SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim (cad/cam) Soruları

Soru 1

Tornada imal edilmiş bir parçanın alın kısmına yazı yazdırmak için hangi eksene ihtiyaç vardır?

A) X ekseni B) Y ekseni
C) Z ekseni D) C ekseni
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi talaş derinliğini ifade eder?

A) Dept Cuts B) Clearance
C) Feed plane D) Top of stock
Soru 3

Katı modellerin takım yollarını görmek için hangi komut kullanılır?

A) Toolpath
B) Verify Selected Operation
C) Post Selected Operation
D) Backplot Selected Operation
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kesici takım boy telafisi numarasını ifade eder?

A) Diameter Offset B) Head
C) Lenght Offset D) Tool
Soru 5

Aşağıdaki simgelerden hangisi takım yollarının hepsini seçmek için kullanılır?

A) Backplot Selected Operations
B) Select All Operation
C) Regenerate All Operations
D) Post Selected Operations
Soru 6

C eksenli torna tezgahlarında alın kısmına kanal açmak için hangi takım yolu kullanılır?

A) C-Axis Contour B) Cross Contour
C) Cross Drill D) Face Contour
Soru 7

Chainin penceresinden zincirleme seçim yapmak için hangi komut seçilir.?

A) Window B) Area
C) Single D) Chain
Soru 8

C eksenli torna tezgâhlarında Dönel Eksen Kontrolü için kangi parametre kullanılır?

A) Planes B) Rotary Axis Control
C) Lead in/out D) Tool
Soru 9

Oluşturulan takım yolları ile ilgili açıklama yazmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılır?

A) Home/Ref.point B) Rotary Axis Control
C) Arc/filter D) Canned Text
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi takım uç telafisi anlamına gelir?

A) Tip comp B) Cut Parameters
C) Compensation type D) Compensation Direction
Soru 11

Tornada imal edilmiş bir parçanın sırt kısmına yazı yazdırmak için hangi eksene ihtiyaç vardır?

A) X ekseni B) Y ekseni
C) Z ekseni D) C ekseni
Soru 12

CNC tezgâhları için G kodlarını elde etmek için hangi tuşa basılır?

A) Backplot selected operations
B) Verify selected operations
C) Post selected operations
D) Regenerate all selected operations
Soru 13

Oluşturulan parçanın çizgisel simulasyonunu görmek için hangi komut kullanılır?

A) Toolpath
B) Verify Selected Operation
C) Post Selected Operation
D) Backplot Selected Operation
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kesici takım çap telafisi numarasını ifade eder?

A) Diameter Offset B) Head
C) Lenght Offset D) Tool
Soru 15

Tezgah tipi seçmek için hangi menü kullanılır?

A) Toolpath B) Machine type
C) Opertion manager D) Settings
Soru 16

Aşağıdaki simgelerden hangisi takım yollarında yapılan değişiklikleri onaylayarak yeniden oluşturmada kullanılır?

A) Backplot Selected Operations
B) Select All Operations
C) Regenerate All Operations
D) Post Selected Operations
Soru 17

C eksenli torna tezgahlarında alından çevresel işleme yapmak için hangi takım yolu kullanılır?

A) C-Axis Contour B) Face Contour
C) Cross Drill D) ross Contour
Soru 18

C eksenli torna tezgahlarında iş parçasının sırtı (boy kısmı) üzerinde cep boşaltmak için hangi takım yolu kullanılır?

A) C-Axis Contour B) Canned Rough
C) Face Drill D) Cross contour
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi “Dosya” komutudur?

A) Modify B) Solids
C) Create D) File
Soru 20

Çizilmiş bir dosyayı açmak için hangi komut kullanılınır?

A) GetB) MergeC) ListD) Save
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 143 soru listeleniyor