SORU BANKASI Filtrele

Anadolu Kültürü Soruları

Soru 1

İnsanların ; gördüğü şeylerin resimlerini mağara duvarlarına çizdiği, ateşin bulunduğu çağ, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezolitik çağ B) Demir çağı
C) Paleolitik çağ D) Tunç çağı
Soru 2

İlk üretime geçiş evresi olarak kabul edilen çağ hangisidir?

A) Mezolitik çağ B) Eski tunç çağı
C) Neolitik çağ D) Kalkolitik çağ
Soru 3

Obsidyeni hangi çağda görüyoruz ?

A) Mezolitik çağ B) Kalkolitik çağ
C) Neolitik çağ D) Tunç çağ
Soru 4

Kalkolitik çağda taşın yanı sıra hangi maden kullanılmıştır?

A) BakırB) ÇelikC) KalayD) Kömür
Soru 5

Tunç çağına adını veren maden iki madenin birbiriyle karışmasından yapılmıştır. Bu maden çifti aşağıdakilerden hangidir?

A) Bakır + Altın B) Altın + Gümüş
C) Bakır + Demir D) Bakır + Kalay
Soru 6

MÖ 12. yüzyılda görülen kavim göçleri hangi çağda olmuştur ?

A) Buzul çağında B) Demir çağında
C) Kalkolitik çağda D) Tunç çağında
Soru 7

Tunç çağında ölü gömmede görülen değişik, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evlerin içine gömmeye başlamışlar
B) Hiç gömmemişler
C) Mumyalamışlar
D) Ölüler armağanları ile yerleşim alanlarının dışına gömülmüşler
Soru 8

Geometrik minik aletlere ne ad verilir?

A) Obsidyen B) Mikrolit
C) Elektron D) Hiçbiri
Soru 9

Hititlerin başkenti aşağıdakikerden hangisidir ?

A) Semahöyük B) Alacahöyük
C) Çatalhöyük D) Hattuşa
Soru 10

Dünyadaki ilk yazılı antlaşma olan ‘’ Kadeş Antlaşması ‘’ Hitit kralı ile hangi ülkenin kralı arasında yapılmıştır ?

A) Mısır B) Likya
C) Frigya D) Lidya
Soru 11

İlk kralları Sardur olan ve başkentleri Tuşpa olan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roma B) Urartu
C) Likya D) Asur
Soru 12

Friglerin en ünlü kralları kimdir?

A) Ramses B) İskender
C) Midas D) Hattuşili
Soru 13

Dünyada ilk parayı bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A) İyonyalılar B) Karyalılar
C) Lidyalılar D) Persler
Soru 14

Ege göçleri ile İzmir ve Güllük Körfezi arasında kurulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Lidyalılar B) Frigyalılar
C) Asurlular D) İyonyalılar
Soru 15

Antik dünyanın yedi harikasından biri olan Karya Satrapı Mousolos’un mezarı, Kayra’nın Başkenti de olan kentin adı nedir ?

A) Hattuşa B) Gordion
C) Halikarnasos D) Tuşpa
Soru 16

Helen uygarlığını yükselişe geçiren kral kimdir ?

A) Gordios B) Nabukednazar
C) Krezüs D) İskender
Soru 17

Roma uygarlığı MÖ 753’te nerede kurulmuştur ?

A) İstanbul B) Antakya
C) İtalya D) Romanya
Soru 18

Bizans, yükseliş evresini hangi kral döneminde yaşamıştır ?

A) Neron B) Jüstinyen
C) Sezar D) Apollon
Soru 19

Alpaslan Bizans Kralı Romen Diyojeni yenerek Anadolu’ya hangi savaş sonrası girebilmiştir?

A) Talas B) Dandanakan
C) Mohaç D) Malazgirt
Soru 20

Osman Bey Osmanlı Beyliğini kurduktan sonra ilk başkenti neresi olmuştur ?

A) İznik B) Bursa
C) İstanbul D) Edirne
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...5
5 Sayfada Toplam 93 soru listeleniyor