aşamasında aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine gerek yoktur?

A) Gazete ebadı B) Sayfa sayısı
C) Sütun sayısı D) Sayfa kenar boşlukları
E) Sütunlar arası boşluk değeri

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi modüler sayfa düzeninin özelliklerindendir?

A) Haberler spot haber şeklinde sunulur.
B) Birinci sayfada çok fazla haber ve başlığa yer verilir.
C) Sayfada büyük boyutlarda vurucu bir fotoğraf kullanılır.
D) Haber zeminlerinde renk kullanımı yaygındır.
E) Kalın ve renkli çerçeveler çokça kullanılır
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...12
12 Sayfada Toplam 221 soru listeleniyor