SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Statik Proje Çizimleri Soruları

1.  

Kolon kiriş birleşim çizimleri yapılırken kolon sarılma bölgelerinde donatı hazırlamanın koşullarına uyulması gerekmez.

Doğru      Yanlış
2.  

Sarılma bölgeleri kolon kesitinin büyük boyutundan ya da 50 cm'den az olamaz.

Doğru      Yanlış
3.  

Sarılma bölgesinde 4 mm'den küçük çaplı enine donatı kullanılamaz.

Doğru      Yanlış
4.  

Kuşatılmış birleşimlerde enine donatı çapı 8 mm'den az olmayacak ve etriye aralığı 15 cm'yi aşmayacaktır.

Doğru      Yanlış
5.  

Boyuna kesitler üzerinde etriye sıklaştırma bölgeleri ve orta bölgeler hesaplanıp ölçülendirilir.

Doğru      Yanlış
6.  

Çiroz çiziminde de line ve arc komutu birlikte kullanılarak çizim yapılır.

Doğru      Yanlış
7.  

Sarılma donatısı temel içinde kolonun dar kenarının en az beş katı kadar olmalıdır.

Doğru      Yanlış
8.  

Türkiye Deprem Yönetmeliği 1997 yılında yayımlanmıştır.

Doğru      Yanlış
9.  

Text komutu ölçülendirme yapılmasında kullanılır.

Doğru      Yanlış
10.  

Etriye açılımında donatı üzerine çapı ve etriye boyu yazılmalıdır.

Doğru      Yanlış
11.  

C20 inşaatta kullanılacak çelik sınıfını gösterir.

Doğru      Yanlış
12.  

Çizime ve çizene ait bilgiler antet bölümünde yazılır.

Doğru      Yanlış
13.  

Kolon ve perde duvar elemanlarının bilgileri boyuna donatı adedi, çap ve aralığı ile enine donatı adedi, çapı ve uzunluğudur.

Doğru      Yanlış
14.  

Rotate konutu ile kopyalama işlemi yapılır.

Doğru      Yanlış
15.  

I = 1.0 Bina önem katsayısını gösterir.

Doğru      Yanlış
16.  

Çizimi kaydetmek için ctrl+s komutu kullanılabilir.

Doğru      Yanlış
17.  

YZS = Z3 Yapının oturduğu zemin grubu ve en üst zemin tabakası kalınlığına göre değer alır.

Doğru      Yanlış
18.  

Kolon aplikasyon planında akslar 1/20 ölçekli, kolonlar 1/50 ölçekli olarak çizilir.

Doğru      Yanlış
19.  

Oluşturulan bir bloku bağımsız bir çizim dosyası gibi harddiskte kütüphane klasörüne veya oluşturulan bir klasöre kaydetmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Block B) İnsert
C) Wblock D) Ddinsert
20.  

Oluşturulan blokları veya çizim dosyasını tek tek çağırmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Block B) İnsert
C) Wblock D) Ddinsert
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 159 soru listeleniyor