SORU BANKASI Filtrele

Anadolu Kültürü Soruları

1.  

Prehistorik (tarih öncesi) devirlerin birbirinden ayrılmasında ölçü olarak aşağıdakilerden hangisi alınamaz?

A) Yazılan belgeler
B) Yaşayış biçimi
C) İnsanların kullandığı ham maddeler
D) İnsanların kullandığı araç ve gereçler
2.  

Jeologların Buzul Çağı adını verdikleri, insanların ateşi kontrol altına aldığı ve insanlık tarihinin en uzun çağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezolitik Çağ B) Demir Çağı
C) Paleolitik Çağ D) Tunç Çağı
3.  

Mikrolit denilen küçük aletlerin ortaya çıktığı ve ilkel tarımın yapıldığı çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Paleolitik Çağ B) Mezolitik Çağ
C) Neolitik Çağ D) Kalkolitik Çağ
4.  

Neolitik Dönemde insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alişar B) Çayönü
C) Çatalhöyük D) Hacılar
5.  

Resim ve heykel sanatında ilerlemelerin görüldüğü, dolmen, menhirler ve tümülüs gibi ilkel anıtların yapıldığı çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezolitik Çağ B) Neolitik Çağ
C) Kalkolitik Çağ D) Paleolitik Çağ
6.  

Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ Anadolu yerleşim merkezlerinden biri değildir?

A) Diyarbakır - Çayönü B) Gaziantep - Sakçagözü
C) Konya - Çatalhöyük D) Denizli- Hacılar
7.  

İlk defa bakır, gümüş ve altın gibi madenlerin kullanıldığı ve Taş-Bakır Çağı olarak da adlandırılan çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neolitik Çağ B) Kalkolitik Çağ
C) Paleolitik Çağ D) Tunç Çağı
8.  

Tunç çağının en önemli teknolojik buluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kağnı biçimindeki dört tekerlekli araba
B) Ateşin kontrol altına alınması
C) Tahıl öğütme aletlerin bulunması
D) Kıskaç, pergel, kerpeten gibi aletlerin yapılması
9.  

Anadolu'da kil tabletler üzerine çivi ile yazılı ticari ve hukuki tabletler olan ilk yazılı belgeler nerede bulunmuştur?

A) Kayseri - Kültepe B) Yozgat- Alişar
C) Çanakkale - Truva D) Semahöyük - Antalya
10.  

Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağların genel özelliklerinden biri değildir?

A) Tarih öncesi dönemleri kesin sınırlarla birbirinden ayırmak mümkün değildir.
B) Tarih öncesi devirlerin başlama ve bitiş tarihleri tüm bölgelerde aynıdır.
C) Tarih öncesine ait merkezlerde yazı ve yazıya ait hiçbir gelişme bulunamaz.
D) Tarih öncesi dönemlere karanlık devirler de denir.
11.  

Hititlerin başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hattuşaş B) Gordion
C) Sardes D) Tuşba
12.  

Krallarının hayatlarını anlatan "anal" adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak tarih yazıcılığını başlatan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frigler B) Hititler
C) Lidyalılar D) Urartular
13.  

Tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması Hititler ile hangi uygarlık arasında gerçekleştirilmiştir?

A) Mısır B) Pers
C) Asur D) Kimmer
14.  

Geç Hitit Devletleri'nin ticaret ve zenginliğiyle en ünlü kenti hangisidir?

A) Kargamış B) Karatepe
C) Ereğli D) Aslantepe
15.  

Geç Hititlerin sanatının bilinen en iyi örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazılıkaya Kabartmaları
B) Karatepe Kabartmaları
C) İvriz Kabartması
D) Tanrı Haldi Kabartması
16.  

Aşağıda uygarlıklar ve başkentleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Frig-Gordion B) Karia- Xanthos
C) Lidya-Sardes D) Urartu-Tuşba
17.  

Günümüzde de Van Ovası'nı sulamaya devam eden 50 km uzunluğundaki Şamram Kanalı hangi uygarlık zamanından kalmadır?

A) Frig B) Hitit
C) Lidya D) Urartu
18.  

Friglerin efsanelere konu olmuş, her tutuğu altın olan ünlü kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gordias B) Midas
C) Kroisos D) Giges
19.  

Parayı kullanan ilk uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Frigler B) Hititler
C) Lidyalılar D) Urartular
20.  

Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı nerede inşa edilmiştir?

A) Efes B) Didim
C) Bodrum D) Sardes
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234
4 Sayfada Toplam 73 soru listeleniyor