SORU BANKASI Filtrele

Baskı Kalıpları Soruları


Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi klişe çeşidi değildir?

A) Çelik B) İnce çelik
C) Tahta D) Foto polimer

Soru 2

Klişenin derinliği ortalama ne kadardır?

A) 25-30 µm B) 30-35 µm
C) 40-45 µm D) 50-55 µm

Soru 3

Klişenin oyulmasında kullanılan asit aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sitrik asit B) Ferik klorit
C) Asetik asit D) Sülfürik asit

Soru 4

Klişe ne işe yarar?

A) Baskı kalıbı B) Baskı eleği
C) Mürekkep inceltici D) Solvent

Soru 5

Tampon klişesinde kullanılan filmin yapısı nasıl olmalıdır?

A) Negatif B) Pozitif
C) Sabit D) Esnek

Soru 6

15. yüzyıldan sonra ortaya çıkışından itibaren ………………………… , günümüze kadar sanatçılar tarafından yaygın bir biçimde kullanılmış ve geliştirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluğa uygun doğru kelimedir

A) Repro B) Gravür
C) Litografi D) Tipo

Soru 7

Yüksek tirajlı işlerde ve uzun süre saklanacak klişeler için tampon baskısında önerilen klişe tipi hangisidir?

A) Orijinal B) Seramik
C) Foto Polimer D) Çelik

Soru 8

Klişenin pozlandırma işlemi bittikten sonra vakit kaybetmeden banyo aşamalarına geçilmelidir. Unutmamalıdır ki dışarıda duran klişe ………………… devam edecektir.

Yukarıdaki boşluğu en uygun şekilde dolduran seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tozlanmaya B) Pozlanmaya
C) Parlamaya D) Tutmaya

Soru 9

Tespit ve yedirme banyosunda asitler kullanılmaktadır. Bunlar …………………… ve …………………… asittir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklara yazılmalıdır?

A) Sitrik asit - kromik B) Ferik klorit - asetik
C) Kromik asit – nitrik D) Sülfirik asit - sitrik

Soru 10

Tespit banyosu kaç aşamadır?

A) 2B) 3C) 4D) 5

Soru 11

Klişenin üzerindeki emülsiyonu aside dayanıklı hale getirmek için ………………… yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklara yazılmalıdır.

A) Taşlama B) Tabaklama
C) Fırınlama D) Yayma

Soru 12

Pişip soğuyan klişe ………………… tozu ile iyice ovularak tespit banyosunda sertleşmeyen yerler tamamen çıkarılır.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklara yazılmalıdır?

A) Yer B) Kömür
C) Çiçek D) Tebeşir

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi banyo süresine etki eden etkenlerden değildir?

A) Banyo kimyasalı B) Banyo sıcaklığı
C) Banyo sırası D) Kullanım sayısı

Soru 14

Tespit banyosu içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1.5 litre su …………… 80 gr asit kromik
B) 1.5 litre su …………… 100 gr asit kromik
C) 1 litre su …………… 80 gr asit kromik
D) 1 litre su …………… 1000 gr asit kromik

Soru 15

Yedirme banyosundaki asit karışım oranları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) % 60 - % 40 B) % 70 - % 30
C) % 80 - % 20 D) % 90 - % 10

Soru 16

Metal klişeleri üzerlerinde ince bir ………………… veya ………………… tabakası olacak bir şekilde kuru bir yerde depolayınız.

Aşağıdakilerden hangisi boşlukları doğru olarak doldurmaktadır?

A) Lak - gress B) Yağ - tuz
C) Tuz – gress D) Kâğıt - naylon

Soru 17

Bir plakanın köşesi başka bir …………………… çizebilir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklara yazılmalıdır?

A) Örtebilir B) Kaplayabilir
C) Çizebilir D) Plakayı

Soru 18

Derinlik ölçmek için manuel, elektronik yada ………………… yöntemi ile kontrol ediniz.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklara yazılmalıdır?

A) TüpB) LüpC) KüpD) Hep

Soru 19

Klişedeki …………………… gelişmesinin durdurulması için klişeyi akan suda tutarak temizleyiniz.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki boşluklara yazılmalıdır?

A) Baz B) Tuz
C) Klorik D) Asit

Soru 20

Klişeyi asfalt laktan temizlemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A) TinerB) GressC) AsitD) Baz
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 146 soru listeleniyor