SORU BANKASI Filtrele

Bakım Onarım Meslek Resmi Soruları

1.  

Kullanılacağı yere göre hangi ölçü baz alınarak halka ve emniyet sacı standartlardan seçilmelidir?

A) Vida anma çapına göre
B) Vida boyuna göre
C) Bağlantı yüzeyine göre
D) Somun tipine göre
2.  

Bağlantılarda emniyet sacı ile halka arasındaki en önemli fark nedir?

A) Emniyet sacının çözülmeyi kesin olarak önlemesi
B) Emniyet sacı boyutlarının büyük olması
C) Halkanın yaylı olması
D) iç ve dış çap geometrilerinin birbirinden farklı olması
3.  

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi emniyet sacının kullanıldığı yerlerin özelliklerindendir?

A) Sarsıntılı bağlantılar
B) Darbeli bağlantılar
C) Titreşimli bağlantılar
D) Hepsi
4.  

iki kulaklı emniyet sacının kulakları nasıl kullanılır?

A) Bağlantı elemanına kıvrılır
B) Bağlantı yüzeyine kıvrılır
C) Bir kulağı bağlantı yüzeyine, bir kulağı bağlantı elemanına kıvrılır
D) Açık bırakılır
5.  

Somun ve bağlantı yüzeyine, emniyet sacı nasıl bağlanmalıdır?

A) ikisi arasında serbest
B) iyice sıkılmış olarak
C) Sıkı, tırnakları kanallara bükülmüş olarak
D) Gevşek, tırnakları kanallara bükülmüş olarak
6.  

Standart bir halka tarifi aşağıdakilerin hangisinde doğru kodlama ile ifade edilmiştir?

A) Halka 22 TS 79 Fe50 B) Halka TS 79/27 22 A
C) Halka TS 79/27 A 22 Fe50 D) TS 22 79/27 A Fe50
7.  

Üretimi yapılmış, halka ve emniyet sacı paketlerinde hangi bilgiler bulunmaz?

A) “TM” amblemi, adedi B) Üretici firma adı
C) TS işareti, nu.sı D) Firma sahibinin adı
8.  

Halkayla yapılan bağlantılarda halkanın görevi nedir?

A) Bağlantı sırasında elemanları birbirine değdirmemesi
B) Bağlantıda ara eleman görevi yapması
C) Yaylanarak bağlantı elemanını sıkıştırması
D) Bağlantının kolay sökülüp takılmasını sağlaması
9.  

Halkaların üretimi hangi tür kalıplarda yapılır?

A) Bükme kalıplarında
B) Delme kalıplarında
C) Plastik kalıplarında
D) Kesme – bükme kalıplarında
10.  

Aşağıdakilerin hangisi halkanın en önemli özelliğidir?

A) Yaylı olması
B) istenilen çaplarda bulunması
C) Bir ucunun kesik olması
D) Montajının kolay olması
11.  

Aşağıdakilerden hangisi rondela çizerken dikkat edilecek hususlardan değildir?

A) Ölçüleri TS’den almak
B) Cıvatanın boyunu tespit etmek
C) Eksen çizgilerini göbek ortasına çizmek
D) Rondelayı anma ölçüsüne göre tespit etmek
12.  

Rondela resmi çizerken (s) kalınlık ölçüsünü neye göre veririz?

A) Kafamıza göre B) TS çizelgelerine göre
C) Cıvata dış çapına göre D) iç çapa göre
13.  

Rondela çizimine başlamadan önce yapılması gereken ilk şey nedir?

A) Rondela iç çapını çizmek
B) TS çizelgesini tespit etmek
C) Rondela kalınlık çizgilerini çizmek
D) Rondelanın anma çapını tespit etmek
14.  

Rondelada önemli olan ölçüler aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?

A) iç çap B) Kalınlık, anma ölçüsü
C) Dış çap, kalınlık D) Hepsi
15.  

Rondela ölçüleri, kullanılacağı yerin hangi elemanına göre tespit edilir?

A) Somun B) Cıvata
C) Gupilya D) Hepsi
16.  

Standart bir rondela tarifi aşağıdakilerin hangisinde doğru kodlama ile ifade edilmiştir?

A) TS 10 79/8 Fe40 B) Rondela TS 79/8 10
C) Rondela TS 79/8 10 Fe40 D) Rondela 10 TS 79 Fe40
17.  

Çizim yaparken TS çizelgelerinden neden yararlanmalıyız?

A) Yaptığımız çizimin doğru olması için
B) Yasa gereği olduğu için
C) iş sahibi öyle istediği için
D) Hepsi
18.  

Rondelaların üretimi hangi iş tezgâhlarında yapılır?

A) Vargel tezgâhında B) Frezelerde
C) Matkaplarda D) Preslerde
19.  

Rondelaların gereçleri, değmekte oldukları iş paralarına göre nasıl bir özellikte olmalıdır?

A) Aynı özellikte olmalıdır
B) Rondela yumuşak olmalıdır
C) iş parçası yumuşak olmalıdır
D) Fark etmez
20.  

Aşağıdakilerin hangisi rondelanın özelliklerinden değildir?

A) Ortası deliktir
B) Darbelerin somuna gitmesini sağlar
C) Oturma yüzeyinin zedelenmesini önler
D) Bağlantının kendiliğinden gevşemesini engeller
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 62 soru listeleniyor