SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Statik Proje Çizimleri Soruları


Soru 1

Çizim sınırlarını belirlemek için ..... komutu kullanılır.


Soru 2

Radye temellerde plak kalınlığı .... cm den az olamaz.


Soru 3

Radye temellerde plak üzerinde çelikleri birbirine bağlamak üzere etriye görevini yapan ..... donatısıdır.


Soru 4

CAD programında hatch komutu ile uygun yerlere uygun ölçekte .... yapılır.


Soru 5

Alttan kirişli radye temellerde kirişler ..... altında tertiplenir.


Soru 6

CAD programında çizim yaparken kullanacağımız ..... ayarları layer komutu ile yapılır.


Soru 7

CAD programında çizimi kaydetmek için ..... komutu kullanılır.


Soru 8

Taban ve yan yüzeylerde .... cm kalınlığında grobeton dökülür.


Soru 9

Kirişler temel plağında ....... etkisini karşılamak amacıyla yapılır.


Soru 10

CAD programında katman ayarlarını yapmak için komut satırına ........ yazılır ve enter tuşuna basılır.


Soru 11

CAD programında Layer komutuyla açılan diyalog kutusundaki ....... seçeneği kullanılarak yeni katmanlar oluşturulur.


Soru 12

Temel plağı üzerinde kolonun yüklerini daha geniş bir alana yayması için düzenlenmiş ....... şekline benzeyen genişleme alanları çizilir.


Soru 13

Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında 25 cm genişliğinde ..... duvar çizilir.


Soru 14

CAD programında .... komutu ile kopyalama işlemi yapılır.


Soru 15

Kazıkların üst kısımlarında oluşturulacak radye temelle bağlantısını sağlamak üzere plak yüksekliğince .... ..... bırakılır.


Soru 16

Radye temellerde bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur

Doğru      Yanlış

Soru 17

CAD programında yaptığımız çizimleri kaydetmek için circle komutunu kullanırız.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Radye temellerde esas çeliklerin konduğu yer döşemelerin aynısıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Çelikler kesit altı veya yanlarına tek tek çizilip kıvrılma yerleri ve ölçüleri üzerine yazılır.

Doğru      Yanlış

Soru 20

Bodrum kat döşemesinin düz olması ve temelin zemin üzerinde kaymaması isteniyorsa radye temel plağının altında kirişler teşkil edilir. Bu tür temellere alttan kirişli (ters kirişli) temeller adı verilir.

Doğru      Yanlış
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...13
13 Sayfada Toplam 242 soru listeleniyor