SORU BANKASI Filtrele

Baskı Kalıpları Soruları

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi klişe çeşidi değildir?

A) Çelik B) İnce çelik
C) Tahta D) Foto polimer
Soru 2

Klişenin derinliği ortalama ne kadardır?

A) 25-30 µm B) 30-35 µm
C) 40-45 µm D) 50-55 µm
Soru 3

Klişenin oyulmasında kullanılan asit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sitrik asit B) Ferik klorit
C) Asetik asit D) Sülfürik asit
Soru 4

Klişe ne işe yarar?

A) Baskı kalıbı B) Baskı eleği
C) Mürekkep inceltici D) Solvent
Soru 5

Tampon klişesinde kullanılan filmin yapısı nasıl olmalıdır?

A) Negatif B) Pozitif
C) Sabit D) Esnek
Soru 6

15. yüzyıldan sonra ortaya çıkışından itibaren ………………………… , günümüze kadar sanatçılar tarafından yaygın bir biçimde kullanılmış ve geliştirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa uygun doğru kelimedir

A) Repro B) Gravür
C) Litografi D) Tipo
Soru 7

Yüksek tirajlı işlerde ve uzun süre saklanacak klişeler için tampon baskısında önerilen klişe tipi hangisidir?

A) Orijinal B) Seramik
C) Foto Polimer D) Çelik
Soru 8

Klişenin pozlandırma işlemi bittikten sonra vakit kaybetmeden banyo aşamalarına geçilmelidir. Unutmamalıdır ki dışarıda duran klişe ………………… devam edecektir.

Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde dolduran seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tozlanmaya B) Pozlanmaya
C) Parlamaya D) Tutmaya
Soru 9

Tespit ve yedirme banyosunda asitler kullanılmaktadır. Bunlar …………………… ve …………………… asittir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklara yazılmalıdır?

A) Sitrik asit - kromik B) Ferik klorit - asetik
C) Kromik asit – nitrik D) Sülfirik asit - sitrik
Soru 10

Tespit banyosu kaç aşamadır?

A) 2B) 3C) 4D) 5
Soru 11

Klişenin üzerindeki emülsiyonu aside dayanıklı hale getirmek için ………………… yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklara yazılmalıdır.

A) Taşlama B) Tabaklama
C) Fırınlama D) Yayma
Soru 12

Pişip soğuyan klişe ………………… tozu ile iyice ovularak tespit banyosunda sertleşmeyen yerler tamamen çıkarılır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklara yazılmalıdır?

A) Yer B) Kömür
C) Çiçek D) Tebeşir
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi banyo süresine etki eden etkenlerden değildir?

A) Banyo kimyasalı B) Banyo sıcaklığı
C) Banyo sırası D) Kullanım sayısı
Soru 14

Tespit banyosu içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1.5 litre su …………… 80 gr asit kromik
B) 1.5 litre su …………… 100 gr asit kromik
C) 1 litre su …………… 80 gr asit kromik
D) 1 litre su …………… 1000 gr asit kromik
Soru 15

Yedirme banyosundaki asit karışım oranları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) % 60 - % 40 B) % 70 - % 30
C) % 80 - % 20 D) % 90 - % 10
Soru 16

Metal klişeleri üzerlerinde ince bir ………………… veya ………………… tabakası olacak bir şekilde kuru bir yerde depolayınız.

Aşağıdakilerden hangisi boşlukları doğru olarak doldurmaktadır?

A) Lak - gress B) Yağ - tuz
C) Tuz – gress D) Kâğıt - naylon
Soru 17

Bir plakanın köşesi başka bir …………………… çizebilir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklara yazılmalıdır?

A) Örtebilir B) Kaplayabilir
C) Çizebilir D) Plakayı
Soru 18

Derinlik ölçmek için manuel, elektronik yada ………………… yöntemi ile kontrol ediniz.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklara yazılmalıdır?

A) TüpB) LüpC) KüpD) Hep
Soru 19

Klişedeki …………………… gelişmesinin durdurulması için klişeyi akan suda tutarak temizleyiniz.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklara yazılmalıdır?

A) Baz B) Tuz
C) Klorik D) Asit
Soru 20

Klişeyi asfalt laktan temizlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) TinerB) GressC) AsitD) Baz
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...6
6 Sayfada Toplam 113 soru listeleniyor