SORU BANKASI Filtrele

Bakım Onarım Meslek Resmi Soruları


Soru 1

Kullanılacağı yere göre hangi ölçü baz alınarak halka ve emniyet sacı standartlardan seçilmelidir?

A) Vida anma çapına göre B) Vida boyuna göre
C) Bağlantı yüzeyine göre D) Somun tipine göre

Soru 2

Bağlantılarda emniyet sacı ile halka arasındaki en önemli fark nedir?

A) Emniyet sacının çözülmeyi kesin olarak önlemesi
B) Emniyet sacı boyutlarının büyük olması
C) Halkanın yaylı olması
D) iç ve dış çap geometrilerinin birbirinden farklı olması

Soru 3

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi emniyet sacının kullanıldığı yerlerin özelliklerindendir?

A) Sarsıntılı bağlantılar B) Darbeli bağlantılar
C) Titreşimli bağlantılar D) Hepsi

Soru 4

iki kulaklı emniyet sacının kulakları nasıl kullanılır?

A) Bağlantı elemanına kıvrılır
B) Bağlantı yüzeyine kıvrılır
C) Bir kulağı bağlantı yüzeyine, bir kulağı bağlantı elemanına kıvrılır
D) Açık bırakılır

Soru 5

Somun ve bağlantı yüzeyine, emniyet sacı nasıl bağlanmalıdır?

A) ikisi arasında serbest
B) iyice sıkılmış olarak
C) Sıkı, tırnakları kanallara bükülmüş olarak
D) Gevşek, tırnakları kanallara bükülmüş olarak

Soru 6

Standart bir halka tarifi aşağıdakilerin hangisinde doğru kodlama ile ifade edilmiştir?

A) Halka 22 TS 79 Fe50 B) Halka TS 79/27 22 A
C) Halka TS 79/27 A 22 Fe50 D) TS 22 79/27 A Fe50

Soru 7

Üretimi yapılmış, halka ve emniyet sacı paketlerinde hangi bilgiler bulunmaz?

A) “TM” amblemi, adedi B) Üretici firma adı
C) TS işareti, nu.sı D) Firma sahibinin adı

Soru 8

Halkayla yapılan bağlantılarda halkanın görevi nedir?

A) Bağlantı sırasında elemanları birbirine değdirmemesi
B) Bağlantıda ara eleman görevi yapması
C) Yaylanarak bağlantı elemanını sıkıştırması
D) Bağlantının kolay sökülüp takılmasını sağlaması

Soru 9

Halkaların üretimi hangi tür kalıplarda yapılır?

A) Bükme kalıplarında
B) Delme kalıplarında
C) Plastik kalıplarında
D) Kesme – bükme kalıplarında

Soru 10

Aşağıdakilerin hangisi halkanın en önemli özelliğidir?

A) Yaylı olması
B) istenilen çaplarda bulunması
C) Bir ucunun kesik olması
D) Montajının kolay olması

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi rondela çizerken dikkat edilecek hususlardan değildir?

A) Ölçüleri TS’den almak
B) Cıvatanın boyunu tespit etmek
C) Eksen çizgilerini göbek ortasına çizmek
D) Rondelayı anma ölçüsüne göre tespit etmek

Soru 12

Rondela resmi çizerken (s) kalınlık ölçüsünü neye göre veririz?

A) Kafamıza göre B) TS çizelgelerine göre
C) Cıvata dış çapına göre D) iç çapa göre

Soru 13

Rondela çizimine başlamadan önce yapılması gereken ilk şey nedir?

A) Rondela iç çapını çizmek
B) TS çizelgesini tespit etmek
C) Rondela kalınlık çizgilerini çizmek
D) Rondelanın anma çapını tespit etmek

Soru 14

Rondelada önemli olan ölçüler aşağıdakilerden hangisinde bulunmaktadır?

A) iç çap B) Kalınlık, anma ölçüsü
C) Dış çap, kalınlık D) Hepsi

Soru 15

Rondela ölçüleri, kullanılacağı yerin hangi elemanına göre tespit edilir?

A) Somun B) Cıvata
C) Gupilya D) Hepsi

Soru 16

Standart bir rondela tarifi aşağıdakilerin hangisinde doğru kodlama ile ifade edilmiştir?

A) TS 10 79/8 Fe40
B) Rondela TS 79/8 10
C) Rondela TS 79/2 – A 10 – Fe 40
D) Rondela 10 TS 79 Fe40

Soru 17

Çizim yaparken TS çizelgelerinden neden yararlanmalıyız?

A) Yaptığımız çizimin doğru olması için
B) Yasa gereği olduğu için
C) iş sahibi öyle istediği için
D) Hepsi

Soru 18

Rondelaların üretimi hangi iş tezgâhlarında yapılır?

A) Vargel tezgâhında B) Frezelerde
C) Matkaplarda D) Preslerde

Soru 19

Rondelaların gereçleri, değmekte oldukları iş paralarına göre nasıl bir özellikte olmalıdır?

A) Aynı özellikte olmalıdır
B) Rondela yumuşak olmalıdır
C) iş parçası yumuşak olmalıdır
D) Fark etmez

Soru 20

Aşağıdakilerin hangisi rondelanın özelliklerinden değildir?

A) Ortası deliktir
B) Darbelerin somuna gitmesini sağlar
C) Oturma yüzeyinin zedelenmesini önler
D) Bağlantının kendiliğinden gevşemesini engeller
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 62 soru listeleniyor