SORU BANKASI Filtrele

Bilgisayarla Statik Proje Çizimleri Soruları


Soru 1

Kolon kiriş birleşim çizimleri yapılırken kolon sarılma bölgelerinde donatı hazırlamanın koşullarına uyulması gerekmez.

Doğru      Yanlış

Soru 2

Sarılma bölgeleri kolon kesitinin büyük boyutundan ya da 50 cm'den az olamaz.

Doğru      Yanlış

Soru 3

Sarılma bölgesinde 4 mm'den küçük çaplı enine donatı kullanılamaz.

Doğru      Yanlış

Soru 4

Kuşatılmış birleşimlerde enine donatı çapı 8 mm'den az olmayacak ve etriye aralığı 15 cm'yi aşmayacaktır.

Doğru      Yanlış

Soru 5

Boyuna kesitler üzerinde etriye sıklaştırma bölgeleri ve orta bölgeler hesaplanıp ölçülendirilir.

Doğru      Yanlış

Soru 6

Çiroz çiziminde de line ve arc komutu birlikte kullanılarak çizim yapılır.

Doğru      Yanlış

Soru 7

Sarılma donatısı temel içinde kolonun dar kenarının en az beş katı kadar olmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 8

Türkiye Deprem Yönetmeliği 1997 yılında yayımlanmıştır.

Doğru      Yanlış

Soru 9

Text komutu ölçülendirme yapılmasında kullanılır.

Doğru      Yanlış

Soru 10

Etriye açılımında donatı üzerine çapı ve etriye boyu yazılmalıdır.

Doğru      Yanlış

Soru 11

C20 inşaatta kullanılacak çelik sınıfını gösterir.

Doğru      Yanlış

Soru 12

Çizime ve çizene ait bilgiler antet bölümünde yazılır.

Doğru      Yanlış

Soru 13

Kolon ve perde duvar elemanlarının bilgileri boyuna donatı adedi, çap ve aralığı ile enine donatı adedi, çapı ve uzunluğudur.

Doğru      Yanlış

Soru 14

Rotate konutu ile kopyalama işlemi yapılır.

Doğru      Yanlış

Soru 15

I = 1.0 Bina önem katsayısını gösterir.

Doğru      Yanlış

Soru 16

Çizimi kaydetmek için ctrl+s komutu kullanılabilir.

Doğru      Yanlış

Soru 17

YZS = Z3 Yapının oturduğu zemin grubu ve en üst zemin tabakası kalınlığına göre değer alır.

Doğru      Yanlış

Soru 18

Kolon aplikasyon planında akslar 1/20 ölçekli, kolonlar 1/50 ölçekli olarak çizilir.

Doğru      Yanlış

Soru 19

Oluşturulan bir bloku bağımsız bir çizim dosyası gibi harddiskte kütüphane klasörüne veya oluşturulan bir klasöre kaydetmek için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Block B) İnsert
C) Wblock D) Ddinsert

Soru 20

Oluşturulan blokları veya çizim dosyasını tek tek çağırmak için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Block B) İnsert
C) Wblock D) Ddinsert
Seçilen
Soru
Sayısı
0
1234...8
8 Sayfada Toplam 159 soru listeleniyor